Axcel sælger Conscia til Nordic Capital

København 1. marts 2019

Efter et succesrigt ejerskab gennem en periode på næsten fire år har Axcel underskrevet en aftale om salg af Conscia, en af Nordeuropas førende leverandører af sikre IT-infrastrukturløsninger, til Nordic Capital Fund IX (Nordic Capital).

Conscia er en af Nordeuropas førende leverandører af sikre IT-infrastrukturløsninger. Selskabet har lokalkontorer i Danmark, Sverige, Norge og Holland, hvor det opbygger, servicerer og sikrer noget af Europas mest komplekse IT-infrastruktur. Under Axcels ejerskab har Conscia gennem markant organisk vækst og fem vellykkede tilkøb udviklet sig fra at være en udfordrer på det danske marked til at være en markedsførende aktør i Europa.

Conscia har netop fuldført opkøbet af slovenske NIL, hvilket yderligere styrker virksom- hedens position inden for managed services for IT-sikkerhed og -netværk og som den mest kompetente leverandør af IT-infrastrukturløsninger centreret omkring Cisco i Europa. NIL er bredt anerkendt i branchen for selskabets omfattende tekniske ekspertise.

“Jeg er meget stolt af, at Nordic Capital anerkender vores solide markedsposition, som er resultatet af en velgennemført strategi og en enorm indsats fra alle Conscias medarbejdere. Vi har været rigtig glade for partnerskabet med Axcel, som har været en integreret del af vores udvikling. Vi ser nu frem til at kunne fortsætte succesen i partnerskab med Nordic Capital,” siger Claus Thorsgaard, adm. direktør i Conscia.

Christian Bamberger Bro, som var ansvarlig for investeringen hos Axcel, er meget til- freds både med salget og med det, selskabet har opnået:

“Ledelsesteamet og hele organisationen har gjort en fantastisk indsats gennem de sid- ste fire år med at få sat ordentlig fart i udviklingen af Conscia. Som ejere er vi meget stolte af at have været med på rejsen og over, at Conscia nu kan fortsætte succesen under Nordic Capitals ejerskab. Vi ønsker dem det bedste for årene, der kommer,” siger Christian Bamberger Bro.

Nordic Capital er yderst tilfreds med transaktionen:

“I Nordic Capital ser vi med spænding frem til at danne partnerskab med Conscias ledelsesteam og fortsætte forretningens transformation til en sand europæisk frontløber. Med det nylige opkøb af NIL i Slovenien har Conscia tilføjet et Security Operation Centre, som sammen med den stærke Conscia-kultur og medarbejdernes kvalitet giver et frem- ragende grundlag for at blive en af Europas førende leverandører af kompleks og sikker netværksinfrastruktur med stadigt skarpere fokus på managed services,” siger Fredrik Näslund, partner hos Nordic Capital Funds’ rådgiver.

Conscia er det ottende selskab, som er blevet solgt af Axcels fjerde fond, som blev etableret i 2010. Transaktionen forventes at blive tilendebragt inden for de kommende to måneder.

Om Conscia
Conscia er en af Europas førende leverandører af sikre, pålidelige IT-infrastrukturløsninger og har en omsætning på ca. 2 mia. kr. Conscia ønsker at være den bedste partner for kundernes missionkritiske IT-infrastruktur gennem hele livscyklussen. Det understøttes gennem den dybe indsigt, vi har samlet i en enestående kundeplatform, CNS, som er grundlaget for brancheførende kundeoplevelser og -tilfredshed. Samtidig har Conscia ambitioner om at være den mest attraktive og beundrede arbejdsplads for talent- fulde IT-infrastruktureksperter med omfattende teknisk viden. Det nuværende Network of Knowledge ud- gøres af over 500 medarbejdere fordelt på fem lande (Danmark, Sverige, Norge, Holland og Slovenien). Se www.conscia.com for yderligere information.

Om Axcel
Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksom- heder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fem fonde med sammenlagt over 14 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 53 investeringer og mere end 90 større tilkøb til disse. 42 virksom- heder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 11 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 9 mia. kr. og omkring 6.000 medarbejdere.