Wat zijn uw uitdagingen op het gebied van cybersecurity?

Doe nu mee aan Conscia’s security benchmark onderzoek

Veel organisaties zijn, mede dankzij Covid-19, versneld aan het digitaliseren. We werken steeds vaker ‘op afstand’, er gaat meer data over het netwerk en organisaties maken steeds meer gebruik van cloud-technologie. Hiermee wordt het ‘aanvalsoppervlak’ voor cybercriminelen aanzienlijk vergroot, iets waar zij dankbaar gebruik van maken. Het aantal phishing- en malware-aanvallen neemt toe, net als de ransomware-aanvallen die sowieso al aan populariteit winnen onder cybercriminelen.

Reden temeer om kritischer te zijn dan ooit op de beveiliging van uw eigen organisatie. Wat zijn momenteel uw uitdagingen op het gebied van cybersecurity? Hoe hoog is de werkdruk voor uw cybersecurityteams? En welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de verhoging van het inzicht en het verkorten van de ‘Time to Mitigate’?

Daarnaast is het prettig om te leren van andere organisaties die te maken hebben met dezelfde uitdagingen.

Conscia’s CyberSecurity Benchmark Onderzoek

Het is niet alleen belangrijk om te weten waar uw organisatie staat op het gebied van cybersecurity. Het is ook goed om te kijken naar andere organisaties die te maken hebben met dezelfde uitdagingen. Hoe hebben andere organisaties hun cybersecurity ingeregeld? Waar staat uw organisatie ten opzichte van anderen? Waar liggen nog kansen voor uw organisatie, voor nu en in de toekomst?

Wilt u ook Conscia’s Cyber Security Benchmark Rapport ontvangen?

Bent u een CISO of andere eindverantwoordelijke op het gebied van cybersecurity? En wilt u weten waar uw organisatie staat? Neem dan nu deel aan Conscia’s CyberSecurity Benchmark Onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. Na afloop van uw deelname ontvangt u een uitgebreid onderzoeksrapport dat een beeld geeft van de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn momenteel de uitdagingen op het gebied van cybersecurity?
  • Hoe kunnen we het detectiegemiddelde van 200 dagen reduceren?
  • Hoe hoog is de werkdruk voor cybersecurityteams?
  • Welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de verhoging van het inzicht en het verkorten van de ‘Time to Mitigate’?

Neem nu deel