Whitepaper:
NIS2: Wat betekent NIS2 voor jouw organisatie?

Download PDF

In 2022 heeft de Europese Commissie de tweede ‘Network and Information Systems’ (NIS2)-richtlijn aangenomen. Deze bouwt voor op de NIS1-richtlijn, maar laat minder ruimte voor verschillende interpretaties en toepassingen. De NIS2 heeft bovendien betrekking op een bredere groep cruciale sectoren, waaronder de zorgsector.

De eerste ‘Network and Information Systems’ (NIS1)-richtlijn werd in 2016 geïntroduceerd, en was vooral gericht op grote bedrijven en instellingen die een cruciale rol vervullen in de samenleving, zoals nutsbedrijven. Doel van deze richtlijn was om meer eenheid te brengen in het Europese beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, en de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen, om zo de algehele Europese cyberweerbaarheid te verhogen.

Whitepaper cover: NIS2: Visie, kerndoelstellingen en tactische strategieën voor uw organisatieDe NIS1-richtlijn bood echter ruimte voor verschillende interpretaties en toepassingen door de diverse Europese lidstaten. Daarnaast was er nog steeds sprake van een groeiende vraag naar verbeterde cyberbeveiliging op Europees niveau. Daarom werd vorig jaar de NIS2-richtlijn geïntroduceerd.

De NIS2 richt zich op een bredere groep cruciale sectoren. Ook de zorg (cure en care) wordt nu als cruciale sector gezien. Dit betekent dat meer organisaties, en ook zorginstellingen, nu verplicht zijn bepaalde maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Komende maanden zal deze Europese wetgeving worden omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Conscia whitepaper “NIS2: Vision, key objectives, and tactical strategies for your organization”
Wat betekent NIS2 voor Nederlandse organisaties? Hoe wordt NIS2 straks in de praktijk gebracht? Hoe kun je je organisatie goed voorbereiden op NIS2? En hoe kan Conscia je hierin helpen? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen in Conscia’s whitepaper over NIS2.

Meer weten? Download nu Conscia’s Engelstalige whitepaper “NIS2: Vision, key objectives, and tactical strategies for your organization”.
Na het invullen van het onderstaande formulier, ontvang je een email met de whitepaper bijgesloten in pdf.