AWS Local Zone kommer til Danmark

Public Cloududbyderen AWS (Amazon Web Services) vil snart tilbyde deres mange danske kunder muligheden for at opnå ultra lav latency (svartider1-cifrede millisekunder) og lokal dataprocessering for en begrænset mængde AWS services i en dansk Local Zone (herefter blot LZ). Frem til nu har tætteste geografiske AWS-regioner umiddelbart været i hhv. Frankfurt i Tyskland og Stockholm i Sverige, og nu kan vi altså se frem til at få AWS hardware på dansk grund. 

 

AWS beskriver Local Zones således: 

AWS Local Zones are a type of AWS infrastructure deployment that place compute, storage, database, and other select services closer to large population, industry, and IT centers, enabling you to deliver applications that require single-digit millisecond latency to end-users.

aws local zone

Den nye danske LZ, som AWS fortæller, er rent fysisk placeret et sted i de Københavnske forstæder. 

Herunder har jeg forsøgt at samle AWS Local Zones og de to andre services fra AWS, der kommer tættest på, nemlig AWS Outposts og AWS Wavelength (pt. ikke tilgængeligt i Danmark) til en lille sammenligning.

aws local zone
For nyligt lancerede AWS de første to Local Zones i Europa i hhv. Hamborg, Tyskland og Warszawa, Polen – begge med Frankfurt AWS-regionen (eu-central-1) som den tilknyttede moder-region. Frem til starten af oktober 2022 var Local Zones udelukkende noget amerikanerne kunne drage nytte af. De har siden den første lancerede i 2019 nu, hele 16 LZs (hhv. 10 i us-east-1 N. Virginia og 6 i us-west-2 Oregon) at vælge i mellem.

Planen fra AWS’ side er at lancere 30 nye LZs i 25 forskellige lande. En opdateret oversigt kan findes her

Use cases for LZ

AWS fortæller, at Local Zone lanceringen primært er drevet af deres kunders behov, og at primært følgende brancher står på spring for at kunne tage for sig af retterne i den nye danske LZ: 

 • Banker (real-time trading / mainframe workloads) 
 • Pharma industrien (data processering / rendering / VDI-løsninger)  
 • Spil industrien (real-time gaming / live events) 
 • Produktionsvirksomheder (dataudveksling mellem AWS workloads og produktionsapparat i virksomheden)

For konkrete kunde cases – herunder selveste Netflix brug af VDI – læs her

 

Tilgængelige services i AWS Local Zones 

Følgende liste af services forventer AWS at lancere i den nye danske LZ: 

 • VPC (Virtuelt netværk) 
 • EC2 (begrænsede instanstyper nemlig t3, c5d, r5d, m5 og g4dn instance, sidstnævnte er velegnet til VDI og tunge grafiske applikationer, da den indeholder NVIDIA T4 GPU) 
 • EBS (Block Storage, kun General Purpose SSD (gp2), på nær Los Angeles som understøtter flere) 
 • ECS (Container service) 
 • EKS (Kubernetes service) 
 • Direct Connect (dedikeret, direkte fysisk netværksforbindelse mellem kunde og AWS). Forbindelser vil ske direkte til LZ, tidligere foregik dette via regionen – nu router man direkte til LZ. 
 • AWS Shield (DDOS-beskyttelse) i en LZ er det den samme beskyttelse, man får en i en AWS-region (kun Standard tilbydes i LZ)
   

Følgende forventer AWS ikke bliver en del af launch i Danmark: 

 • Application Load Balancer (ALB) – (Load Balancer som termineres direkte i LZ) 
 • GameLift (Game server hosting) 
 • Application Migration Service (lift-and-shift værktøjer til at få applikationer migreret til AWS)
   

Følgende er pt. kun tilgængeligt i Los Angeles LZ, der i øvrigt som den eneste består af 2 separate zoner: 

 • FSx (Filsystem til hhv. Windows og Linux) 
 • EMR (Big data processerings clustre) 
 • ElastiCache (Redis / Memcached Cache-as-a-Service) 
 • RDS (Managed relationelle databaser, dog ingen Aurora) 

Den officielle liste af supporterede services kan findes her

 

Brug af LZ  

For at tage en Local Zone i brug skal den først aktiveres (Opt in). Det gøres ved at vælge moder-regionen og gå til VPC servicen → Settings → Zones.
Nedenstående screenshot stammer fra eu-central-1 (Frankfurt), som er moder-region til de nye LZ i Hamborg og Warszawa.

aws local zone

Tryk nu Manage ud for den LZ du ønsker at tage i brug

aws local zone

Vælg Opted in og tryk Update zones

Man kan også vælge at gøre dette skridt via enten AWS CLI eller API, se her og her

Når man først har aktiveret en LZ, kan man oprette subnets i denne som en hvilken anden Availiability Zone. Navnet på den danske LZ kommer til at hedde eu-north-1-cph-1a, hvor en LZ i f.eks. Boston, hedder us-east-1-bos-1a.

aws local zone

Forsøger man at starte en EC2 instans, som ikke er tilgængelig, får man følgende fejlbesked: 

aws local zone
Her forsøgte jeg mig med en t2.small i netop Boston.

Ifølge tabellen på https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/features/ burde Hamborg være lanceret med c5, r5, g4dn, and m5 instansfamilierne. Det viser sig, det kun er visse typer, der er tilgængelige.

Efter en del ”Instance launch failed – The requested configuration is currently not supported..”-fejl ved launch af c5.large, r5.large, m5.large og andre forsøg fandt jeg frem til en liste af typer, der pt. er supporteret således: 

 $ aws ec2 describe-instance-type-offerings \ 
    --location-type availability-zone \ 
    --filters Name=location,Values=eu-central-1-ham-1a \ 
    --query "InstanceTypeOfferings[].InstanceType" \ 
    --region eu-central-1 
[ 
    "m5.2xlarge", 
    "c5.2xlarge", 
    "r5.2xlarge", 
    "g4dn.2xlarge" 
] 

Hvilke instanstyper og undertyper CPH præcist kommer til at lancere med er stadig uvist her medio november 2022. Udmeldingen er: ”det samme som Hamborg”.

Begrænsninger 

 • VPC-servicen i en LZ kører maksimalt MTU størrelse på 1468, hvilket er mindre end regioner, hvor man kan gøre brug af Jumbo frames (MTU 9001) 
 • EKS og ECS understøtter ikke Fargate (’serverless’ container runtime), kun EC2 baserede worker nodes. Master nodes (control plane) kører i moder-regionen i Stockholm 
 • EBS snapshots bliver lagret i moder-regionen, da S3 er baseret der 
 • Man kan ikke købe reserved instances i LZ – dog understøttes både On-Demand, Savings Plans og Spot Instances 


Pris
 

Det koster ikke noget at aktivere (Opt in) i en LZ, kun services man benytter koster noget. Typisk er ressourcer i en LZ en dyrere end i regioner. Lokale forhold som energipriser spiller naturligvis ind her.

Se evt. Hamborg/Warszawa og andre LZ i EC2 pricing-dokumentet her

Et hurtigt kig på On-Demand hourly rate (Linux) på de udbudte EC2 instanser i Hamborg (LZ) kontra Frankfurt (region) viser, at Hamborg er ca. 35% dyrere for c5, m5 og r5 og 44% mere for g4dn.

Hvordan priserne lander for den nye danske København LZ kontra Stockholm vides endnu ikke.

AWS Calculator på https://calculator.aws indeholder desværre endnu ikke LZ som valgmulighed.

Hvorfor vælge Local Zone? 

Som beskrevet her i denne artikel vil man typisk primært vælge at tage en Local Zone i brug, hvis man har et behov for ultra lav latency mellem ens virksomhed og de workloads, der kører hos AWS. 

AWS har en casestudy, der beskriver Netflix’s brug af VDI, som er meget interessant. Læs den her.
Her nævnes EC2 G5 instanser, som dog ikke findes i tabellen over udbudte instansfamilier, eller umiddelbart er offentligt tilgængelig i nogle af de amerikanske LZ’s.

En anden case study, som givetvis ligger tættere op af den gennemsnitlige danske AWS-kunde, beskriver hvordan den amerikanske virksomhed LegalZoom har taget Local Zone i brug i USA. Læs den her.

Afsluttende 

Jeg ville virkelig gerne have kørt nogle tests mod den nye danske LZ for at teste netop latency aspektet mod f.eks. en EC2 instans i en LZ kontra moder-regionen. Dette var dog ikke muligt før launch.

Jeg har i stedet forsøgt mig med den nye LZ i Hamborg vs. Frankfurt, men tænker ikke det giver den store mening uden Direct Connect. Jeg oplevede en forbedring i Hamborg versus Frankfurt svartider, men trafikken er jo stadig over internettet med den tilfældighed og usikkerhed i routning, det skaber.

Jeg oplever en forbedring i latency (simpel ping) på 20% mod EC2 instans i Hamborg kontra Frankfurt (19ms / 24ms). 

En tilsvarende test fra starten af 2022 (også uden Direct Connect i USA, men fysisk tættere på LZ) viser en endnu større forbedring. Se her.

For en mere dybdegående gennemgang af potentielle netværkstopologier har Rachel Rui Liu, SA hos AWS for nyligt skrevet denne artikel, hvori hun opstiller en række forskellige hybride netværksarkitekturer og beskriver hvilke ting, man skal være særligt opmærksom på i ens valg af design. Læs her.

Her hos Conscia er vi glade for at se AWS investere i en Local Zone på dansk jord, som kunderne har efterspurgt i lang tid. Det vil helt sikkert være værdifuldt for en række forskellige brancher at hoppe ombord i. 

Vi ser frem til at få et udpluk af AWS services på dansk jord og står naturligvis til rådighed med råd, vejledning og en masse AWS-erfaring.