Conscia leverer historisk stærke resultater i 2022/23

Conscia oplever rekordvækst i regnskabsåret 2022/23 med en omsætningsvækst på 32% til DKK 4,3 mia. og en stigning i driftsindtjeningen på 24% til DKK 434 mio. Omsætningsvæksten for den danskbaserede europæiske it-specialist inden for kompleks it-infrastruktur og cybersikkerhed er drevet af stærk organisk vækst og afspejler en stærk underliggende forretning på alle seks geografiske markeder.

“De finansielle resultater i 2022/23 er exceptionelle, og vi er især glade for at se en konsekvent stærk præstation på tværs af alle vores markeder og forretningsområder. I løbet af de seneste par år har vi udvidet vores løsninger og services og drager nu fordel af vores evne til at levere en komplet pakke af netværksløsninger, cloud-infrastruktur og cybersikkerhed til vores kunder på ethvert af vores markeder. Tilgangen af ny forretning i 2022 var fantastisk, og 2023 viste sig at være endnu bedre,” siger CEO Erik Bertman, Conscia.

Højdepunkter

  • Omsætningen stiger 32% til DKK 4.337 mio.
  • Omsætningen i forretningsområdet Solutions vokser med 38% til DKK 3.393 mio.
  • Omsætningen i forretningsområdet Service vokser med 15% til DKK 944 mio.
  • Den højeste vækst er på de største markeder i Norden, og alle seks geografiske markeder vokser mellem 15% og 57%
  • Normaliseret EBITDA (ekskl. særlige poster) stiger til DKK 434 mio., svarende til en normaliseret EBITDA-margin på 10%
  • Organisationen vokser med 7% til 1.020 medarbejdere ved årets udgang.

Conscia er en førende europæisk it-specialist inden for netværk, cybersikkerhed og cloud, der leverer sikre infrastrukturløsninger og 24/7 managed services til kunder med komplekse krav til netværk, datacenter, cloud, IoT og mobilitet. Selskabet offentliggør i dag sin årsrapport for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023 med rekordresultater.

Regnskabsåret 2022/23 markerer andet år i træk med meget stærk organisk vækst. Den samlede omsætning stiger med 32% til DKK 4.337 mio., drevet af robust salg og kommercielle aktiviteter på tværs af koncernen kombineret med en normalisering i foråret 2023 af problemer i forsyningskæden relateret til covid-pandemien. Især leverer forretningsområdet Solutions en særlig høj vækstrate på 38%. Solutions leverer design og implementering af netværk, cloud-infrastruktur og cybersikkerhed samt det relaterede salg af hardware og software.

“Med de seneste års udvidelse af produktlinjerne i Service og Solutions hjælper vi med stor succes vores kunder inden for tre forskellige teknologiområder: netværk, cloud og datacenter samt cybersikkerhed. Vi arbejder tæt sammen med teknologipartnere som Cisco, Palo Alto Networks og VMware for at opfylde vores kunders behov for pålidelig og sikker it-infrastruktur,” siger Erik Bertman.

Conscias serviceforretning leverer 24/7 managed services samt reaktive tjenester på tværs af vores nøgleteknologiområder ved at supportere it-løsninger og aktivt håndtere og overvåge installeret hardware og software døgnet rundt. Service vokser med 15% til DKK 944 mio.

“Der er ingen tvivl om, at Conscias servicetilbud bliver mere og mere relevant for kunderne med en konstant stigende evne til at levere på vores One Conscia-tilgang. Kunder har nu adgang til enhver relevant ekspert blandt vores mere end 1.000 medarbejdere, uanset hvor kunderne er baseret, og hvilken service de anmoder om. Vi har flere cases, hvor vi leverer til kunder på ét geografisk marked fra Conscias specialister i flere lande,” siger Erik Bertman.

Conscias organisation har 1.020 medarbejdere – en stigning på 68 i løbet af året. Det påvirkes af køb af Miradot med nye kompetencer i Sverige, og ethcon og lifecon, der tilføjer kompetencer og skala i Tyskland.

Markeder, geografisk 2022/23 Salg i DKK mio. Vækst
Danmark 1.564 +30%
Norden ekskl. Danmark 1.217 +57%
Holland 845 +23%
Tyskland 408 +19%
Slovenien 303 +15%
Conscia Group 4.337 +32%

 

Normaliseret EBITDA vokser 24% til DKK 434 mio., svarende til en normaliseret EBITDA-margin på 10%. Indtjeningen er primært drevet af den stærke vækst i omsætningen og yderligere understøttet af omhyggelig styring af faste omkostninger. Resultatet for perioden er et underskud på DKK 64 mio., hvilket er en forbedring på 35% i forhold til 2021/22.

I 2023/24 forventer Conscia en stærk organisk omsætningsvækst baseret på konsekvent eksekvering af vores One Conscia-tilgang og underliggende positive markedstendenser. Organisationen forventes at vokse med mere end 120 medarbejdere i forhold til 2022/23. Som en naturlig konsolideringspartner på det fragmenterede europæiske marked sigter Conscia mod at udvide sin tilstedeværelse på nuværende og tilstødende markeder.

Udvalgte finansielle nøgletal

Millioner kroner 2022/23 2021/22 2020/21
Indtægt 4.337 3.277 2.750
Bruttoresultat 1.080 921 848
EBITDA 392 286 270
Normaliseret EBITDA* 434 351 309
Normaliseret EBITDA-margin, % 10% 11% 11%
Finansielle netto (239) (195) (192)
Resultat for perioden (64) (99) (98)

(*) Rapporteret EBITDA korrigeret for engangsposter

For yderligere information, kontakt venligst:
Daniel Siberg. Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 734082778, [email protected].

Om Conscia
Conscia er en europæisk IT-specialist inden for netværk, cybersikkerhed og cloud. Virksomheden tilbyder sikre infrastrukturløsninger og 24-7 managed service til kunder med komplekse krav til netværk, datacenter, cloud, IoT og mobilitet. Conscia leverer førsteklasses tekniske kompetencer og indsigt og stræber som betroet rådgiver efter at understøtte kundernes forretningskritiske teknologisystemer gennem hele deres livscyklus fra design, implementering og drift til optimering.

Conscia blev grundlagt i 2003, ejes i dag af private equity-investoren Nordic Capital og har mere end 1.000 medarbejdere, der betjener nogle af de største organisationer inden for finansielle tjenester, sundhedspleje, den offentlige sektor, produktion, forsyningsselskaber og detailhandel fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Slovenien. Conscias langsigtede ambition er at blive den foretrukne partner inden for netværk, cloud og cybersikkerhed i Europa for kunder og leverandører.

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S
Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S