Selskabsoplysninger og SKI-rammeaftale

Selskabsoplysninger

Conscia Danmark A/S
Direktør: Mette Kaagaard
Ejer: Conscia A/S

Conscia Holding A/S
Koncerndirektør: Claus Thorsgaard
Corporate Business Development: Mogens Bransholm
Ejer: Nordic Capital

Selskabsdetaljer
Conscia Danmark A/S, Kirkebjerg Parkvej 9, 2605 Brøndby
CVR-nr.: 27 12 65 02
Finansår: 1. oktober – 30. september

Revision

PwC
Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Bank
Nykredit
Reg. 5470
Kontonr. 0002184919
SWIFT: NYKBDKKK
USD konto: IBAN: DK5954700009590511
EUR konto: IBAN: DK6254700009509457

Conscia Danmark A/S er medlem af AmCham Denmark.

Conscia og SKI-rammeaftalerne

Conscia er tildelt en plads som leverandør på den forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Aftalen trådte i kraft den 30. september 2019.

Aftalen er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området:

  • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløb den 2. marts 2019.
  • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, med udløb den 31. december 2019.

Kommuner og regioner har mulighed for at anvende aftalen, hvis de er har valgt dette i tilslutningsperioden. I alt 73 kommuner og fire regioner har valgt at tilslutte sig aftalen. Desuden vil en række øvrige, offentlige kunder, herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig, frivillig SKI-aftale.

Aftalen er opdelt i tre delaftaler:

  • Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter
  • Delaftale 2 – Netværksprodukter
  • Delaftale 3 – IT-sikkerhedsprodukter

Conscia er tildelt en plads som leverandør på Delaftale 1. På Delaftale 2 og 3 har Conscia indgået et strategisk samarbejde med KMD omkring Cisco-leverancer. Dette samarbejde betyder, at Conscia hjælper kunder med Cisco-løsninger, som vi plejer, og ordrebekræftelse og faktura kommer fra KMD, jævnfør betingelserne i SKI-rammeaftalen.

Conscia og KMD har indgået et tilsvarende, strategisk samarbejde omkring den forpligtende rammeaftale 50.03 Servere og Storage, der er trådt i kraft den 15. maj 2019. Samarbejdet omfatter Cisco-leverancer indenfor Servere og Storage.

Conscia ser frem til fortsat at kunne service et stort antal offentlige kunder, der har fokus på kompetence og erfaring med nye og innovative Cisco-løsninger. Vi håber endvidere at kunne udvide den offentlige kundegruppe, idet den nye aftale giver Conscia mulighed for at servicere statskunder fra 1. januar 2020.