5 skarpe
Med Nicolaj Wichmann

Nicolaj

Nicolaj Wichmann

Sales Director

LinkedIn

Hvem er du, og hvad laver du i Conscia?
Som salgsdirektør i Conscia, har jeg ansvaret for at vores kunder oplever samme høje kvalitet i salgsprocessen, som vores konsulenter leverer til kunderne.

Kan du fortælle lidt om, hvad den årlige cNPS går ud på?
Hvert år måler vi vores kunders tilfredshed gennem cNPS (Customer net promoter score). Denne score afspejler – på en skala fra 0 til 10 – i hvor høj grad, vores kunder vil anbefale Conscia. Kravene til cNPS er strenge, og kun scorer på 9 eller 10 tælles med som positive. Kunder der scorer 0 til 6 trækkes til gengæld fra i scoren, mens 7 og 8 er neutrale.
Svarene fra kunderne samles i en samlet score, hvor man kan få fra -100 (hvis alle svarer mellem 0 og 6) til +100 (hvis alle svarer 9 til 10).

Hvilken feedback har vi fået?
Tilbagemeldingen fra vores kunder har været overvældende. De sidste par år har vi haft en score på lidt over +70, men i år er den steget til +90. Alle kunder, der har deltaget i undersøgelsen, har givet os minimum 8, og 90% af vores kunder har givet os 9 eller 10 i deres tilbagemelding.

Selve scoren fortæller os at vores kunder er glade for samarbejdet, og derfor betyder scoren rigtig meget for os. Mindst lige så vigtigt er det, at læse de tilbagemeldinger vores kunder har mulighed for at tilføje og fortsætte dialogen med dem, om hvordan vi får det bedste samarbejde.

Rigtig mange kunder nævner vores kompetenceniveau i deres kommentarer, og de værdsætter vores professionalisme og evne til at sætte os ind i deres forretning. Andre kunder fremhæver vores proaktive sparring, medarbejderne og vores gode humør. Endelig fortæller mange os, at det betyder alverden, at vi holder, hvad vi lover.

Vi glæder os over al feedback, og selvfølgelig en cNPS score som ikke mange virksomheder kan præstere.

Hvad gør Conscia ekstra for vores kunder?
Jeg syntes, at vi gør meget for at give vores kunder en ekstra god oplevelse.

Vi lægger vægt på høj kvalitet, kompetente medarbejdere og gensidig tillid.

Mange af vores kunder benytter muligheden for at sparre med producenterne, men hos Conscia sætter vi en ære i, at være mindst lige så godt klædt på som vores producenter, og dermed kunne rådgive på minimum samme niveau. Det giver ofte en hurtigere respons, og mulighed for at få en mere uvildig rådgivning.

Mange kunder nævner den daglige sparring som en styrke i samarbejdet. Vores salgsafdeling er virkelig godt teknisk funderet og orienteret omkring kundens forretning. Derfor benytter vores kunder sig dagligt af muligheden for at stille os tekniske spørgsmål – også i salgsafdelingen. Vi tillader os at udfordre vores kunder, og sammen finder vi ofte bedre alternativer. Vi betragter os ikke som ordremodtagere i salgsafdelingen, men som en solid sparringspartner.

Jeg tror, at vores kunder påskønner, at vi er ærlige og alle arbejder til deres bedste. Hos os har den rigtige tekniske løsning forrang, og vi går aldrig på kompromis.

Har vi nogle initiativer i 2023 for at opretholde vores positive kundefeedback?
Med så flotte tilbagemeldinger skal vi selvfølgelig gøre mere af det samme. Men vi skal blive ved med at holde os relevante og introducere nye teknologier, som kan understøtte vores kunders forretning.

Og så tror jeg, at vi vil tillade os at fejre resultatet, for er der noget andet, vi går virkelig meget op i, så er det medarbejdernes tilfredshed, for glade og engagerede medarbejdere er forudsætningen for vores forretning.

Er du interesseret i at læse, når vi stiller skarpt på andre medarbejdere? Så se alle 5 skarpe her.