Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk

– en praktisk metode

Nettverkssegmentering øker sikkerheten i nettverket

Utviklingen mot miljøer der IT- (Information Technology) og OT- (Operational Technology) nettverk konvergerer gir store muligheter, og er en viktig del i å muliggjøre Industry 4.0 med større grad av tilkobling og datainnsamling. 

Samtidig innebærer forbindelsen helt nye eksponeringer av risiko og trusler mot OT-nettene, som tradisjonelt har vært veldig isolerte nettverk. Ved å dele nettverket i mindre logiske deler og begrense tilgangen mellom disse, begrenser vi angrepsområdet et individuelt system kan nå.

Conscias whitepaper «Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk – en praktisk metode» tar blant annet opp følgende punkter:

  • Hvordan begrense angrepsflatene i nettverket
  • Nettverkssegmentering med Cisco TrustSec
  • Styring av ekstern tilgang til OT-miljøer

Last ned gratis whitepaper her:

Jeg ønsker få tilsendt «Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk – en praktisk metode»


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter