Aarhus Universitet

Ny konsolideret infrastruktur til 1% af Danmarks befolkning

Aarhus Universitet er vokset til en af de største institutioner for højere uddannelse i Danmark, og ved seneste fusion med fem mindre læreanstalter voksede organisationen med mere end 40 procent. Hele 54.000 brugere (11.000 medarbejdere og 43.000 studerende) er nu samlet under én administration. Med sammenlægningen nåede kompleksiteten af netværket smertegrænsen, og en omfattende konsolidering og gentænkning af hele netværkets design var påkrævet.

De krav, som Aarhus Universitet stiller til sit netværks robusthed, sikkerhed og håndterbarhed, kan næsten ikke være højere. Kvaliteten af it-infrastrukturen er afgørende for Aarhus Universitet, hvis E-mail-platform dækker, hvad der svarer til ca. 1% af Danmarks befolkning. Et af kravene er, at infrastrukturen skal understøtte mobilitet og tilslutning af en lang række forskellige enheder, så det store antal medarbejdere og studerende kan arbejde fra alle lokationer.

”At bringe forskellige afdelinger sammen er i virkeligheden en udviklingsproces, der er drevet af behovet for standardisering og omkostningseffektivisering på alle niveauer,” siger Flemming Bøge, CIO og vicedirektør for Aarhus Universitet.

”Og vi blev nødt til at forholde os til konsolideringsudfordringen, da universitetssammenlægningen betød, at vi stod med en enorm variation i netværkskomponenter og infrastruktur. Det var afgørende for os at flytte til en løsning med kun én leverandør for at forenkle administrationen.”

Designforbedringer fra serverrum til læsesal

Conscia fik opgaven med at designe og implementere én fælles infrastruktur, der kunne håndtere den store udfordring med at migrere det sammenbragte multi vendor-netværk til et sammenhængende netværk. I datacenteret blev Cisco Unified Computing System (UCS) implementeret. UCS har været en væsentlig del af Aarhus Universitets fortsatte virtualisering. En af de mange gevinster har været en markant øget it-sikkerhed, da man nu slipper for at have tusinder af standalone-servere placeret i små serverrum i hele landet, med de sikkerhedsudfordringer der er forbundet hermed.

Aarhus Universitet har en stærk Bring Your Own Device (BYOD) kultur, og Conscias arbejde har ligeledes haft til formål at sikre, at universitetet får optimalt ud af den nye infrastruktur. I dag har brugerne adgang til service og applikationer uanset om de er på eller uden for campus.

”Via det trådløse netværk skal man være i stand til at tilgå vitale læringsressourcer, uanset om brugeren er på campus, derhjemme eller på café,” bemærker Flemming Bøge og glæder sig over, at dette er blevet muligt i kraft af det nye infrastrukturdesign.

Service i topkvalitet og fortsat fokus på BYOD i netværket

Med udgangspunkt i et design udarbejdet med fokus på sikkerhed og redundans, er Aarhus Universitet i samarbejde med Conscia lykkedes med konsolidering af den tidligere meget omfattende og komplekse infrastruktur. Endelig er konsolideringen sket med minimal nedetid.

Netop nedetid er endnu et fokuspunkt for Aarhus Universitet, da en moderne undervisningsinstitution med internationale ambitioner er fuldt ud afhængig af en altid velfungerende it-infrastruktur. Og for at imødekomme tilgængelighedskravene fra elever og forskere, har man indgået en 24/7-serviceaftale med Conscia. Aftalen giver Aarhus Universitet et detaljeret overblik over alle enheder, hurtig ombytning af defekte enheder samt direkte adgang til de dygtigste specialister – og dette fra første opringning.

Arbejdet er dog ikke slut for Aarhus Universitet, der i den nærmeste fremtid vil have yderligere fokus på BYOD. Der arbejdes bl.a. med Cisco CleanAir-trådløs teknologi, der giver synlighed for alle trådløse enheder inden for rækkevidde og dæmper interferensen fra radiofrekvenserne, hvilket sikrer optimal trådløs netværksperformance. Teknologien har allerede været med til at sikre, at 800 studerende kunne tage en otte timers lang eksamen i samme bygning med stabilt og konsistent adgang til det trådløse netværk, på trods af at hver eneste elev havde medbragt eget udstyr.

Den tekniske løsning kort

  • Arkitektur, design og implementering af løsning der omfatter:
    Cisco Nexus-platformen, som er specifikt målrettet datacentrets store krav til oppetid og ydeevne.
  • Cisco UCS (Unified Computing System) løsning. Hjertet i løsningen er fabric interconnects, som både er unified fabric switche og indeholder UCS Manager for centraliseret management af hele UCS-systemet.
  • Controller-baseret wireless-løsning, der håndterer 2.000 access punkter.
  • Catalyst-serien herunder 6500, 3750 samt 2960.
  • Cisco ASA-platformen til sikker fjernadgang.