Historien om Conscia PowerSave

På baggrund af svimlende elpriser og frygt for nedlukninger fødtes i efteråret 2022 Conscia PowerSave. Dette er historien om, hvordan et øjebliks panik blev starten på et vedvarende bidrag til den grønne omstilling

I august 2022 kom energisikkerhed og priser på alles læber. Vi fulgte spændt med på elpris app’s, lærte at vaske når strømmen var billig og fik fornyet interesse i at udskifte strømslugende apparater.

Har Danmark nok gas til at klare vinteren? Skal vi forberede os på planlagte strømafbrydelser? Hvad betyder stigende priser for mig og min virksomhed? Det var klart for alle, at vi stod over for en udfordring, som vi alle skulle være med til at løse – både for fællesskabets skyld og vores energiregnings.

Conscia PowerSave: Pris i DKK per kwh
Pris i DKK per kwh

I Conscias verden af kunder med store IT-infrastrukturer blev det naturligvis også hurtigt overvejet: Hvad kan vi gøre? IT bidrager til at effektivisere vores hverdag og virksomheder. At slukke for IT eller undlade at etablere nye, smarte løsninger er ikke svaret. Kan vi bruge IT til at optimere vores energiforbrug?

Conscia PowerSave: FAQ om energisituationen
FAQ om energisituationen

Her blev kimen lagt til Conscia PowerSave. Hvad har vores kunder, som vi kan begrænse strømforbruget på? Blandt andet Wi-Fi! Virksomheder og institutioner har store Wi-Fi-installationer, som ofte kun bruges mindre end halvdelen af døgnet. Hvad om vi laver en løsning, der slukker for Wi-Fi, når vi er gået hjem? Med priser godt over 5 kroner per kWh var interessen stor. Vi havde kunder, der var parate til at sætte en tænd- og sluk-afbryder fra byggemarkedet på deres netværk.

Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Med det for øje satte vi gang en konceptudvikling sammen med to beredvillige kunder; Vejle Kommune og Frederikshavn Kommune. Tanken var simpel: Vi slukker for Wi-Fi sent om aftenen og tænder det igen tidligt om morgenen. Der er let sparet

8 timers strøm. Måske kan vi ovenikøbet komme lidt nærmere den faktiske åbningstid på hver lokation?

Men hvad nu, hvis vi kommer uden for åbningstid?

Men hvad hvis der nu kommer nogen om aftenen til f.eks. et forældremøde? Det er Conscia hjerteblod at skabe stabil og sikker IT-infrastruktur – og nu risikerer vi at det ikke er tilgængeligt for brugerne. Kan vi løse det? Vi løser det selvfølgelig med software! Hvad med at lave en cloud-baseret løsning, så brugerne kan tænde ved at scanner en QR-kode, der hænger på gangen?

Så langt så godt. Vi bygger en maskine der kan inddele kundens Wi-Fi infrastruktur i zoner og styre deres åbningstid. Lads os kalder den Wi-Fi Tid. Vi supplerede med en funktion der genererer et Wi-Fi tid opslag, kunden kan hænge på så kunderne kan tænde uden for Wi-Fi tid. Lad os kalde det Wi-Fi Nu!

Men er ideen god nok. Hvor meget energi kan en kunde sparer?

For at blive klogere på det ville vi være sikre på, hvor meget energi produkterne faktisk bruger og om den effekt produkterne selv rapporterer er retvisende. Efter en testperiode i vores lab stod det klart at selvom accesspunkterne ikke bruger særlig meget strøm så betyder det samlede antal en mulighed for en betydelig besparelse. Lad os komme i gang med at bygge Conscia PowerSave!

Lad os bygge en stabil og stærk motor

I bedste Conscia-stil er udgangspunktet en stærk backend med en robust motor til at åbne og lukke switchporte (hvor der sidder Wi-Fi accesspunkter). Vi vil være helt sikre på, at vi ikke lukkede på et forkert tidspunkt eller en forkert port. Der skal ikke mange netværksnedbrud til, før alle strømsparetiltagene droppes (ca. et er jeg sikker på). Den funktion er derfor implementeret i en gennemtestet og isoleret komponent kun med den ene opgave. Herefter er der kommet komponenter, der håndterer indsamling af power data fra enhederne, laver rapportering og alarmering samt et admin dashboard, hvor kunderne kan håndtere opdelingen i zoner og justering af Wi-Fi tid.

Til løsningen af Wi-Fi Nu! cloudløsningen fik vi god hjælp fra vores dygtige cloud-kolleger, som bistod med at sætte en løsning op, hvor Conscia PowerSave-serveren får besked fra Wi-Fi Nu! servicen, når en zone skal tændes.

Conscia PowerSave 1.0 er født. 2.0 er i godt på vej

Allerede i starten af 2023 var grundfunktionaliteten på plads og i løbet af 1. halvår 2023 rullet ud til vores første kunder der nu sparer strøm hver nat.

En institution eller virksomhed med 1000 Wi-Fi accesspunkter, der er åbn i dagtimerne på hverdage, spare ca. 75.000 kWh og ca. 7 ton CO2. Det svarer til en tur rundt om jorden i en dieselbil.

Heldigvis skulle det vises sig at vores fælles indsats for energisparre virkede. El- og gaspriserne kom under kontrol og panikken om energiregningen har lagt sig. På den baggrund har fokus for Conscia PowerSave også ændret sig. Fra at være en kortsigtet reaktion på et akut problem er Conscia PowerSave blevet et strategisk initiativ for at gøre det rigtige, nemlig at slukke, skrue ned eller fjerne udstyr der ikke er i brug. Præcis som vi lærer vores børn. ”Sluk lyset når du går!”.

For udviklingen af Conscia PowerSave betyder det at vi har ændret fokus på i højere grad at kunne rapportere på den opnåede besparelse, integrerer til endnu flere produkter og gøre implementering så let som muligt. Med det formål at kunne bidrage med energibesparelser til flest mulig med mindst mulig indsats. Vi har derfor sat alle segl imod Conscia PowerSave 2.0 som vi præsenterer i det nye år.

Til at bringe os sikkert i mål har via sat et stærkt hold. Vores 4 skarpe udviklere; Jan, Zijam, Kim og Simon. Vores uundværlige Scrum Master Sofie og jeg selv som Product Owner.

Vi glæder os til at præsenterer de mange nye features i 2.0. F.eks. sleep-mode der understøtter Wi-Fi accesspunkter hvor kapaciteten kan skrues. (eksempelvis Cisco AP Power Save). På den måde mikser vi maksimal besparelse når alle er gået hjem med dynamisk besparelse tilpasset behovet uden for spidsbelastning. I en samlet løsning og rapportering.

Vil du høre mere om Conscia PowerSave?
Rasmus Sindum har været i studiet hos Conscias TechChat vært og Sikkerhedsevangelist, Nikolaj Andersen Wølck, til en snak om PowerSave. Se med nedenfor:

Se TechChat om PowerSave her