Conscia Sourcing

 

Fix first, discuss later

Uit discussies die Conscia voert met CIO’s komt duidelijk naar voren dat zij vaak worstelen met digitalisering. De complexiteit van ICT neemt van dag tot dag toe, en er worden steeds hogere eisen gesteld aan ICT-omgevingen.

Voor veel organisaties is het een steeds grotere uitdaging om zelf alle benodigde ICT-kennis en ervaring in huis te halen om goed in te kunnen spelen op deze toenemende complexiteit en de bijbehorende eisen. Hier komt nog bij dat de meeste tijd en veruit het meeste budget wordt besteed aan het draaiende houden van hun huidige IT-landschap. Tegelijk vraagt de business om innovatie op basis van nieuwe technologie, terwijl er nauwelijks tijd overblijft om aan die vraag tegemoet te komen. Wellicht is deze problematiek voor u herkenbaar?

Méér dan alleen beheer
Organisaties willen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Steeds meer organisaties kiezen daarom voor het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de dagelijkse operatie van hun ICT-infrastructuur. Het bouwen, beheren en beveiligen van ICT-infrastructuren zijn van oudsher kernspecialismen van Conscia. Wij kunnen als ICT-partner het dagelijks beheer van u overnemen. Maar dat niet alleen: we kunnen óók uw ICT-omgeving vernieuwen en de innovatie van uw business ondersteunen.

Wij denken op strategisch niveau met u mee over hoe nieuwe technologie uw business het beste kan ondersteunen en welke IT-infrastructuur nodig is om uw organisatie flexibeler en wendbaarder te maken. We zijn ons steeds bewust van het potentieel van uw organisatie en helpen u om uw dienstverlening optimaal in te richten. Indien gewenst kan Conscia hierbij optreden als Service Integrator om eventuele andere betrokken ICT-partners aan te sturen. In dat geval nemen we een binnen de uitbesteding essentiële en coördinerende verantwoordelijkheid op ons.

In it for the long run
In de samenwerking met onze klanten streven we ernaar om samen te bouwen aan de toekomst en een relatie op te bouwen voor de lange termijn. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook loyaliteit. En bovenal: het is bijzonder inspirerend om op deze manier onze klanten te helpen met technologie!

Groeipad
Klanten helpen met hun ICT-vraagstukken doen we al een aantal decennia. In antwoord op de groeiende vraag om ondersteuning, biedt Conscia eveneens een breed scala aan managed services, met Sourcing als meest uitgebreide vorm.

In onze dienstverlening sluiten we steeds aan op uw wensen en groeien we met uw organisatie mee. Dit maakt het mogelijk om te starten met een of meer managed services en op termijn door te groeien naar volledige sourcing. Wanneer u uw ICT-operatie uitbesteedt aan Conscia, nemen we de verantwoordelijkheid op ons voor het inzetten en toepassen van de juiste technologieën voor de business. Maar ook voor het ondersteunen van uw dagelijkse bedrijfsvoering, zodat u op uw beurt uw eindklanten optimaal van dienst kunt zijn.

Onze dienstverlening beperkt zich niet tot het beheer, maar omvat desgewenst ook life cycle management en het vernieuwen van de ICT-omgeving. Nieuwe technologieën voeren wij niet ‘zomaar’ in. We testen eerst altijd grondig of deze daadwerkelijk voor uw organisatie doen wat zij beloven, voordat wij ze implementeren.

Vertrouwen en transparantie
Onze aanpak is gebaseerd op vertrouwen en transparantie, en een nauwe samenwerking met uw organisatie en eventuele andere betrokken partners. Hierdoor kunnen we samen barrières overwinnen en opereren als strategische partner. Want als het gaat om de ondersteuning van business innovatie is dat vertrouwen absoluut noodzakelijk. De aanpak van Conscia is daarom écht klantgericht, juist als het om sourcing gaat. Ons motto hierbij is ‘fix first, discuss later’. Dat betekent dat we altijd éérst onze klant helpen, eventuele problemen die zich voordoen oplossen, voordat we nagaan wat er exact is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk is.

We zetten voor elke van onze klanten vaste teams in, die de situatie van uw organisatie door en door leren kennen en het nodige vertrouwen opbouwen. In de operationele samenwerking is het belangrijk dat betrokkenen elkaar weten te vinden en uw ICT-omgeving begrijpen. Daarnaast denken onze architecten en CTO mee over de technologieën die het beste aansluiten bij de vraag van onze klanten. Ook zorgen zij ervoor dat zij uw organisatie goed kennen en geregeld overleggen over de ICT-richting. Zo kunnen we onze klanten over de hele linie ondersteunen, meewerken aan de transformatie bij uw organisatie en onze verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft het dagelijkse beheer tot business innovatie.

Meedenken
Daarnaast kunnen we meedenken over de inrichting van uw ICT-omgeving, bijvoorbeeld wat er wel en wat er niet naar de cloud kan, en welk beleid hiervoor nodig is. We nemen niet alleen de dagelijkse operatie uit handen, maar we staan u ook bij als het gaat om de inrichting van uw ICT-infrastructuur en de nodige innovaties. Bouwen, beheren en innoveren van ICT-infrastructuren zijn van oudsher de specialismen van Conscia. Die specialismen zetten we in voor organisaties die zich willen concentreren op hun kerntaken en die het gaande houden en het up-to-date brengen van hun ICT-infrastructuur willen uitbesteden.

Contact opnemen?