VMware Perpetual vs SnS vs Term vs Subscription vs SaaS

Læs om de forskellige licenstyper fra VMware

VMware flytter flere og flere licenser til en abonnementsmodel, men hvad er forskellen, og hvad er den bedste måde for din virksomhed at købe VMware licenser nu?
Næste gang I skal købe nye licenser eller lave en ELA aftale, vil I med meget stor sandsynlighed møde de nye licenstyper fra VMware.

Derfor har vi samlet et kort overblik over de forskellige licenstyper her.

Perpetual ( =evig)

”Perpetual” er den licensmodel, som i dag er bedst kendt og mest udbredt. Dog tilbydes der færre og færre licenser på denne model.
En ”Perpetual ”licens giver en virksomhed lov til at bruge softwaren, lige så længe slutbrugeren accepterer og overholder alle betingelser i licensaftalen. Så principielt har virksomheden lov til at bruge softwaren evigt. Når en virksomhed køber en ”perpetual” licens, køber de rettigheden til at bruge den pågældende version af softwaren, de har købt. Den vigtige del at bemærke, er ordet “pågældende version”, for hvis man skal have muligheden for at opgradere softwaren til nyeste version, skal man købe en opgradering. Her benytter man sig af “SnS”, se herunder.

“SnS” Support and Subscription

Support: Er den del som giver virksomheden ret til at få hjælp ved VMwares globale support team.
Subscription: Er den del som giver virksomheden ret til at få adgang til opgradering.
Så med en ”Perpetual” licens kan en virksomhed købe tilhørende servicehjælp og opgraderingsmulighed. Oftest bliver begge dele købt sammen, som en del af en supportkontrakt (SSP), som vil referere til ”SnS”. Ved nykøb af perpetual licenser, er det i langt de fleste tilfælde obligatorisk at købe en ”SnS”kontrakt sammen med licensen.

”Term”

Term er en ny type licens fra VMware, som meget ligner den gamle ”Perpetual” licens. Term-licensmodellen inkluderer både software og SnS. Man betaler for Termmodellen som var det subscription-baseret, dog minimum for 1 år af gangen. Man ejer heller ikke softwaren, så når aftalen udløber, og man ikke forlænger, mister man rettigheden til at benytte softwaren.

” Universal / Subscription”

Subscription: giver brugeren ret til at bruge licensen i en given periode, så længe brugeren overholder betingelserne i licensaftalen. Med en subscription-aftale ejer brugeren ikke softwaren, brugeren har dog ret til at bruge licensen i den angivne periode. SnS er inkluderet i brugsretten.
Subscription-modellen er at foretrække, der hvor brugeren ønsker en OPEX-model for udgifter til software. Med denne model er der en jævn udgift til licenser, set over en årrække. Udgifterne til software kan følge driftsbudgettet i modsætning til at være forbundet med store engangsinvesteringer.
Universal-licenser er også en af de ”nye” typer-licenser ved VMware. En Universal-licens er blot en subscription-licens, hvor softwaren er tilgængelig i en offentlig cloud, og hvor VMware vedligeholder og opgraderer licensen.

SaaS

Software as a service (SaaS) er en softwarelicens- og leveringsmodel, hvor software er licenseret på abonnementsbasis. Det kan betragtes som en service, hvor licenserne hostes centralt og administreres af software-leverandøren. SaaS leveres via offentligt tilgængelige cloud-tjenester, og er også tilgængelig i en on-demand-model.
Fra et købs- og betalingssynspunkt fungerer SaaS meget som ovenstående abonnement og fungerer godt for virksomheder, der har en stærk præference for en OPEX-købsmetode.

Med SaaS er en del af appellen, at en virksomhed kun betaler for det, der bliver forbrugt. I modsætning til en Term og Universal / Subscription, hvor forpligtelsen er givet til licensen over en årrække, vil SaaS-løsninger generelt tilbyde priser pr. funktion, GB, minut eller time.
For VMwares SaaS-løsninger er SnS-elementerne inkluderet i prisen, men udover det vil VMware udføre opgraderingerne og garantere oppetiden på platformene.

ELA

ELA (Enterprise License Agreement) er en kontraktuel aftale på minimum 1 år.
En ELA aftale består af nogle forskellige elementer: Nye licenser og eksisterende licenser samt mulighed for at inkludere kredits (SPP/HPP) til fremtidige køb, kredits (PS) til køb af uddannelse og konsulenttimer.
For at indgå en ELA, er der krav til et minimumskøb af nye licenser, men både nye licenser og SnS på eksisterende licenser bliver prissat med rabat.

Fordelen ved at indgå en VMware Enterprise License Agreement:

  • Besparelse: Rabat på nye licenser og rabat på SnS på eksisterende licenser
  • Fleksibilitet: Mulighed for køb af kreditter. Kreditter som kan indløses til licenser i løbet af ELA-perioden
  • Enkelt: En samlet kontrakt som dækker licensbehovet, og hermed også en simplificering af licens asset management
  • Konsulent/Træning: Mulighed for at inkludere PS kredits. På denne måde kan brugeren f.eks. sikre sig kredits til dækning af installation af bestilte licenser eller uddannelse af personale til at arbejde med det leverede teknologi.
  • Omfang: Mulighed for at inkludere ’Global deployment rights’, hvorpå man som bruger kan sikre centralt indkøb på en licens portefølje som bruges på globalt plan.

HPP (Hybrid Purchasing Program) tilbyder en fleksibel måde at erhverve både
VMware Perpetual licenser og Subscription services i form af HPP credits.

SPP (Subscription Purchasing Program) tilbyder en fleksibel måde at erhverve Subscription services i form af SPP credits.

PS (Professional Services) tidligere kendt som PSO (Professional Services Organization) tilbyder en fleksible måde at købe VMware kurser/træning eller til brug af konsulentydelser fra VMware.

Jesper

KONTAKT

Hvis du vil have hjælp til at finde overblik i jeres eksisterende VMware licenser, og om I bruger dem korrekt, så kontakt

Jesper Hessner

Sales Director – Security

[email protected]