Schiphol wil de meest duurzame en hoogwaardige luchthaven ter wereld worden

Schiphol Telematics kiest voor fundamentele uitbesteding

Enkele jaren geleden formuleerde de luchthaven Schiphol een ambitieuze strategie: Schiphol zou moeten uitgroeien tot beste digitale luchthaven ter wereld. Voor Schiphol Telematics, een 100% dochter van Royal Schiphol Group waarvoor het bedrijf connectiviteit verzorgt, was dit aanleiding voor een strategische herijking. De focus kwam te liggen op de langetermijn-dienstverlening aan Schiphol op strategisch en mid-tactisch niveau. Alle overige IT-dienstverlening van Schiphol Telematics werd extern neergelegd bij partijen met meer technologische kennis en ervaring. Voor de netwerkdiensten én voor de service integratie en coördinatie van de partners viel de keuze op Conscia, onder andere vanwege de technische kennis van het bedrijf en de cultural fit tussen Conscia en Schiphol Telematics.

Fix first, discuss later
Schiphol Telematics ging op zoek naar de juiste partijen voor de fysieke infrastructuur, de netwerkdiensten en de securitydiensten. Een van deze partijen zou bovendien moeten optreden als service integrator en de coördinatie van de partners verzorgen. Voor de netwerkdiensten én voor de service integratie en coördinatie van de partners werd Conscia geselecteerd, voor de fysieke infrastructuur Allinq en voor de securitydiensten Orange Cyberdefence.

Kees Griffioen, Directeur Sourcing, Conscia: “De complexiteit van ICT neemt van dag tot dag toe. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan ICT. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om zelf alle kennis en ervaring in huis te halen om hier goed mee om te gaan. Net als veel andere organisaties koos Schiphol Telematics daarom voor uitbesteding, om ruimte vrij te maken om de business nog beter te ondersteunen. Vanuit Conscia helpen wij onze klanten om dit mogelijk te maken.”

Conscia stuurt in dit traject dus eveneens de andere partners aan. Léonie Scheerder, Director Sourcing Delivery, Conscia, geeft aan: “Een belangrijk element in de uitbestedingsovereenkomst van Schiphol Telematics met Conscia als Service Integrator en netwerk-partner, is het uitgangspunt fix first, discuss later. Dat vraagt natuurlijk om veel vertrouwen tussen Schiphol Telematics en de partners. Om dit tot stand te brengen is al in het tendertraject zeer veel energie geïnvesteerd, en zorgen we ook nu continu voor open en transparante communicatie.”

Creativiteit en betrokkenheid
Klaas Verberg: “Voor de overdracht aan de partners brak een spannende periode aan omdat iedereen vanwege de corona vanuit huis moest gaan werken. En dat terwijl de medewerkers nieuwe rollen moesten krijgen en er van alles nog geregeld moest worden waar intensief overleg voor nodig was. Dankzij de creativiteit en betrokkenheid van iedereen is het desondanks gelukt om de overdracht op tijd te voltooien. Ik heb hier heel veel waardering voor!“

Klaas Verberg: “Een essentieel element van onze samenwerking is volgens mij het feit dat we een Service Integrator hebben benoemd, als centrale coördinator van alle sourcingsactiviteiten, en dat we vanaf het begin hebben gewerkt op basis van vertrouwen. Daarvoor heb je elkaar echt nodig en alle partijen hebben dat in de praktijk ook uitgedragen. De belangrijkste les die we in dit uitbestedingstraject hebben geleerd is dat een helder doel, vertrouwen en openheid echt onmisbaar zijn, niet alleen in de samenwerking tussen Schiphol en de drie partners, maar ook binnen de eigen organisatie.”

Volgende fase
Na de overdracht gaat Schiphol Telematics met de drie partners een transformatiefase in die moet leiden tot een step-up in de dienstverlening. Hiervoor is samen met de partners een jaarplan opgesteld met onder andere als doel op de korte termijn kortere doorlooptijden te realiseren en veranderingen in één keer goed door te voeren.

Conscia heeft de netwerkdiensten voor zijn rekening genomen en vervult ook de rol van service integrator. De netwerkdiensten kenden ze al beter, de rol van de service integrator was nieuw voor hen. Het was een leertraject om dit goed vorm te geven en ik ben er heel trots op hoe Conscia dit voor elkaar heeft gekregen. We hebben de start en de leerfase nu achter de rug en we werken nu aan verbeteringen zodat we in de loop van dit jaar samen kunnen uitblinken.

Klaas Verberg
Managing Director, Schiphol Telematics

“De uitbesteding door Schiphol aan Conscia heeft ons de kans gegeven om als ICT-partner en infrastructuurintegrator verder te groeien en te innoveren. Het afgelopen jaar hebben we met Schiphol Telematics een bijzonder traject doorlopen, waarin we samen veel hebben geïnvesteerd in onze samenwerking. Dankzij wederzijds vertrouwen kunnen we ook echt als strategische partner opereren.”

 

Marcel Cappetti
Algemeen Directeur, Conscia