Centrica Energy Trading

Pålidelig energi i en tid med flere cybertrusler

Centrica Energy Trading A/S er en førende forhandler inden for gas-, kraft- og LNG (flydende naturgas) energi, der forsyner deres kunder med den bedste route-to-market service der er til rådighed. Centricas forretning er dybt afhængig af deres integritet og tilgængelighed, og derfor er det afgørende, at de kan have tillid til deres IT og OT platforme. Conscia managed security center (SOC) services er en grundpille for Centrica i at kunne forsyne denne sikkerhed.

Conscia SOC hjælper med at holde din familie varm om vinteren

Centrica Energy Trading giver deres kunder med den bedste route-to-market service, der er tilgængelig på markedet i dag. Centrica integrerer sofistikeret software, handler, strukturerer og optimerer eksponeringer fra langsigtet risikostyring til fysisk handel sekunder før levering.

For at understøtte forretningen er Centrica afhængig af en kompleks hybrid IT-/OT-platform til at støtte sine forretningsbrugere og nå ud til energiautomatiserings systemerne. Stillet over for udfordringerne med egen servicekritikalitet kombineret med markedsmanglen på dygtige talenter inden for cybersikkerhed, besluttede Centrica at implementere en administreret detektions- og responsløsning for at imødegå risici. Centrica fandt, at Conscia SOC, en forvaltet SOC-løsning med virksomhedsfunktioner, passer bedst til deres forretnings- og miljøkrav.

”Conscia SOC services har styrket vores evne signifikant til at beskytte Centrica mod det brede spektrum af cybertrusler, som vi ved eksisterer derude,” fortæller Kennet Fossum, Head of IT Operations, Centrica A/S.

Det nære samarbejde er nøglen

På globalt plan er angreb mod kritiske services, som for eksempel mod energidistribution og transport, ved at blive mainstream når både cyberkriminelle og fjendtlige statslige aktører øger deres angreb for at opnå fordele ved digital- og fysisk skade.

For at håndtere disse trusler har Conscia SOC forsynet Centrica med en teknologisk baseret opsporing og løsning, såvel som et ekstremt tæt samarbejde mellem Centricas IT-afdeling og Conscia SOC-teamene for at maksimere fordelene ved den forvaltede service.

Kenneth Fossum forklarer yderligere, ”Vores oplevelse med Conscia – fra projektets kickoff til implementeringen – har været alle tiders. Deres SOC-team er ekstremt kompetente, proaktive og grundlæggende interesseret i at hjælpe vores forretning i at løfte vores IT-sikkerhed til det næste niveau”.

Ikke alene har Conscia SOC integreret eksisterende sikkerhedsplatforme og datakilder i kraft af sine detektions- og responstjenester. Conscia SOC har også forbedret sikkerhedssynligheden og responskapaciteten betydeligt ved at implementere endpoint detektion og respons (EDR) teknologi i Centricas endpoint miljø. EDR giver kunderne mulighed for at få et bredere perspektiv grundet den automatiske forebyggelse, hvilket muliggør, at kunderne kan opfange trusler, der tidligere har kunnet slippe igennem et avanceret forsvar.

SOC optimerer forsvar i stedet for at bebyrde kundens IT-afdeling

Forvaltede SOC services pålægger ofte kunder at påtage sig en betydelig driftsbyrde – især når servicerne er baseret på netværksdetektion, da service-partneren sjældent er i stand til grundigt at undersøge konsekvenserne ved mistænkelig aktivitet. I Centricas miljø kan Conscia SOC selvstændigt undersøge hele spektret af mistænksom aktivitet, hvilket sænker Centricas IT-afdelings daglige operationelle arbejde væsentligt.

Som konsekvens heraf samarbejder de to teams om fortsat at styrke og optimere Centricas digitale forsvar baseret på resultater fra SOC-servicen. Dette sætter kursen for virksomhedens sikkerhedsstrategi og øger konstant Centricas overordnede sikkerhed.

Fordele ved Conscia SOC for Centrica A/S

Forretningsfordele ved Conscia SOC

  • Reducerede cyberrisici gennem effektiv detektion- og responsevne
  • Væsentligt lavere udgifter sammenlignet med andre in-house løsninger
  • Løbende forbedringer på sikkerhed
  • Forhøjet opmærksomhed på virksomhedsniveau omkring cybersikkerhed
  • Compliance med best practice og reguleringer

Operationelle fordele ved Conscia SOC

  • Problemfri udvidelse af virksomhedens IT
  • Regelmæssige operationelle møder med formål at spotte kundens forbedringer inden for sikkerhed
  • Selvstændige 24/7 undersøgelser med formål at aflaste virksomhedens IT-afdeling
  • Inklusion af kundens eksisterende sikkerhedsværktøjer og -platforme for at opnå optimal ROI
  • SIEM platform styring og indstilling er en del af den forvaltede SOC service