Wi-Fi 6E: een grote stap voorwaarts in Wi-Fi communicatie

Sinds de komst van Wi-Fi, zo’n 22 jaar geleden, is er niet veel veranderd aan de frequentiebanden die gebruikt worden voor wireless communicatie. Na de introductie op 2,4GHz kwam er vrij snel een tweede band bij, de 5GHz band. Nu, na deze lange tijd, wordt eindelijk een nieuw spectrum beschikbaar gesteld voor Wi-Fi communicatie, en dat heet: Wi-Fi 6E.

Zoals bij de meeste nieuwe ontwikkelingen, in het bijzonder bij Wi-Fi, zit er meer achter een dergelijke update dan alleen maar een aankondiging van (in dit geval) een nieuwe frequentieband. Om uit te leggen wat Wi-Fi 6E allemaal zal brengen, is Arjan Kievits, Technical Consultant Wireless bij Conscia, tijdens dit webinar ingegaan op de techniek die achter deze update schuil gaat.

Wat is nu Wi-Fi 6E? En hoe staat dit in verhouding tot de andere frequenties? Wat gaat het dan meer bieden? De antwoorden op deze vragen kunnen alleen gegeven worden als we ook kort terugkijken naar Wi-Fi in het algemeen. Op die wijze zal duidelijk worden wat er zoal gaat veranderen én verbeteren.

Ons advies
In het geval u vanwege lifecycle dit jaar wil of moet vervangen, is ons advies, om vooralsnog gewoon door te gaan met Wi-Fi 6 (11ax) dus de Catalyst 9100 series access points. En wel om de volgende redenen:

  • Natuurlijk is het vanuit Lifecycle gedachte interessant om in te stappen op de laatste/nieuwste model zodat de economische levensduur optimaal wordt benut. Maar we houden ook het volgende in gedachten: Wi-Fi 6E (vanuit Cisco/Extreme) access points worden op zijn vroegst tegen het einde van dit jaar verwacht (nog niet officieel bevestigd, dus wees voorzichtig met toezeggingen!).
  • En dan is het nog maar de vraag in hoeverre dit zogenaamde ‘check-in-the-box RFP’ access points worden (dus maw, we hebben er 1 maar deze is gebaseerd op standaard chipset) of al gelijk worden voorzien (bij Cisco) van een Cisco chipset (RF ASIC / CleanAir zoals bij C9120/C9130).
  • Ook zal het nieuwe software op controllers vereisen waar we ook – in verband met mogelijke bugs – altijd zorgvuldig naar moeten kijken.
  • Daar komt nog eens bij dat er op dit moment geen of nauwelijks client devices zijn die deze standaard al ondersteunen.

Lees hier de blog van Arjan Kievits over Wi-Fi 6E!

Kijk hier het webinar terug

Pieter Heijnen
Advies nodig? Neem contact op met Pieter Heijnen