Conscia leverte 19 % vekst i omsetning i regnskapsåret 2022

I 2021/22 befestet Conscia sin sterke markedsposisjon med solid organisk vekst på tvers av teknologier og geografiske områder, spesielt i Norden.

«I Norden lyktes vi med å vinne store offentlige anbudskontrakter. I Norge ble Conscia tildelt oppdraget med å modernisere IT-nettverket til landets største helseregion. I Sverige ble Conscia valgt, som en av seks leverandører, til å konkurrere om å levere IT-løsninger og tjenester innen nettverk og sikkerhet til offentlig sektor. Begge avtalene vil påvirke inntektene våre positivt de neste fire til seks årene,» sier administrerende direktør, Erik Bertman.

Conscia styrket sin europeiske markedsposisjon innen sikre nettverk, cybersikkerhet og skyinfrastruktur gjennom fortsatt vekst innen selskapets tjenesteportefølje, og utnyttelse av selskapets brede geografiske tilstedeværelse innen IT-løsninger.

«Våre resultater for 2022 bekrefter at vi er på vei til å bygge en europeisk markedsledende IT-spesialist innen nettverk, cybersikkerhet og sky. På kort sikt er strategien vår å fortsette å utvikle og utvide våre løsninger og tjenester i hvert enkelt marked, og dra nytte av våre tjenester og kompetanse på tvers av konsernet. Dette har vært en stor suksess,» fortsetter Erik Bertman.

Høydepunkter

  • Inntektene økte med 19 % til EUR 440 millioner (2020/21: EUR 370 millioner)
  • Høy organisk inntektsvekst, basert på svært sterke nordiske resultater, tosifret vekst i Services og høyere enn forventet vekst i Solutions
  • Normalisert EBITDA endte på EUR 47 millioner (2020/21: EUR 42 millioner) som førte til en stabil normalisert EBITDA-margin på 11 %, til tross for at bruttomarginen ble påvirket av utfordringer hos leverandører.
  • Rekordhøy ordreinngang.
  • For regnskapsåret 2022/23 forventer Conscia å levere en høy ensifret organisk inntektsvekst og noe høyere vekst i normalisert EBITDA, ekskl. oppkjøp

Gå til conscia.com  for mer informasjon om årsresultatet og selve rapporten.

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S