Tekniske forudsigelser for 2024
Henrik Møll kommer med sine bud på tekniske trends for 2024

Vores folkekære Dronning valgte at abdicere i sin nytårstale – det har jeg ikke tænkt mig at gøre i min ”tale” – men jeg vil naturligvis benytte lejligheden til at ønske Dronningen og Kronprinsen tillykke med deres nye titler. Når man, som jeg, er på alder med Kronprins Frederik, er det lidt tankevækkende at forestille sig, at hans ”rigtige” arbejdsliv først begynder nu, mens hans jævnaldrende tænker på rate- og livspensioner.

Nå … men det skal handle om tekniske forudsigelser. De færreste forudså nok, at 2023 var året, hvor vi skiftede digitaliseringsminister ikke mindre end to gange. Mia Wagner måtte – forståeligt – trække sig på grund af helbredet, og vi fik således Marie Bjerre tilbage på posten. Jeg har kun mødt den siddende digitaliseringsminister ved en enkelt lejlighed, hvor hun virkede både overbevisende og engageret. Marie Bjerre er anset som en dygtig politiker, og selv oppositionens Pelle Dragsted mente, at Venstre smed guld på gaden, da hun blev gået. Så lad os håbe på noget kontinuitet i digitaliseringsministeriet, for der ligger mange vigtige opgaver og venter.

AI som mainstream

Sidste år havde jeg spurgt ChatGPT om tekniske trends, svaret var Cloud, AI, IoT, Cyber-Security og VR. Jeg slog ned på tre af dem og undgik AI, hvilket nok var lidt nonchalant fra min side, i hvert fald hvis vi kigger på andet halvår af 2023. Det laver jeg om på i år.

For i 2024 kan man næppe undgå AI i sine forudsigelser. Emnet har som sagt fyldt voldsomt meget i 2023. Medierne har skrevet spalte op og spalte ned. IT-seminarer og -konferencer med respekt for sig selv har naturligvis haft AI på agendaen. Tech-producenterne har et indbyrdes kapløb om at komme først, og have så meget AI som muligt inkluderet i deres løsninger. Jeg har vist ved tidligere lejligheder nævnt, at al den hype også har skabt en vis forvirring omkring AI.

Data-analyse og -modeller baseret på Machine Learning og Predictive AI kender vi allerede, og det er bestemt ikke nyt. Disse modeller er delvist blevet lagt i samme kurv som Generative AI, og begreberne er, som så ofte set før, blevet blandet sammen i en stor gang suppe.

Det er klart, at potentialet for Generative AI er kæmpestort, og optimismen er ligeledes stor, især blandt producenterne. Virksomhederne er ofte en smule mere forsigtige og tilbageholdende. Forsigtige fordi teknologien stadig er ny og kan hallucinere. Tilbageholdende på grund af juridiske konsekvenser og compliance. Noget tyder i øvrigt på, at ”EU AI Act” bliver til lov i 2024, så hvis man behandler fortroligt data i forbindelse med AI, bør man som virksomhed så småt begynde at forberede sig på, hvordan man vil leve op til lovgivningen.

Selv om der er forhindringer på vejen, er min første forudsigelse at AI bliver mainstream i 2024. I det forgange år har mange virksomheder eksperimenteret med AI. Min forventning vil være, at virksomheder i 2024 – også uden for teknologisektoren – vil kunne drage fordel af AI, da de for alvor vil kunne tage AI i brug med det formål at reducere omkostningerne og øge produktiviteten.

Ydermere vil der komme flere AI-produkter på markedet. I slutningen af ​​2023 lancerede Microsoft deres AI-chatbot, som kan hjælpe brugere af Windows- og Office-pakken. Google vil følge trop og inkludere AI i Google Docs og Sheets.

AI startup-virksomheder vil også melde sig ind i kampen i 2024. I 2023 tilførte investorer mere end astronomiske 36 milliarder dollars til generativ AI, et tal som er fordoblet i forhold til 2022. Mit (gratis) gæt er, at der kommer fart på Generative AI 2024.

Mere prompt engineering

I forbindelse med AI – hvilket er min anden forudsigelse – må vi nødvendigvis se mere Prompt Engineering. Begrebet dækker bredt, og i vores branche får sikkerheden omkring dette selvfølgelig meget opmærksomhed. Overordnet er Prompt Engineering-processen med at kommunikere med en generativ AI-prompt, for at forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af modellerne.

Men det kan selvfølgelig også misbruges. Efterhånden som AI-modeller som fx ChatGPT bliver populære, vil personer med onde hensigter, forsøge at få disse modeller til at producere forkerte, meningsløse eller endda direkte uetisk eller ulovligt output. Denne proces, kendt som ”Jail-breaking,” udføres ved at angribe modellen. Angreb som forsøger at ændre modellen til at følge bestemte instruktioner eller glemme dens tidligere instrukser.

Således opstår behovet for Prompt Security Engineering. Ligesom Cyber-sikkerhed har Prompt Security Engineering til formål at mindske risici og sårbarheder i de systemer, der anvender Large Language Models.

Kombinationen af en stigende udbredelse af teknologien, kombineret med en kommende lovgivning på området, må nødvendigvis skabe øget efterspørgsel efter AI relaterede kompetencer i 2024.

Cloud Repatriation fortsætter som trend 2024

Min sidste forudsigelse hænger ikke direkte sammen med AI – men så lidt alligevel. Måske er Cloud Repatriation nok mere en trend end en forudsigelse. Diskussionen har været der altid, men trenden tog fart i 2023 og forsætter helt sikkert i fremtiden. Hvor stor trenden bliver, har vi selvfølgelig til gode at se, men vi ser allerede et par af vores kunder gå den vej. Hvad er Cloud Repatriation, og hvorfor går trenden den vej? Lad os starte med begge sider af historien. Først Public Cloud evangelisterne, der fortæller, hvordan de opnåede agilitet og øget innovation, dernæst On-prem eksperterne, der talte om fejlagtige migrationer og løbske omkostninger ved Public Cloud. Sandheden ligger helt sikkert et sted midt i mellem.

Det står uden for enhver tvivl, at der er massive skala, agilitet og innovationsfordele ved Public Cloud. Men Public Cloud kommer med en pris. Og flere virksomheder begynder at stille spørgsmål ved, om de får nok ud af deres cloud investeringer.

Begrebet Cloud Repatriation dækker over processen at flytte applikationer eller workloads væk fra Public Cloud til et andet sted, fx til on-prem eller co-location.

Som nævnt kan økonomi være en bevæggrund. I følge en nylig IDC undersøgelse, er 50% af de adspurgte CEO’s meget bekymrede for deres stigende omkostninger til Public Cloud. Andre bevæggrunde kan være Compliance eller regulative krav, som stadig er en udfordring for de fleste virksomheder. Og så er der Cloud-kompetencerne eller mangel på samme.

Min sidste forudsigelse er; hvis Cloud Repatriation tager fart 2024, må Hybrid-Cloud nødvendigvis også tage fart.

Som jeg skrev allerede i forudsigelsen fra 2022, kan Hybrid-Cloud være med til at sikre den rette balance mellem datasikkerhed, agilitet, funktionalitet og omkostninger. Uanset om vi taler om standard workloads, containers eller for den sags skyld (public og private) AI, vil der være use-cases for både Private og Public Cloud.

Derfor bør vi tale om Cloud Smart strategier i stedet for Cloud Repatriation.

Afrundingsvis skal jeg nævne, at vores marketingdirektør meget gerne ville have haft quantum computing med i mine nytårsforudsigelser. Måske jeg igen er lidt nonchalant, men jeg venter til næste år.

Hvis man ikke kan vente på at høre om emnet til næste år, kan man jo tilmelde sig vores Sikkerhedsfestival i juni. Her er jeg sikker på at quantum computing kommer med. Skulle man have lyst til at høre mere om AI, har vi et seminar om emnet i januar. Jeg håber vi ses.

Godt nytår

Henrik Møll
CTO