Het belang van regelmatige netwerkanalyses

Het IT-netwerk vormt de ruggengraat van iedere onderneming. Er wordt echter steeds meer gevraagd van het netwerk. Denk hierbij aan het groeiende belang van data, het toenemende volume ervan, in combinatie met nieuwe, innovatieve technologieën (artificial intelligence, machine learning, IoT, edge computing, cloud computing) en steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en compliance.

Toch zijn regelmatige analyses van het netwerk nog lang niet overal standaard. Veel bedrijven steken wel geld in tooling en uitbreiding van hun netwerk, maar vergeten of onderschatten het belang van regelmatige netwerkanalyses. Bovendien hebben veel organisaties vaak niet de kennis om de dingen die ze in het netwerk zien correct te interpreteren en te vertalen naar een goede strategie. Door uw netwerk geregeld kritisch onder de loep te nemen, ontdekt u welke componenten verouderd, weinig functioneel of niet (meer) veilig zijn.

Drie aandachtsgebieden

Wij tonen we u het belang van regelmatige netwerkanalyses. We richten ons hierbij op drie cruciale aandachtsgebieden: security, compliance en innovatie:

1: Security

Het beheren van een netwerk brengt tegenwoordig heel wat security-uitdagingen met zich mee. Cybercriminaliteit is inmiddels een professioneel verdienmodel geworden dat elke dag evolueert. Er is een continue wapenwedloop gaande tussen aanvallers en security-experts. Phishingaanvallen, malware en ransomware worden steeds ingenieuzer.

Daarnaast worden netwerken ook complexer en diverser. Mede door de opkomst van het ‘hybride werken’, waarbij medewerkers op uiteenlopende locaties kunnen werken, zijn er steeds meer externe apparaten binnen een netwerk, terwijl ook het aantal gebruikte applicaties gestaag groeit. Mooi vanuit het oogpunt van ‘op afstand’ werken, maar een aandachtspunt op veiligheidsvlak. Door het grotere aantal endpoints neemt namelijk ook het zogenoemde ‘aanvalsoppervlak’ toe.

Door op regelmatige basis netwerkanalyses uit te voeren, wordt het een stuk makkelijker om veiligheidsrisico’s binnen een netwerk op te sporen. Op welke apparaten en netwerkonderdelen spelen bekende kwetsbaarheden en veiligheidsproblemen? Tegen welke kwetsbaarheden bent u nog niet beschermd en wat kunt u daar tegen doen? Dit soort vragen zijn alleen te beantwoorden door het netwerk geregeld te onderwerpen aan een kritisch onderzoek.

2: Compliance

Zeker sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn data- en privacybescherming kernissues voor elke organisatie. Bent u niet compliant met de wetgeving op deze gebieden? En ontstaat er een datalek door gebrekkig gegevensbeheer? Dan kunt u rekenen op een torenhoge boete en stevige imagoschade.

Regelmatige netwerkanalyses kunnen dit helpen voorkomen. U krijgt een consistent beeld van waar en hoe welke data is opgeslagen en of de inrichting van en technologie achter uw netwerk compliant is met de wettelijke regels voor veilig databeheer. Het updaten van verouderde apparatuur om compliant te worden met nieuwe regels is bijvoorbeeld vaak niet mogelijk of heel kostbaar.

Netwerkanalyses maken het ook mogelijk om apparaten die niet-compliant zijn toegang tot het netwerk te weigeren, in quarantaine te zetten of uit het netwerk te verwijderen. Zeker in het tijdperk van het hybride werken en het gebruik van eigen apparaten in het kader van ‘Bring Your Own Device’ is het essentieel om doorlopend zicht te hebben op het compliance niveau van devices binnen uw netwerk.

3: Innovatie en voorspelbaarheid

IT is tegenwoordig meer dan een ondersteunend middel voor uw bedrijfsprocessen: het is een vliegwiel voor innovatie dat de deuren opent naar nieuwe businessmodellen. Het is daarom belangrijk om een netwerk niet alleen te bekijken vanuit het hier en nu. Toekomstbestendigheid is minstens zo belangrijk.

Ook op dit vlak zijn regelmatige netwerkanalyses nuttige instrumenten. Ze maken namelijk inzichtelijk hoe toekomstproof uw huidige netwerk is. Gebruikt u al veel nieuwe softwareversies of vooral veel oude die binnenkort niet meer worden ondersteund? En hoe zit het met het applicatielandschap? Draaien daar nog veel legacy-oplossingen die innovatieve ideeën blokkeren? Periodieke netwerkanalyses zorgen ervoor dat uw IT-faciliteiten gelijke tred houden met uw ambities.

Conscia helpt

Als ICT-dienstverlener en specialist op het gebied van netwerkbeheer, connectiviteit en beveiliging helpt Conscia u graag met het verkrijgen van inzicht in uw netwerk. Een van de middelen die we hierbij gebruiken is het door ons ontwikkelde Conscia Network Services (CNS) platform. Met behulp van een sensor die in het netwerk wordt geplaatst, maakt deze tool grondige analyses van alle aanwezige Cisco hard- en software.

Een netwerkanalyse met Conscia CNS levert een scala aan waardevolle inzichten op. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De ‘last day of support’ van apparaten en software. Door deze te kennen, weet u welke apparatuur of software u op welk moment in de toekomst moet vervangen. U krijgt dus voorspellend inzicht in toekomstig netwerkonderhoud, maar ook in de innovatiekracht van uw netwerk.
  • Het kwantificeren van apparaten op type en prijs. Dit maakt het makkelijker om nauwkeurige en sluitende budgetten voor netwerkbeheer op te stellen.
  • Inzicht in kwetsbaarheden. U ziet op welke apparaten en netwerkonderdelen ze spelen, tegen welke vulnerabilities u wel of niet beschermd bent, en wat u kunt doen om het netwerk veiliger te maken.
Neem contact op met