Apcoa – Billettløs parkering

Apcoa valgte Conscia som kompetansepartner i større Cisco IT-prosjekt. Målet var å bedre kundeopplevelsen med innføring av automatisk skiltgjenkjenning og billettløs parkering i Apcoas parkeringshus.

Apcoa er et ledende Europeisk parkeringsselskap som forvalter rundt 1,4 millioner parkeringsplasser på over 8.500 anlegg i 12 land. Selskapet ligger langt fremme teknologisk og ønsket å effektivisere parkeringsdriften og redusere mengden manuelt arbeid.

Conscia startet samarbeidet med Apcoa (tidligere Europark) allerede i 2013, i forbindelse med innføring av nytt datasenter. I 2016 ønsket kunden å forbedre kundeopplevelsen i Apcoas parkeringshus, ved å ta i bruk en løsning for automatisk skiltgjenkjenning og sømløs parkering. Conscia og Cisco samarbeidet med kunden i prosjektet, som innebar oppgradering av all infrastruktur, blant annet implementering av et nytt datasenter, samt økt sikkerhet. Samtidig ønsket Apcoa å overføre det operative ansvaret for hele Cisco-løsningen til Conscia, gjennom en driftsavtale.

Sikkerhet først

«Intelligent automatisering og effektivisering av parkeringshus med bruk av sensorteknologi, er på vei inn i full fart. Teknologien gjør imidlertid at større deler av infrastrukturen eksponeres, og dette gir en bredere angreps-flate for sikkerhetstrusler», sier Trine Strømsnes, leder for Cisco Norge.

Cisco er markedsledende på brannmurer og sikkerhetsløsninger som gir full innsikt og kontroll på all trafikk; detaljert informasjon om brukerne og hvilken trafikk brukerne har. Som driftsansvarlig for denne løsningen har Conscia muligheten til å stoppe all uønsket trafikk, full kontroll på hva som skjer i nettet. I tillegg gir løsningen muligheter for å automatisere operasjonene i framtiden. Løsningen inkluderer Cisco Umbrella, DNS-basert sikkerhet, som gir brukerne beskyttelse uansett hvor de befinner seg.

Resultatet

Prosjektet resulterte i et nytt hyperkonvergert datasenter, med ende-til-ende sikkerhet og tilgangskontroll, samt ny IT-infrastruktur i alle parkeringsanlegg. I 2017 økte kravet til infrastruktur, datakraft og sikkerhet, ved innføring av automatisk skiltgjenkjenning, og dette førte til en utvidet driftsavtale mellom Conscia og Apcoa. Med mange parkeringsanlegg å forvalte og en liten IT-avdeling, hadde Apcoa behov for stor grad av automatisering av prosesser og operasjoner. Dette for å sikre effektivitet, kontroll og oppetid. IT-systemer som ikke fungerer, vil føre til store tap for et selskap som eier mer enn 1200 parkeringshus i Norge.

«Vi er veldig takknemlige for å få jobbe med en partner med så solid kompetanse som det Conscia har. De har designet en solid infrastruktur som understøtter ANPR (automatisk skiltgjenkjenning), og har bidratt til at prosjektet har vært vellykket og gått i henhold til plan», sier Carl-Erik Martinsen, CDO for Apcoa

«Det er veldig gøy å få skape merverdi for kunden og bidra til økt automatisering med billettløse parkeringshus», sier Tor Lambrechts, CEO i Conscia Norge.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med å bygge en sikker infrastruktur som møter dine behov? Send oss en e-post på [email protected] eller ta kontakt via vårt kontaktskjema.

 

 

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter