Voorwaarden voor het downloaden van een whitepaper, gids, customer case of andere items

Sommige van de items op onze website vereisen dat je een formulier invult met jouw gegevens voordat je ze kunt downloaden. Indien je deze formulieren indient, geef je jouw toestemming aan Conscia voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van jouw data.

Wie ontvangt het verzoek tot downloaden?

Wij, Conscia Nederland B.V., zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens die jij invult op onze formulieren. Onze contactgegevens zijn:

Conscia Nederland B.V.
Kampenringweg 47,
1803 PE Gouda, Nederland
Phone: +31 88 522 88 22

Data Protection Officer, contactpersoon

Onze Data Protection Officer is jouw contactpersoon voor alles met betrekking tot gegevensbescherming. Als je vragen hebt stuur deze dan naar: [email protected].

Indien je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan direct contact op met onze DPO. Voor meer informatie over jouw rechten, zie de sectie: ‘Jouw rechten als data subject’ verderop.

Welke informatie wordt over mij verzameld?

Conscia verzamelt jouw voornaam, achternaam, werkfunctie, bedrijfsnaam, e-mail adres, land en het onderwerp van jouw whitepaper verzoek. Wij registreren ook jouw IP-adres en de exacte tijd waarop je het formulier indient.

Optie om je aan te melden voor onze nieuwsbrief

Indien je de optie op het registratieformulier invult om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, dien je de onze voorwaarden voor het registeren voor digitale marketing hier te lezen.

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

Conscia gebruikt jouw gegevens om jou de whitepaper, gids, customer case of andere items beschreven op dezelfde webpagina als waarop het formulier staat toe te sturen.

Jouw gegevens zullen toegevoegd worden aan de user profile database die wij in Adobe Marketo aanhouden voor algemene marketingdoeleinden. Als je de conscia.com website bezoekt en instemt met gebruik van functionele en/of marketing cookies, of als je dit al eerder gedaan hebt, zullen jouw gegevens ook worden gebruikt in verband met informatie die verzameld wordt door zulke cookies over jouw activiteit op de website voor marketing en statistische doeleinden.

Je kunt hier meer lezen over ons gebruik van cookies.

Als je akkoord gaat met de voorwaarden en deelneemt aan andere activiteiten op onze website (bijvoorbeeld jezelf registreren voor een webinar of nieuwsbrieven), zal informatie omtrent dit soort activiteiten onderdeel worden van jouw user profile en worden gebruikt in combinatie met jouw informatie voor algemene marketing- en statistische doeleinden.

Onze basis voor verwerking van jouw gegevens

Basis voor onze verwerking van jouw informatie vormt de Data Protectie Regulering art. 6 (1) (f) (wettelijk belang). Het wettelijk belang dat wij nastreven is om jou de gevraagde whitepaper, gids, customer case of andere items toe te sturen en om deze informatie gezamenlijk met andere informatie over jou te gebruiken voor algemene marketingdoeleinden.

Overdracht van jouw gegevens naar derde landen

Marketo

Wij gebruiken Adobe Marketo voor online formulieren, registraties, sturen van e-mails en het verzamelen van informatie over activiteit van gebruikers. Hiervoor gebruiken wij cookies, maar alleen indien een gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van marketing cookies. Wij zijn een schriftelijke data processor agreement met Adobe aangegaan betreffende hun verwerking van persoonsgegevens voor ons als data processor, om te garanderen dat jouw persoonsgegevens, vertrouwelijk en volgens onze instructies worden verwerkt en dat de noodzakelijke security maatregelen worden genomen om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Adobe Marketo maakt gebruik van sub-processors in landen buiten de EU en daarom kan overbrenging van jouw persoonsgegevens naar derde landen plaatsvinden. De landen waarheen overbrenging kan plaatsvinden staan op de Marketo website: https://documents.marketo.com/legal/sub-processor-list. Overbrenging wordt gedaan op basis van de standaard contractuele voorwaarden van de Commissie. Door gebruik van ons contactformulier, ga jij er expliciet mee akkoord, dat de door jou verstrekte  persoonsgegevens om op jouw verzoek contact met je op te nemen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de EU in verband met ons gebruik van Adobe Marketo.

De databeschermingsverklaring van Marketo met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruikt van jouw gegevens kun je vinden op: https://documents.marketo.com/toutapp/privacy.

Ontvanger van de data:
Marketo EMEA Ltd., Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland

Wij geven jouw gegevens niet verder door

Wij geven jouw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij zullen uitsluitend jouw gegevens vrijgeven indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of op rechterlijk bevel.

Retentieperiode

Wij slaan jouw gegevens slechts zo lang op als nodig en niet langer dan 12 maanden na de laatst geregistreerde activiteit (interactie met de webpagina, invullen van een webformulier, deelname aan een web seminar, etc.), tenzij er specifieke wettelijke redenen en/of wettelijke bepalingen zijn die een langere bewaartijd vereisen, zoals:

 • Statutaire retentieverplichtingen: (accounting- of financiële verplichtingen).
 • De gegevens nog nodig zijn om wettelijke claims vast te stellen en uit te oefenen of om zich te verdedigen tegen wettelijke claims, bijvoorbeeld omwille van technologische of forensische redenen.
 • Verplichtingen om te verdedigen tegen aanvallen op onze webservers en deze te tracken.
 • Wissen tegen wettelijke belangen van de data subjects zou ingaan.
 • Een andere uitzondering die volgens Art. 17 Par. 3 GDPR toepasselijk is.

Wij bewaren documentatie met jouw toestemming gedurende een periode van twee jaar.

Jouw rechten als data subject

Onder GDPR heb je verschillende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Hier kun je meer lezen over jouw rechten als data subject

Als jij één van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan in het voorgaande vermeld.

Jouw rechten zijn inclusief:

 • Recht van toegang voor het data subject
  Je bent gerechtigd tot toegang tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken en tot de nodige additionele informatie.
 • Recht op rectificatie
  Je bent gerechtigd tot rectificatie van inaccurate jou betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op wissen
  In zeer speciale gevallen ben je gerechtigd om jou betreffende gegevens te laten wissen vóórdat de reguliere datum voor wissen gekomen is.
 • Recht op restrictie van verwerking
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot restrictie op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gerechtigd bent tot restrictie op verwerking van jouw persoonsgegevens, mogen wij in het vervolg deze informatie slechts verwerken -anders dan opslaan- mét jouw toestemming, of met als doel het vaststellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen wettelijke claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon of omwille van een zwaarwegend algemeen belang van de EU of van een lidstaat.
 • Recht om bezwaar aan te tekenen
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot aantekenen van bezwaar tegen een anderszins wettige verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie
  Je bent ook gerechtigd tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie of een andere bevoegde databescherming instantie over onze verwerking van jouw gegevens. Dit kan bijvoorbeeld de databescherming instantie van het land waar je verblijft zijn.

Een lijst van alle databescherming instanties in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte kun je hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.