Wat zijn de zwakke schakels in jouw Disaster Recovery?

Met toenemende aanvallen op de on-premises en cloud infrastructuur, is het niet de vraag meer of je aangevallen wordt, maar wanneer. Hackers zijn vaak een stap voor en hebben het gemunt op organisaties die hun security niet voldoende op orde hebben. Is de aanval gelukt, dan werken processen in de organisatie niet meer omdat data niet meer toegankelijk is. Een goede Disaster Recovery kan je dan weer snel laten herstellen van een aanval.

Het belang van een Disaster Recovery plan

Een goed Disaster Recovery plan bestaat uit een uitgewerkte aanpak die gevolgd kan worden wanneer een onverwacht incident de bedrijfscontinuïteit van jouw organisatie in gevaar brengt. Er staat in beschreven wie wat moet doen om te zorgen dat er correct en adequaat op een calamiteit wordt gereageerd. Kortom, het helpt je organisatie bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit in het geval van een incident.

Directe schade en gevolgschade voorkomen met effectieve Disaster Recovery maatregelen

Wist je dat een gemiddelde organisatie vaak weken tot maanden na een cyberaanval nodig heeft om weer enigszins normaal te kunnen werken? Als een teruggezette back-up niet actueel genoeg is, is data deels of geheel verloren, of de hacker vraagt duizenden euro’s aan losgeld om jouw geblokkeerde data vrij te geven. Dit kost allemaal tijd waarbij de organisatie niet of niet volledig meer functioneert.

Het belang van een goede Disaster Recovery wordt pas duidelijk wanneer jouw organisatie ten prooi is gevallen aan een cyberaanval. De gevolgen zijn niet te overzien. Niet alleen in directe schade voor de organisatie en haar werknemers, leveranciers en klanten, maar ook de gevolgschade van bijvoorbeeld compliance, openbaar gemaakte informatie, zoekgeraakte orders, reputatieschade, aansprakelijkheidsclaims of klantverlies kan fors oplopen.

 

Assessment voor jouw hybride infrastructuur

We doen samen met jou een Disaster Recovery assessment waarin we naar de gehele hybride infrastructuur kijken, dus zowel je netwerk, eigen datacenter als de cloudoplossingen waarmee jouw organisatie werkt. Hierbij kijken we naar de toegankelijkheid van applicaties en data vanaf de buitenwereld, maar bespreken we ook de huidige policies voor medewerkers. Verder bekijken wij de beveiliging en toegankelijkheid van jouw netwerk en doen wij aanbevelingen op dit gebied.

Disaster Recovery plan dat jouw organisatie er weer bovenop helpt

Als wij een helder beeld hebben van het netwerk en de beveiliging van jouw infrastructuur, zoomen we verder in op uw Disaster Recovery-strategie. Deze vormt tenslotte een onderdeel van een goede beveiligingsstrategie. Conscia levert recoveryoplossingen en -diensten via jouw eigen datacenter, deels of geheel via onze cloud, of via een publieke cloud naar keuze.

RPO en RTO bepalen de continuïteit

We adviseren organisaties om, afhankelijk van het type business, in te zetten op een zo kort mogelijke recoverytijd. Uiteraard heeft deze keuze alles te maken met het risico dat jouw bedrijf kan of wil lopen en de investering die dat met zich meebrengt. De Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) zijn belangrijke doelstellingen op basis waarvan wij jouw organisatie een passende aanbieding doen. Hiermee leg je het risico vast dat je bereid bent te nemen in geval van een calamiteit en de tijd die nodig is om te recoveren van een aanval en de organisatie weer te laten werken als voorheen. Hoe minder dataverlies en hoe sneller de recovery uitgevoerd mag zijn, hoe hoger de vereiste investering.

Conscia. Jouw kennispartner voor jouw hybride infrastructuur

We hebben veel ervaring in middelgrote en grote organisaties in de zorg, nutsbedrijven en industrie. We stemmen met jou af welke Disaster Recovery-oplossing het beste bij jouw type organisatie en risicoprofiel past om zo tot een passend voorstel te komen. Hierbij heb je het voordeel van één aanspreekpunt: wij beheersen de totale stack van endpoint, netwerk-, applicatie- en cloudsecurity tot en met Disaster Recovery en back-up.

Maak een afspraak en identificeer je zwakste schakel

Wil je meer inzicht in de zwakke schakels in jouw hybride infrastructuur en informatie over Conscia’s diensten op het gebied van Disaster Recovery? Vul dan hieronder jouw contactgegevens in.

Dan nemen we graag contact met jou op om een online-call of een fysieke afspraak met jou in te plannen.

Contact