Kalundborgegnens Antennelaug

Sikkerhed igennem partner og producentvalg

På et marked domineret af store spillere, skal antenneforeningen træffe de helt rigtige beslutninger, når det kommer til at sikre den nødvendige tilgængelighed, enkelthed og skalérbarhed i datacenteret. Som udbyder af internet og TV kan Kalundborgegnens Antennelaug nemlig være sikker på, at flere tusinde medlemmer sidder på første række, hvis der skulle opstå et nedbrud.

Kalundborgegnens Antennelaug er over tid vokset, både som følge af organisk vækst i medlemstallet og via fusioner med en række andre antenneforeninger i området. Med blot fem medarbejdere, serviceres mere end 4.800 Internetabonnenter og 8.600 TV-abonnenter. De meget høje krav til datacenteret og forventningen om fortsat vækst medførte, at antennelauget i god tid var klar over, at der skulle foretages en grundig konsolidering og opgradering af datacenteret

Rettidig omhu gav tid til at træffe de rigtige beslutninger

Den grundige forberedelse betød, at der var god tid til at gøre sig klart, hvilke krav der skulle stilles til løsningen.

”Vores datacenterløsning skal først og fremmest være ekstremt driftssikker, når det kommer til vores kritiske applikationer. For vores mange tusinde abonnenter er adgangen til internettet afhængig af, at datacenteret kan holde dem kørende. Og så skal løsningen være både skalerbar og nem at drifte og servicere for os,” siger systemadministrator Daniel Badeby, da han skal pege på et af de krav, antennelauget stillede til deres nye datacenter. Samtidig skulle nedetiden holdes på et absolut minimum i forbindelse med overgangen til den nye datacenterløsning.

Kravsspecifikationen var derfor helt på plads, da det blev tid til at konsolidere og skifte den gamle løsning ud. Det blev aktuelt i forbindelse med, at den gamle hardwareplatform ikke længere var i stand til at understøtte seneste opdatering af nogle forretningskritiske services.

Bevidst partner og producentvalg

Sammen med Conscia har Kalundborgegnens Antennelaug designet og implementeret en redundant og virtualiseret datacenterløsning, fordelt på to lokationer, bestående af Cisconetværk og UCS-servere, EMC Storage samt virtualiseringssoftware fra VMware. De tre producenter samarbejder i forvejen under navnet VCE, og valget faldt netop på dem for at sikre, at der var mest mulig integration i det nye datacenter på tværs af netværk, storage, server og virtualisering.

Forretningskritiske services kører nu aktiv/aktiv på tværs af de to datacentre, hvilket betyder, at de fungerer uafhængigt af hinanden med 100% datakonsistens og uden single-point-of-failure. På storage bruges asynkron replikering til at sikre høj ydeevne, samtidig med at behovet for båndbredden holdes nede.

Fremadrettet er endnu en gevinst ved den nye løsning forenkling af administrationen. Håndteringen af løsningen samles i let anvendelige managementværktøjer, der blandt andet gør det nemt og enkelt at flytte eller oprette nye virtuelle maskiner, når behovet opstår. Derved kan det med færre mandetimer blive muligt at drifte infrastrukturen og langt hurtigere skalere i takt med væksten af brugere.

Serviceaftale giver sikkerhed

Bedre dokumentation og forenkling gør det muligt for flere personer at vedligeholde systemet. Med det forrige datacenter var Kalundborgegnens Antennelaug afhængige af særlig ekspertise og viden i forbindelse med driften. Med den nye løsning er antennelauget mindre udsat, ligesom det bliver lettere at få ekstern og hurtig fejlhåndtering, hvis uheldet skulle være ude.

Med Conscia som partner på alle områder af datacenteropgraderingen har Kalundborgegnens Antennelaug samlet viden om alle datacenterets komponenter hos en partner. Det har både været en fordel i forbindelse med design og implementering, og fremadrettet når det kommer til udbygning og serviceringen af datacenteret.

”Implementeringen forløb rigtig godt. Vi fik sammen med Conscia det nye setup op at køre helt efter planen, selvom det betød, vi kom ret sent i seng den nat,” bemærker Daniel Badeby om samarbejdet med at sætte løsningen i drift, og fortsætter: ”Fremover er det et stort plus for os, at vi har ét nummer, hvis vi har brug for hjælp. Det giver tryghed og sikkerhed for, at vi vil kunne reagere på fejl på kortest mulig tid.”

Kalundborgegnens Antennelaug har indgået en samlet serviceaftale med Conscia på datacenterinfrastrukturen, hvilket giver direkte kontakt, 24 timer i døgnet, til eksperterne hos Conscia. Samtidig giver serviceaftalen et unikt overblik over Cisco-enhederne i datacenteret, hvilket gør, at det er muligt at forudse behovet for hardware-service, før det opstår.