Gjesteblogg:

Kunstig intelligens og cybersikkerhet

Kunstig intelligens (AI) har fått enorm popularitet de siste årene, og dens anvendelse i ulike bransjer har vært betydelig. Cybersecurity er en slik bransje der AI har vist seg å være en game-changer. Med økende antall cybertrusler benytter organisasjoner seg nå av AI-teknologi for å forbedre sine cybersecurity-tiltak. I denne artikkelen vil jeg utforske hva kunstig intelligens er når det gjelder cybersecurity, og hvordan det revolusjonerer bransjen.

Verden blir stadig mer digitalisert, og med denne endringen blir cybertrusler stadig mer sofistikerte og komplekse. Cybersecurity har blitt en topp prioritet for organisasjoner i alle størrelser, og bruken av kunstig intelligens er nå viktigere enn noen gang. AI tilbyr en innovativ tilnærming til cybersecurity, og gir en mer proaktiv og effektiv forsvarsmekanisme mot cyberangrep.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens refererer til evnen til maskiner til å lære og resonere som mennesker. Det innebærer utviklingen av datamaskinsystemer som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Maskinlæring, dyp læring og naturlig språkbehandling er noen av teknikkene som brukes for å utvikle AI-systemer.

Anvendelser av AI innen cybersecurity

AI-teknologi har et bredt spekter av anvendelser innen cybersecurity, og bruken har betydelig forbedret organisasjoners evne til å beskytte sine digitale eiendeler. Følgende er noen av områdene der AI blir brukt innen cybersecurity:

  • Trusselforebygging: En av de betydelige anvendelsene av AI innen cybersecurity er trusseloppdagelse og -forebygging. AI-algoritmer kan analysere enorme mengder data og identifisere mønstre og anomalier som kan indikere en mulig cybertrussel. Maskinlæringalgoritmer kan lære av tidligere angrep og identifisere nye trusler i sanntid, og gjøre det mulig for organisasjoner å handle umiddelbart for å forhindre et angrep. Her er en samling med 69 trusler mot IT-sikkerhet.
  • Sårbarhetshåndtering: AI kan også brukes til å identifisere sårbarheter i organisasjonens nettverk og systemer. AI-algoritmer kan skanne og analysere organisasjonens nettverk for å identifisere svakheter og mulige inngangspunkter for angripere. Dette kan hjelpe organisasjoner med å ta proaktive tiltak for å tette sårbarheter og sikre nettverket.
  • Respons på hendelser og gjenoppretting: Ved et cyberangrep kan AI assistere i responsen på hendelsen og gjenopprettingsarbeidet. AI-algoritmer kan analysere angrepet og gi innsikt i kilden og mønsteret i angrepet, og gjøre det mulig for organisasjoner å handle umiddbart for å begrense skaden forårsaket av angrepet.

Begrensninger ved å bruke AI innen cybersecurity

Selv om AI har vist seg å være et effektivt verktøy innen cybersecurity, har det også sine begrensninger. Følgende er noen av begrensningene ved å bruke AI innen cybersecurity:

  • Cybersecurity-risikoer forbundet med AI: Som med enhver teknologi har også AI sine cybersecurity-risikoer. Angripere kan bruke AI-algoritmer for å lansere mer sofistikerte angrep, og AI-systemer kan også være sårbare for angrep. Organisasjoner må sørge for at deres AI-systemer er sikre og beskyttet mot cybertrusler.
  • Falske positiver: AI-algoritmer kan noen ganger skape falske positiver, noe som kan føre til unødvendige varsler og ressursbruk. Organisasjoner må sørge for at deres AI-systemer er riktig kalibrert og testet for å unngå falske positiver.
  • Begrenset forståelse av menneskelig atferd: AI-algoritmer er designet for å identifisere mønstre og anomalier i data, men de har en begrenset forståelse av menneskelig atferd. Dette kan gjøre det utfordrende for AI-systemer å identifisere interne trusler, som ofte er vanskeligere å oppdage enn eksterne trusler.

En av de største utfordringene er når angriperne utnytter menneskelige svakheter, som sosial manipulering. Slike angrep kan være vanskelige å oppdage fordi de ikke nødvendigvis etterlater seg tydelige digitale spor. Angripere kan for eksempel utnytte menneskers tillit til å lure dem til å gi fra seg sensitiv informasjon, eller klikke på en skadelig lenke eller vedlegg.

Cisco Talos: Et eksempel på bruk av AI i cybersikkerhet

Cisco Talos er en avdeling av Cisco som fokuserer på cybersikkerhet og trussel innsikt. Talos-teamet består av sikkerhetseksperter som arbeider for å oppdage og analysere cybertrusler, og utvikler også verktøy og teknologier for å beskytte mot truslene. Talos gir også trussel innsikt og sikkerhetsinformasjon til både offentlige og private organisasjoner, og samarbeider med andre sikkerhetsselskaper og forskere for å bekjempe cyberkriminalitet.

Talos bruker kunstig intelligens (AI) i sitt arbeid mot cybertrusler på flere forskjellige måter. AI-teknologien er en viktig del av Talos’ tilnærming til cybersikkerhet og er integrert i flere av deres verktøy og teknologier. For eksempel bruker Talos AI-algoritmer til å analysere store mengder data og identifisere mønstre og anomalier som kan indikere en mulig cybertrussel. Dette gjør det mulig for Talos å oppdage trusler raskt og effektivt, og iverksette tiltak for å beskytte organisasjoner og individer mot disse truslene.

Talos bruker også AI til å utvikle avanserte sikkerhetsløsninger som kan beskytte mot stadig mer sofistikerte cyberangrep. Ved å analysere data og lære av tidligere angrep kan KI-teknologi hjelpe Talos med å utvikle mer nøyaktige og effektive sikkerhetsløsninger som kan tilpasses for å møte stadig nye trusler.

Fremtiden til AI innen cybersecurity

AI transformerer allerede cybersecurity-landskapet i høy hastighet, og dens rolle i cybersecurity vil bare fortsette å øke i fremtiden. Maskinlæring og dyp læring vil bli enda mer sofistikert og nøyaktig, og nye teknologier vil bli utviklet for å bekjempe stadig mer komplekse cybertrusler.

Oppsummering

Kunstig intelligens gir en innovativ og effektiv tilnærming til cybersecurity, og det vil spille en stadig viktigere rolle i fremtiden. Men det er viktig å huske på at AI-teknologi også har sine begrensninger og sikkerhetsrisikoer. Organisasjoner bør derfor sørge for å implementere AI-systemer på en sikker og forsvarlig måte.

Skrevet av Lars Martin Birkeland. Han jobber til daglig som CISO og på kvelden blogger han om cybersikkerhet på larsbirkeland.com 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter