Conscia leverede 19% omsætningsvækst i regnskabsåret 2022 drevet af stærk salgsindsats

Conscia, der er en europæisk it-specialist indenfor netværksløsninger, cloud-infrastruktur og cybersikkerhed, offentliggjorde i dag sit årsregnskab for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Selskabet konsoliderede sin stærke markedsposition med solid organisk vækst på tværs af løsninger og geografier, særligt i Norden.

Hovedpunkter

  • Omsætningen steg med 19% til DKK 3.277 mio. (2020/21: DKK 2.750 mio.)
  • Høj organisk vækst baseret på meget stærkt salg i Norden, tocifret vækst i Services og højere end forventet vækst i Solutions
  • Normaliseret EBITDA steg til DKK 351 mio. (2020/21: DKK 309 mio.), svarende til en stabil, normaliseret EBITDA margin på 11%, på trods af at udfordringer i forsyningskæden påvirkede bruttomarginen
  • Rekordstor ordreindgang
  • For regnskabsåret 2022/23 forventer Conscia høj encifret vækst i omsætning og en lidt højere vækst i normaliseret EBITDA, ekskl. opkøb.

Conscia styrkede sin europæiske markedsposition inden for sikre netværk, cybersikkerhed og cloud-infrastruktur gennem fortsat vækst af selskabets abonnementsbaserede serviceforretning og udnyttelse af selskabets brede geografiske tilstedeværelse inden for it-løsninger, der er skabt gennem de seneste års vækst og konsolidering. Omsætningen steg med 19% til DKK 3.277 mio., kun med et mindre bidrag fra opkøbet af RedLogic i oktober, 2021. Den solide organiske vækst var i særlig grad drevet af en stærk udvikling i Danmark, Norge og Sverige.

Vores resultater i 2022 bekræfter, at vi er på vej til at etablere en markedsledende it-specialist i Europa inden for netværksløsninger, cybersikkerhed og cloud. Det er strategien på kort sigt at fortsætte udbredelsen af vores løsninger og services i hvert marked samt udnytte vores værditilbud og kompetencer på tværs i koncernen. Det har været en stor succes,” siger CEO Erik Bertman.

Vores salgsorganisation har præsteret virkelig godt og har forstået at udnytte fordelene ved tværgående salg og videndeling. Det betyder, at vi nu er positioneret som en stærk partner i alle vores markeder for alle større leverandører som f.eks. Cisco, VMware og Palo Alto Networks, samt for vores kunder. Med andre ord kan vi virkelig udnytte styrken i vores One Conscia tilgang til at vinde markedsandele,” fortsætter Erik Bertman.

De væsentligste vækstdrivers var udbud af nye services, særligt inden for cybersikkerhed og software-baserede netværk, samt Conscias mulighed for at tilbyde en bred portefølje af løsninger på tværs af geografiske markeder, så kundens behov kan mødes, uanset hvor de opstår.

Gennem en kombination af at vinde større kontrakter, en meget stærk salgsindsats og rekordhøj ordreindgang var vi i stand til at løfte omsætningen i Solutions med 22% på trods af fortsatte udfordringer i leverandørkæden. Fremadrettet udgør vores hurtigt voksende andel af tilbagevendende omsætning inden for managed services, en solid ordrebog såvel som fortsat høj kunde- og medarbejdertilfredshed et stærkt grundlag for vores fortsatte vækst og udvikling,” siger Erik Bertman og fortsætter:

I Norden har vi haft succes med at vinde store, offentlige udbud. I Norge blev Conscia valgt til at modernisere it-netværk i den største region inden for offentlig sundhed, og i Sverige giver en ny rammeaftale Conscia adgang til at konkurrere med seks andre, udvalgte leverandører i offentlige udbud om it-løsninger og services inden for netværk og sikkerhed. Begge aftaler vil have positive indvirkning på vores omsætning i de næste fire til seks år.

Normaliseret EBITDA blev DKK 351 mio., svarende til en stabil, normaliseret EBITDA-margin på 11%. Conscia har over de seneste tre år løftet normaliseret EBITDA med 14% årligt, samtidig med at selskabet har foretaget væsentlige investeringer i førende tekniske kompetencer, et komplet udbud af it-løsninger, differentierede services og international udbredelse.

Conscias serviceforretning leverer både partner- og egenudviklede it-services til kunderne ved at supportere it-løsninger og aktivt håndtere og overvåge installeret hardware og software døgnet rundt. Serviceforretningen voksede i 2021/22 med 11% til DKK 821 mio., svarende til 25% af den samlede omsætningen. Særligt inden for cybersikkerhed var der høj vækst.

Gennem sine it-infrastrukturløsninger leverer Conscia design, implementering og drift af netværks- og cloud-infrastruktur samt cybersikkerhed, som også omfatter hardware og software til kunderne. Omsætningen af infrastrukturløsninger steg med 22% til DKK 2.456 mio. i 2021/22, svarende til 75% af den samlede omsætning.

Forventninger til 2022/23

Conscia er godt positioneret i et attraktivt marked, der er påvirket af flere positive tendenser, herunder overgang til hyperkonvergeret infrastruktur og software-definerede netværk, cloud transformation, øgede cybertrusler og øgede omkostninger ved it-nedbrud. I 2022/23 forventer Conscia høj encifret vækst i omsætning, en lidt højere vækst i normaliseret EBITDA (rapporteret EBITDA justeret for særlige poster) og at tilføje flere end 50 medarbejdere i forhold til 2020/21.

Dette syn på fremtiden vurderes at være det mest sandsynlige scenarie. Dog har begivenheder uden for Conscia’s kontrol, herunder krigen i Ukraine samt øget inflation og renteniveau, øget risikoen for økonomisk nedgang i Europa og verden i øvrigt. Conscia vurderer, at en negativ udvikling i det generelle forretningsmiljø kan påvirke selskabets evne til at levere de forventede resultater.

Udvalgte finansielle hoved- og nøgletal

mio. 2021/22 2020/21 2019/20
Omsætning 3.277 2.750 2.293
Bruttofortjeneste 921 848 678
EBITDA 286 270 225
Normaliseret EBITDA* 351 309 257
Normaliseret EBITDA-margin, % 11% 11% 11%
Resultat af primær drift (EBIT) 116 110 80
Finansielle poster (195) (192) (180)
Regnskabsårets resultat (99) (98) (102)

(*) Rapporteret EBITDA justeret for særlige poster

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Daniel Siberg
Group Chief Sales & Marketing Officer
+46 734082778, [email protected]

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S

Om Conscia
Conscia er en førende europæisk it-specialist inden for netværk, cybersikkerhed og cloud, der leverer sikre infrastrukturløsninger og 24/7 managed services til kunder med komplekse krav til netværk, datacenter, cloud, IOT og mobilitet. Conscia leverer de bedste tekniske kompetencer og indsigter i klassen og stræber som en tillidsfuld rådgiver efter at understøtte kundernes forretningskritiske it-infrastrukturer på tværs af hele værdikæden fra design, implementering og drift til optimering ved at tilbyde omfattende, tekniske kompetencer og indsigt.

Conscia blev grundlagt i 2003 og har i dag ca. 1.000 medarbejdere, der betjener nogle af de største organisationer inden for finansielle ydelser, sundhedssektoren, den offentlige sektor, produktion, forsyningsvirksomheder og detailhandel fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Slovenien. Conscia har et strategisk mål om at være den mest attraktive arbejdsplads i Europa for talentfulde IT-specialister med dyb teknisk ekspertise.