Aarsleffs Managed Services-aftale giver tryghed, sikkerhed og et fremtidssikret netværk

Når andre kan tage sig af alt det kedelige, er der mere overskud til at fokusere på udvikling og forretningsbehov. Det er i grove træk Aarsleffs erfaring, efter de har fået Conscia til at drifte, sikre og vedligeholde virksomhedens netværk.

I dansk målestok er entreprenørvirksomheden Aarsleff en stor koncern med en milliardomsætning og aktiviteter i Danmark og udlandet. Ligesom så mange andre virksomheder har Aarsleff også brug for et stærkt netværk til kommunikation og samarbejde på tværs af byggepladser, landekontorer og alt derimellem. Bygge- og anlægsbranchen har tidligere haft ry for at hænge fast i fortidens manuelle arbejdsgange. Men i de seneste år har digitaliseringen gjort sit indtog, og der bliver i stigende grad anvendt digitale værktøjer og data til at løse opgaverne og understøtte den grønne dagsorden – eksempelvis 3D-programmer til visualisering, droner og sensorer, der kan måle alt fra brændstofniveauer til tomgangskørsel. Den øgede kompleksitet i forretningsgangene har skærpet performancekravene til Aarsleffs netværk, og det var i den forbindelse, Aarsleff for et par år siden kiggede sig omkring efter en ny netværksleverandør.

“Vi syntes, at vi med tiden var vokset fra vores tidligere leverandør. Vi ville gerne træde ind i et egentligt partnerskab med vores nye netværksleverandør, hvor man er på en fælles mission om at løse nogle fælles opgaver. Det engagement og de kompetencer fandt vi hos Conscia,” siger Lars Asbjørn Højfeldt, it-driftschef i Aarsleff.
Han fortæller, at Aarsleffs valg af ny netværkspartner også kobler sig til it-afdelingens outsourcing-strategi.

“Der sidder 8 mand i min driftsafdeling, og kun én af dem er dedikeret til netværket. Med næsten 9.000 ansatte, 4.000 computere, cirka 40 datterselskaber og 50 byggepladser er der ganske enkelt for meget arbejde til én mand. Vi har brug for nogen, der sørger for, at tingene bliver gjort, så det ikke er os, der har ansvaret for basisdriften. Vi vil gerne bibeholde arkitekturrollen internt, fordi den viden og knowhow skal forankres hos os. Men alt rugbrødsarbejdet vil vi gerne lægge ud til en partner, så vi kan fokusere på at lægge den rigtige strategi og udvikle forretningen med adoption af nye, digitale tiltag og teknologier.” siger Lars Asbjørn Højfeldt, it-driftschef i Aarsleff.

Et godt match

Aarsleff har valgt Conscias Managed Services-løsning, som skal bidrage til en øget standardisering og automatisering af 24/7-overvågningen, incident/response-kapabilitet, drift, sikkerhedsopdateringer og generel vedligeholdelse af den samlede netværksinfrastruktur. Derudover – og det er en væsentlig pointe for Lars Asbjørn Højfeldt – får Aarsleff adgang til Conscias netværkseksperter, som skal bistå med rådgivning. Netværk er ikke en statisk størrelse. Det er den infrastruktur, der sørger for, at de daglige arbejdsgange glider og er effektive. Derfor har det stor værdi for Aarsleff, at de kan bruge Conscias erfaringer som indspark i dimensioneringen af fremtidens netværk.

På det tekniske niveau lægger Lars Asbjørn Højfeldt også vægt på, at der er et godt teknologimatch mellem Aarsleff og Conscia. Aarsleff har gennem årene investeret i mange løsninger fra Cisco, Meraki, Palo Alto og VMware. Det er alle sammen leverandører og teknologier, Conscia har opbygget stor ekspertise indenfor.

“I den forbindelse hjælper Conscia os også med vores lifecycle management, så vi løbende har overblikket over, hvad der skal udskiftes, hvad der snart skal udskiftes og så videre, så vi blandt andet kan sikre vores udstyr mod hackere og cyberangreb. Det er en kæmpe opgave, som er indeholdt i Managed Services-aftalen,” siger Lars Asbjørn Højfeldt.

Fokus på cybersikkerhed

Netop cybersikkerhed har Aarsleff ekstra meget fokus på, fordi det er et område i eksplosiv udvikling. Trusselniveauet er allerede højt, og med tanke på urolighederne i verden vil cybersikkerhedsagendaen kun vokse i omfang og betydning de kommende år.

“Vi sidder sammen med Conscia og kigger i krystalkuglen og prøver at forudsige, at hvis verden bevæger sig i den og den retning, hvordan kan vi så tænke den udvikling ind i den måde, vi bygger og sikrer infrastrukturen på. Det kræver en stor viden og et stort overblik at have de nødvendige sikkerhedskompetencer til rådighed, så vi er på forkant med udviklingen. Det er kompetencer, jeg ikke selv kan ansætte, men som jeg har adgang til gennem Conscia,” siger Lars Asbjørn Højfeldt og runder af.

“Alt i alt er vi tilfredse med både de tekniske og rådgivningsmæssige leverancer fra Conscia, og vores forventninger til samarbejdet er blevet indfriet. I stedet for et klassisk kunde-leverandørforhold, hvor vi hele tiden skal bede dem om at gøre noget, er Conscia selv på bolden og sørger for at få tingene gjort. Også før vi selv når at tænke tanken. Det giver os en stor tryghed.” siger Lars Asbjørn Højfeldt, it-driftschef i Aarsleff.

Om Aarsleff

Aarsleff er en bygge- og anlægsvirksomhed med aktiviteter over hele landet og flere steder i udlandet. Aarsleff-koncernen omsætter for mere end 20 milliarder kroner om året og beskæftiger ca. 8.800 medarbejdere. Aarsleff udfører opgaver inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri.