Hillerød Kommune

Rubrik er IT-chefens drøm om en backup

Sådan betegner IT-chef, Claus Jensen fra Hillerød Kommune sin backup-løsning, Rubrik. Løsningen har fungeret hos kommunen siden 2018 og er senest blevet opdateret med et ekstra lag funktioner, der øger sikkerheden væsentligt. Nu er Rubrik stort set selvkørende hos kommunen.

Backup – en administrativt tung opgave

Backup er måske ikke den mest spændende og epokegørende disciplin inden for IT-sikkerhed – men ikke desto mindre en absolut uundværlig del af de basale IT-sikkerhedsforanstaltninger. For en kommune som Hillerød, der hver dag arbejder med omkring 50.000 borgeres data, er backup en af de ting, der kan få IT-chefen til at ligge søvnløs, hvis den ikke fungerer. IT-sikkerhed går naturligvis ud på at sikre sine data, så de ikke kompromitteres eller mistes. Men det er mindst lige så vigtigt, at kommunen til enhver tid kan gendanne sine data, og dermed hurtigt være funktionsdygtig igen, hvis uheldet alligevel skulle ramme. “Backup er normalt en administrativt tung opgave, som medarbejderne bruger lang tid på. Når vi for eksempel er nødt til at rulle tilbage og genetablere data fra tidligere, så taber vi det mellemliggende arbejde og skal begynde forfra. Det er nemt at forestille sig hvor lang tid, det kan tage at genetablere det tabte – ikke just en IT-chefs drøm,” siger Claus Jensen, som er IT-chef i Hillerød Kommune.

Store afvigelser bliver spottet

Conscia anbefalede i sin tid Rubrik til Hillerød Kommune, og løsningen har fungeret meget tilfredsstillende. Rubrik er meget selvstyrende. Det betyder, at al backup-schedulering varetages af Rubrik ud fra de opsatte backup-politikker. Hvis backuppen skulle blive afbrudt eller af anden grund ikke kører, så vil den automatisk selv prøve igen. “Det var derfor nærliggende også at anbefale kommunen at implementere de nyeste tilføjelser, da de var testet og klar til markedet. Det specielle ved Rubrik er, at den efterfølgende kan analysere backup-dataene og genkende data mønstre. Den læser naturligvis ikke dataenes indhold, men genkender typen af data. Med denne feature kan Rubrik analysere backupdata for usædvanlig adfærd og ændringer forårsaget af for eksempel et ransomware-angreb. Her vil viden om, hvor og hvornår data er blevet krypteret ved for eksempel et angreb, være afgørende. Denne viden kan i høj grad bruges ved reetablering. Det betyder, at man slipper for at rulle alt tilbage, fordi Rubrik kan hjælpe med at definere, hvad der er nødvendigt at gendanne, og ikke mindst hvor og hvornår,” siger Allan Andersen, senior konsulent hos Conscia.

Noget af det mest avancerede inden for backup

Hos Hillerød Kommune føler man, at der med Rubrik-løsningen er kommet et ekstra sikkerhedslag omkring deres data. “Når vi regner på den tid, vi tidligere brugte på at rulle tilbage og gendanne de mellemliggende data, så har vi i gennemsnit sparet et par timer om dagen. Det betyder meget, når tid er en knap faktor, og alle på teamet i forvejen har rygende travlt. Desuden har Rubrik en meget intuitiv brugerflade, så den tid, vi har brugt på uddannelse, har været relativt begrænset, hvilket jo igen giver overskud på tidskontoen. Men vigtigst af alt er faktisk, at vi med Rubrik kan sætte hak ud for ransomware-sikker, som er et kritisk punkt i vores IT-sikkerhed. Rubrik er noget af det mest avancerede inden for backup, jeg har oplevet,” siger Claus Jensen.

Næste skridt – fintuning

Hillerød Kommune har haft et samarbejde med Conscia gennem de sidste mange år. “Vi har opnået et rigtig godt samarbejde med Conscia. Vi har fuld tillid til dem og stoler på deres rådgivning. Vi har indarbejdet en fortrolighed i samarbejdet, det betyder, at Conscia nogle gange tester ting af sammen med os. Det er naturligvis altid spændende at få lov at være med som firstmover. Hvad angår Rubrik, så har vi fået ’en ny bold at spille med’ og forventer nu, at der kommer mere til. Indtil det sker, så fintuner vi på det eksisterende,” slutter Claus Jensen.