Munck Gruppen

Monitorering af netværkssikkerhed optimerer Munck Gruppens drift

Munck Gruppen får ro i maven og teknisk eksperthjælp med monitoreringsservice fra Conscia

Bevæbnet med et altid opdateret trusselsbillede overvåger Conscias sikkerhedseksperter dagligt Munck Gruppens netværk og hjælper dem med at reagere rettidigt og korrekt på alarmer fra deres portefølje af Ciscos sikkerhedsprodukter.  

I Munck Gruppen, som etablerer og renoverer veje og forsyningsledninger i Danmark og udlandet, har de en klar it-strategi: De vil gerne beholde de spændende og værdiskabende opgaver internt i organisationen, så de kan skabe en attraktiv arbejdsplads, der modner egne kompetencer. For at kunne efterleve den strategi kigger Munck Gruppen løbende på de arbejdsopgaver, som de med fordel kan lægge ud til eksterne samarbejdspartnere. Det er opgaver, der som sådan ikke er med til at udvikle forretningen, men som alligevel er for vigtige til at blive nedprioriteret i en travl arbejdsdag. Det er i dette lys, man skal se Munck Gruppens investering i Conscia Cyber Defense – Security Monitoring, som er en managed service, hvor Conscias sikkerhedseksperter overvåger sikkerheden i Munck Gruppens netværk.

“Da vi første gang blev præsenteret for Conscias monitoreringsservice, må jeg indrømme, at jeg var lidt skeptisk,” indleder Pernille Munck, it-chef i Munck Gruppen. “Jeg tænkte, at vi sagtens selv kunne finde tid til at overvåge vores sikkerhedsløsninger. Men vi måtte sande, at det kunne vi ikke. Derfor giver vores samarbejdsaftale med Conscia os først og fremmest ro i maven. For nu ved vi, at der altid er nogen, der monitorerer vores netværkssikkerhed, uanset hvor travlt vi har. Derudover har det også handlet om at få det maksimale ud af vores sikkerhedsprodukter. Når vi nu har foretaget investeringen, vil vi også gerne have det meste ud af produkterne. De gevinster hjælper Conscia os også med at realisere.”

Teknisk sparring på meget højt niveau

Conscia Cyber Defense – Security Monitoring-servicen fungerer på den måde, at Conscias sikkerhedsteam er de første, der modtager alarmer fra Munck Gruppens Cisco-baserede sikkerhedsprodukter. Det drejer sig om alarmer fra henholdsvis Cisco Umbrella (DNS-sikkerhed til overvågning af webtrafikken), Cisco Secure Email, Cisco Secure Endpoint og Cisco Secure Firewall. Når Conscias sikkerhedsteam modtager en alarm, fordi noget software eksempelvis forsøger at kommunikere med klienter eller deres mailprogram, tager de straks fat i Munck Gruppens it-administrator, Karsten Steen, og så vurderer parterne i fællesskab, hvad der skal ske derfra. Eksempelvis om de skal isolere en applikation fra netværket, sætte den i karantæne eller tillade brugen af den.

“Vi modtager sparring fra Conscias eksperter på et meget højt teknisk niveau. Otte-ti gange om måneden drøfter jeg med dem, hvad der foregår pt., hvordan de nyeste angreb ser ud og så videre. Det er sikkerhedssnakke, jeg sætter stor pris på, og som er med til at hæve mit eget niveau. Conscia har også hjulpet os med at fintune vores regelmotor i sikkerhedsløsningerne, så vi eksempelvis ikke har konfliktende eller overlappende regler.”

Globalt udsyn

Det er svært for Munck Gruppen præcist at effektmåle værdien af Conscia Cyber Defense – Security Monitoring. De kan bare konstatere, at den daglige overvågning af netværket kombineret med den tekniske sparring alt i alt har styrket virksomhedens sikkerhed. Og at netop det udbytte flugter med strategien om at drive en sikkerhedsafdeling, der løbende holder egne kompetencer skarpe og opdaterede på de nyeste trusselbilleder. Derudover får Munck Gruppen også hjælp til at vurdere de sikkerhedsudfordringer, der opstår, når de udfører projekter i udlandet.

“Vi har brugt Conscias ekspertise til at vurdere, om en alarm reelt er kritisk eller ej. Tidligere har vi nok nogle gange haft en tendens til at overreagere ved som automatreaktion at lukke ned for software, som senere viste sig at være ufarlig. Der kommer Conscia med en mere nuanceret tilgang til tingene, fordi de er vant til at kigge på trusler med et helt andet filter, end vi er. På den måde understøtter Conscia også vores ønske om at fungere som en fleksibel, global organisation, der kan tilgodese forskellige brugerbehov, og hvor vi kan fastholde produktiviteten, så arbejdsprocesser ikke går i stå,” slutter Pernille Munck.

Munck Gruppens 3 største fordele med Conscia Cyber Defense – Security Monitoring

 

  • Ro i maven. Uanset hvor travlt sikkerhedsressourcerne i Munck Gruppen har, ved de, at der altid er nogen fra Conscias sikkerhedsteam, der overvåger sikkerheden på netværket
  • Opgradering af egne kompetencer. Conscias sikkerhedsteam og de sikkerhedsansvarlige i Munck Gruppen sparrer jævnligt med hinanden og gennemgår aktuelle trusselsbilleder og angrebsmetoder
  • Fastholdelse af produktivitet. Med et globalt setup og projekter flere steder i verden er det vigtigt for Munck Gruppen, at it-sikkerhedsudfordringer ikke spænder ben for en høj produktivitet på tværs af teams og landegrænser

Om Munck Gruppen

Munck Gruppen er en dansk virksomhed bestående af 6 selskaber. De etablerer og renoverer veje og forsyningsledninger i Danmark og udlandet for at sikre god infrastruktur verden over.