5 skarpe
Med Jesper Revald

Jesper Revald

Jesper Revald

Consulting Director

LinkedIn

Hvad laver du hos Conscia og hvad er din relation til softwareudvikling i Conscia?

Jeg kommer oprindeligt fra en position som konsulent med speciale i datacenter og enterprise netværk, men har de seneste 5-6 år flyttet mig over imod ledelse. Jeg sidder i dag med ansvaret for dele af vores konsulentleverance, herunder også Conscias strategiske satsning på softwareudvikling.

Hvilken værdi skaber arbejdet med softwareudvikling for Conscia og for kunderne?

Software handler grundlæggende om at løse konkrete forretningsudfordringer. Tidligere har den klassiske infrastruktur været præget af primært manuelle processer, men de seneste års succes med DevOps inden for cloud, har inspireret mange af de klassiske hardwareleverandører til at fokusere mere på automatisering og programmability. Det er i dette nye spændingsfelt, at Conscia som specialister kan begynde at udvikle løsninger, der ikke kun adresserer enkeltstående problemstillinger, men også tager et mere overordnet blik på infrastrukturen. Egenudviklet software giver os mulighed for at tage en masse små brikker og samle dem i et større puslespil, hvor den samlede løsning i højere grad dækker virksomhedernes og det offentliges forretningsbehov.

Hvorfor ser vi denne udvikling i infrastruktur-markedet mod brug af mere software?

Helt grundlæggende ser vi kunderne drevet af tre forhold.
– Først og fremmest, så oplever de en øget kompleksitet i infrastrukturen, men ikke en tilsvarende tilførsel af kompetencer til området. Det er simpelthen svært eller umuligt at rekruttere de rette folk. Dette sker samtidig med, at IT integreres dybt i de enkelte forretningsområder.
– Sekundært, så bibringer den øgede afhængighed af IT i forretningen også et behov for en mere ensartet løsningsmodel, hvor compliance og stabilitet er nøgleord.
– Sidst, så oplever hele verden et omfattende behov for at forbedre IT-sikkerheden. Faktorer som kriminalitet, krig og spionage gør det nødvendigt at gentænke de manuelle processer ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.
Disse tre overordnede tendenser kan alle adresseres gennem automatisering, og netop derfor ser vi i Conscia en mulighed for at tage vores dybe kompetencer på infrastruktur- og sikkerhedsområdet og samle disse under et fælles softwarefokus.

Conscia har lige vundet en europæisk pris fra Cisco, med baggrund i vores arbejde med softwareudvikling, hvorfor er vi frontløber i branchen på dette punkt?

I Conscia har vi egentlig været bevidst om, at verden var ved at flytte sig i denne retning i et godt stykke tid. Vi startede allerede med udvikling af egne komponenter for 7-8 år siden, men i starten var det ikke særligt fokuseret. For to år siden valgte vi aktivt at tage uddannelse i programmering ind som en fast del af alle vores konsulenters kompetencer, og sidste år valgte vi at gå 100% ind i området med dedikerede udviklingsressourcer, hvor vi samlede alt arbejde med softwareudvikling under samme tag. Vores model bygger på 3 niveauer, hvor den nederste del af pyramiden dækkes af alle konsulenter, der har en grundlæggende forståelse for softwareudvikling og kan italesætte kundernes behov. På det midterste niveau sidder der en række specialister på individuelle infrastrukturkomponenter, der alle har en udvidet indsigt i softwareudvikling. På toppen af det hele sidder en række dedikerede udviklere, der har begrænset viden om de enkelte komponenter fra vores leverandører, men i stedet er specialister i de mere hardcore discipliner inden for softwareudvikling. Undervejs op gennem pyramiden sker der en forædling af vores produkter. Det er både pyramidemodellen og det faktum, at vi var tidligt ude, der nu placerer os i fronten af feltet.

Hvilke fremtidsperspektiver ser du for automatisering gennem softwareudvikling?

Jeg tror fuldt og fast på, at udvikling af egen software bliver en game-changer – både for Conscia specifikt, men også for verden generelt. Kunderne vil i højere grad have behov for at få løst komplekse end-to-end problemstillinger, der direkte berører deres forretningsområder. Gennem automatiserede løsninger på tværs af den fysiske infrastruktur og den virtuelle i skyen vil det være muligt for virksomhederne og det offentlige at opnå alt fra øget sikkerhed, minimering væk fra manuelle processer, besparelser på driften og  en kærkommen øget compliance. Kunder der læner sig ind i dette tidligt vil få et forretningsmæssigt forspring, på linje med det DevOps allerede har givet den rene cloud-oplevelse. Det er denne succes Conscia gerne vil være med til at skabe for vores kunder og os selv gennem vores tætte samarbejde som trusted advisor og stærkt kompetence-hus.

Er du interesseret i at læse, når vi stiller skarpt på andre medarbejdere? Så se alle 5 skarpe her.