Slik beskytter du produksjonsenhetene og forbedrer samspillet mellom OT, IoT og IT

 

I dag bruker mange bedrifter enten fullstendig eller delvis automatiserte produksjonsprosesser. Roboter, CNC-maskiner og PLC-er er allerede en integrert del av den norske produksjonssektoren, og flere bedrifter velger fortsatt økt grad av automatisering.

Fordelene med automatisering er mange, men samspillet mellom OT og resten av bedriftens IT-infrastruktur henger ofte etter. Produksjonsenhetene blir ofte sett på som separate enheter og deler derfor ikke data med resten av bedriftens IT-infrastruktur.

OT og IT bruker forskjellige nettverksprotokoller og applikasjoner, men grunnleggende sett er det de samme grunnkomponentene som brukes i begge verdener.

Så hvordan kan man få disse to verdenene til å møtes og samarbeide? Og hvilke trusler må vi beskytte vårt OT- og IoT-miljø mot? Dette får du vite mer om i denne videoen.

Speaker: Niels Mogensen – Conscia

Ønsker du å laste ned presentasjonen?Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter