Upright Music

Upright Music fastholder førerposition i markedet med skalerbar cloud-løsning

Upright Music hjælper deres kunder i alle faser fra første ide til fuld produktion gennem høj faglig ekspertise inden for musik og brugerrettigheder til film, dokumentarer, TV-produktioner og reklamer. Som en vækstvirksomhed hvor megen interaktion med kunderne foregår online, har Upright Music brug for en skalerbar og pålidelig cloud-løsning. Samtidigt er det vigtigt for Upright Music, at deres udviklingsteam har en platform, som gør det nemt at videreudvikle deres digitale løsning og dermed fastholde deres førerposition i markedet.

Compliance, governance og sikkerhed med Control Tower

Upright Music har valgt en AWS Cloud-platform, fordi AWS tilbyder et bredt katalog af services levereret på en global førende og sikker infrastruktur. Den samlede løsning er baseret på et bredt udvalg af AWS Services, med størst mulig anvendelse af robuste og skalerbare Managed Services. AWS Control Tower sikrer kontinuerlig compliance, governance og høj sikkerhed i en multi-account infrastruktur.

Samarbejdspartner fra design til drift

Conscia’s cloud team har hjulpet Upright Music i hele designfasen med både High Level- og Low Level-design, og fungerede generelt som en betroet partner til Upright Musics udviklingsafdeling. Conscia hjælper desuden kunden videre på deres cloud-rejse med hjælp og sparring til kommende database migreringer fra kundens tidligere løsning til den nye AWS-løsning. Derudover leverer Conscia driftsstøtte, så oppetid og hurtig håndtering af udfordringer sikres.

AWS-komponenter i Upright Musics cloud-løsning

I løsningen indgår AWS RDS til diverse databaseopgaver. For at maximere sikkerheden er RDS er sat op med kryptering via AWS KMS som de respektive AWS IAM-roller får adgang til via policies.

Kunden benytter AWS Fargate, som er en fuld managed serverless compute service for containers. Sikkerheden omkring AWS Fargate styres via VPC’er, hvor hver task får tildelt en Security Group, der giver dem adgang til databasen, ud fra definerede container credentials.

Til Storage benyttes AWS S3, hvor versionerede filer lagres. For at optimere omkostningen er der konfigureret en life cycle policy, hvor filerne automatisk flyttes til AWS Glacier efter en defineret tid.

Hele processen foregår i AWS CodePipeline som er en Continuous Delivery pipeline. Denne pipeline er “self-mutateable” dvs., at når den opdager en ændring, sørger den for at opdatere sig selv, hvilket gør det smertefrit at tilføje flere “tasks” blot ved at tilføje kode.

Hele ændrings- og vedligeholdelsesprocessen er simplificeret, så ændringer kan implementeres sikkert via kode, med mulighed for rollback.

Om upright music

I mere end 20 år har Upright Music leveret musik og forskellige understøttende services til både film-, reklame-, tv-produktioner og digitale medier. De er blandt de førende uafhængige musikudbydere i Nordeuropa og tilbyder hjælp til at finde den rette musik til forskellige produktioner og kreative behov, samt sikrer licensforhold og brugerrettigheder.