VILKÅR FOR MODTAGELSE AF ELEKTRONISK MARKEDSFØRING FRA CONSCIA

Når du tilmelder dig nyheder fra Conscia, giver du samtykke til, at Conscia må sende dig e-mails med nyheder om IT-infrastruktur, cybersikkerhed, whitepapers, invitationer til events og webinars og øvrige nyheder omkring Conscia.

Hvem udsender det elektroniske markedsføringsmateriale?

Udsender af nyhedsbrevet og markedsføringsmaterialet er Conscia. Vores fulde oplysninger er:

Conscia A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2.
2605 Brøndby
+45 70207780

Conscia er også den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din modtagelse og brug af vores nyhedsbreve og elektronisk markedsføringsmateriale (herefter blot omtalt som ”nyhedsbreve”).

Hvilke oplysninger indsamles om mig?
Conscia indsamler dit fornavn, efternavn, virksomhedsnavn og din e-mailadresse samt dine interesseområder for nyheder. For at vi kan dokumentere dit samtykke, registrerer vi også tidspunktet du melder dig til og din IP-adresse, og hvis du melder dig fra igen, så registrerer vi også dette tidspunkt.

Vi indsamler i oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om og hvornår vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvilke links der klikkes på, og dermed hvilke af materialet, der har din interesse.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links til hjemmesider i modtagne nyhedsbreve, kan der indsamles yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at hjemmesiden bruger marketing-cookies. Den gældende privatlivsmeddelelse for hjemmesiden skal oplyse dig om den eller de dataansvarlige, hvilke oplysninger der indsamles, hvad oplysningerne bruges til mv.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Når du tilmelder dig Conscia nyheder, bruger vi din e-mailadresse, dit navn og dine angivne interesseområder til at udsende nyheder om IT-infrastruktur, cybersikkerhed, whitepapers, invitationer til events og webinars og øvrige nyheder omkring Conscia og vores koncernselskaber.
De oplysninger vi indsamler om din brug af vores e-mails med nyheder mv., bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser, ligesom vi bruger oplysningerne til statistiske formål i anonymiseret form.

Dit tilmeldings- og eventuelle frameldingstidspunkt samt din e-mailadresse anvender vi til at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

Hvis du i øvrigt har afgivet oplysninger også til andre formål, oplyser vi dig særskilt om vores behandling til sådanne formål.

Vores grundlag for at behandle oplysninger om dig
Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er dit samtykke, i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a) (samtykke) og Markedsføringsloven § 10, stk. 1.

Oplysninger om overførsler til tredjelande.
Vi anvender Adobe Marketo til udsendelse af nyhedsbreve. Vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med Adobe om deres behandling af personoplysninger for os som databehandler for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres eller misbruges.

Adobe Marketo anvender underdatabehandlere i lande udenfor EU, og der kan derfor ske overførsel af dine personoplysninger til tredjelande. De lande der kan ske overførsel til, fremgår på Marketos hjemmeside: https://documents.marketo.com/legal/sub-processor-list. Overførslen sker på grundlag af Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du herudover udtrykkeligt, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve, kan eksporteres til og opbevares til lande udenfor EU i forbindelse med vores anvendelse af Adobe Marketo.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?
Vi sender dig nyheder, invitationer m.v., når vi mener, vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig, eller afholder et event, vi mener du kan have interesse i at deltage i. Vi udsender ikke nødvendigvis vores nyheder med faste intervaller, og du kan forvente at modtage et par e-mails fra os om måneden.

Vi videregiver ikke dine oplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine oplysninger
Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse, navn mv.) ved at afmelde dig vores nyhedsbrev, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke
Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev og elektronisk markedsføring. Når du har frameldt dig, modtager du ikke yderligere markedsføringsmateriale fra os på e-mail, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig.

Vi sender dig efter din frameldelse en bekræftelse på, at vi sletter dig fra vores modtagerliste.

Du kan afmelde dig ved at klikke på ”afmeld” linket, som er indeholdt i hvert e-mail du modtager fra os..

Hvor længe opbevarer Conscia personoplysninger om mig?
Vi opbevarer og behandler de indsamlede oplysninger om dig, lige så længe, som du er tilmeldt modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, i indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke/samtykket tilbagekaldes. Vores behandling sker her på baggrund af Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c) eller 6(1)(f), idet vi umiddelbart er forpligtet til at foretage behandlingen og idet vi har en væsentlig interesse i at kunne dokumentere, at vi overholder at vi overholder markedsføringsloven § 10. Derefter sletter vi oplysningerne om dig, inklusive din e-mailadresse.

Hvis du framelder dig modtagerlisten for vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af vores e-mails. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen
Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os – vores kontaktoplysninger kan ses ovenfor og på vores hjemmeside: https://conscia.com/about-us/our-locations/

Dine generelle rettigheder efter databeskyttelsesforordningen omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger og yderligere information på www.datatilsynet.dk.