Conscia leverede stærke resultater i 2020/21 med 20 % vækst i omsætning bakket op af betydelige, strategiske opkøb

Conscia, der er en europæisk it-specialist indenfor netværksløsninger, cloud-infrastruktur og cybersikkerhed, offentliggjorde i dag sit årsregnskab for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021.

I regnskabsåret 2020/21 fortsatte Conscia sin vækst i serviceforretningen, konsoliderede sit lederskab inden for sikre netværks- og cloud-infrastrukturløsninger, udbyggede sin internationale tilstedeværelse og gennemførte flere værdiskabende opkøb. Væksten bidrog til at realisere Conscias ambition om at blive den foretrukne partner i Europa indenfor netværksløsninger, cloud-infrastruktur og cybersikkerhed.

Hovedpunkter

  • Omsætningen steg med 20 % til DKK 2.750 mio. (2019/20: DKK 2.293 mio.)
  • Normaliseret EBITDA steg med 20 % til DKK 309 mio. (2019/20: DKK 257 mio.)
  • Væksten i omsætningen blev drevet af abonnementsbaseret managed services og udvidelse af kerneydelserne gennem krydssalg og opkøb
  • Strategiske opkøb styrkede selskabets ekspertise inden for kerne-leverandørløsninger
  • For regnskabsåret 2021/22 forventer ledelsen tocifret vækst i både omsætning og normaliseret EBITDA

”Conscias omsætning udviklede sig stærkere end markedsvæksten med en sund blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Især den abonnementsbaserede serviceforretning klarede sig særdeles godt med vækst på 27 %. Conscia er inde i en stærk udvikling med stigende tilbagevendende omsætning, og vi har løftet EBITDA betydeligt med 18 % årligt i de seneste tre år. Vi investerer kraftigt i yderligere styrkelse af vores best-in-class tekniske kompetencer, et differentieret servicetilbud og international ekspansion. Ikke desto mindre fastholdt vi en normaliseret EBITDA-margin lige over 11 % på grund af disciplineret omkostningsstyring og skalafordele,” siger CEO Erik Bertman, Conscia Group.

Omsætningen udgjorde DKK 2.750 mio., svarende til en vækst på 20 % i forhold til 2019/20 drevet af en særdeles stærk udvikling i forretningen for managed services og suppleret med de seneste opkøb af Credocom, Damecon, NetIT og Secoa.

Normaliseret EBITDA landede på 309 mio. kr., hvilket er en vækst på 20 % i forhold til 2019/20, svarende til en normaliseret EBITDA-margin på 11,2 %. Conscia fortsatte investeringerne i IT, fælles systemer, HR og øvrige koncernfunktioner for at levere på vækstplanerne og styrke organisationen. Nogle markeder var påvirket af længere leveringstider på produkter i forbindelse med den globale mangel på halvledere, hvilket påvirkede indtjeningen negativt med DKK 10-12 mio.

”Gennem de seneste tre år har Conscia skabt stærke finansielle resultater og opbygget en tilstedeværelse i seks lande. Conscia er nu en betydelig aktør i Europa med en solid platform til at underbygge vores position som en naturlig konsolideringspartner i markedet for sikker og kritisk it-infrastruktur,” siger CEO Erik Bertman.

”Vi betjener 19 af de største børsnoterede selskaber i Danmark, fem ud af de seks største nordiske banker og omtrent tre ud af fire hospitaler i Holland, og vi er i stand til at servicere vores kunder globalt. Vi leverer effektive løsninger til den stigende trussel mod cyber-sikkerhed med afsæt i vores meget høje ekspertise inden for sikker it-infrastruktur. Vi har desuden en af de højeste andele af Cisco-certificeringer pr. konsulent i markedet. I kombination med vores prisbelønnede og egenudviklede serviceportal er Conscia blevet en førende leverandør inden for vores felt,” fortsætter Erik Bertman.

Gennem sine IT-infrastrukturløsninger leverer Conscia design, implementering og drift af netværks- og cloud-infrastruktur samt cybersikkerhed, som også omfatter hardware og software til kunderne. I 2020/21 befæstede Conscia sin førerposition inden for Cisco-baserede løsninger og foretog flere opkøb for at styrke ekspertisen med to af sine strategiske leverandører (Palo Alto og VMware). Omsætningen af infrastrukturløsninger steg med 17 % til DKK 2.012 mio. i 2020/21, svarende til 73 % af den samlede omsætning.

Conscias serviceforretning leverer både partner- og egenudviklede it-services til kunderne ved at supportere it-løsninger og aktivt håndtere og overvåge installeret hardware og software døgnet rundt. I 2020/21 begyndte Conscia at markedsføre nye og forbedrede services til markedet, især inden for cybersikkerhed og software-baserede netværk. Omsætningen inden for services voksede 27 % til DKK 738 mio., svarende til 27 % af den samlede omsætning og bidrog med en stigende andel af den tilbagevendende omsætning inden for managed services.

Udvalgte finansielle hoved- og nøgletal

mio.

2020/21

2019/20

Omsætning

2,750

2,293

Bruttofortjeneste

848

678

EBITDA

270

225

Normaliseret EBITDA*

309

257

Normaliseret EBITDA-margin, %

11%

11%

Resultat af primær drift (EBIT)

110

80

Finansielle poster

(192)

(180)

Regnskabsårets resultat

(98)

(102)

*) Rapporteret EBITDA justeret for særlige poster

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 734082778, [email protected]

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S

Om Conscia
Conscia er en førende europæisk it-specialist inden for netværk, cybersikkerhed og cloud, der leverer sikre infrastrukturløsninger og 24/7 managed services til kunder med komplekse krav til netværk, datacenter, cloud, IOT og mobilitet. Conscia leverer de bedste tekniske kompetencer og indsigter i klassen, og som en tillidsfuld rådgiver stræber Conscia efter at understøtte kundernes forretningskritiske it-infrastrukturer på tværs af hele værdikæden fra design, implementering og drift til optimering ved at tilbyde omfattende, tekniske kompetencer og indsigt.

Conscia blev grundlagt i 2003, og har i dag ca. 900 medarbejdere, der betjener nogle af de største organisationer inden for finansielle ydelser, sundhedssektoren, den offentlige sektor, produktion, forsyningsvirksomheder og detailhandel fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Slovenien. Conscia har et strategisk mål om at være den mest attraktive arbejdsplads i Europa for talentfulde IT-specialister med dyb teknisk ekspertise. Find mere information på www.conscia.com