Een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een Cisco Software-Defined Access (SDA) netwerk

Conscia voorziet Saxenburgh Medisch Centrum van toekomstvaste ICT-infrastructuur

Nieuwe snelweg
Nico Lautenbach, Manager ICT Saxenburgh: “Een nieuw ziekenhuis betekende ook dat er een nieuwe snelweg moest komen voor onze ‘IT-pakketjes’. We overwogen hiervoor ofwel verder te bouwen op basis van onze bestaande netwerkinrichting, ofwel over te stappen op een modern, toekomstbestendig netwerk. Op basis van eerdere goede ervaringen hebben we Conscia ingeschakeld en zijn we samen uitgekomen op een netwerk gebaseerd op Cisco’s Software Defined Access (SDA) technologie. Een netwerk dat geschikt is voor het ondersteunen van nieuwe zorgdiensten in de komende jaren en het aansluiten van allerlei al dan niet medische IP-apparatuur. Als IT- partner die weet hoe een ziekenhuis werkt, heeft Conscia de migratie van de IT-infrastructuur van oudbouw naar nieuwbouw begeleid.

Naast het nieuwe netwerk zorgt Conscia voor een nieuw datacenter in het ziekenhuis, gebaseerd op Cisco/NetApp (HCI). Op deze manier kan Saxenburgh alle workloads voorzien van een gegarandeerde performance. Daarnaast kunnen uitbreidingen en/of migraties op elk gewenst moment worden uitgevoerd, zonder dat hier een service window voor hoeft te worden vastgesteld. Verder is Cisco’s samenwerkingstechnologie Cisco Webex ingezet voor interne vergaderingen en thuiswerken.

De oplossing die Saxenburgh voor ogen had moest de juiste performance bieden voor zowel het ziekenhuisinformatiesysteem als de digitale werkplekken. Het SDA-netwerk is gebaseerd op Cisco’s fabric-technologie. Dit betekent dat het netwerk als het ware als één grote switch fungeert, en hierdoor minder beheer nodig heeft. Het draadloze gedeelte is gebaseerd op de nieuwe standaard WiFi 6 en er is authenticatie nodig voor elk device dat toegang vraagt tot het netwerk. WiFi 6 zal beschikbaar zijn in het ziekenhuis en de verschillende locaties van Saxenburgh, waaronder vestigingen voor ouderenzorg.

Het concept bewijst zich
Begin 2020 startte Saxenburgh in samenwerking met Conscia een proof of concept om na te gaan of de mogelijkheden van een Cisco Software Defined Access (SDA)-netwerk in overeenstemming zijn met de wensen en eisen van het ziekenhuis. Het ontwerp van het netwerk is van high tot low level afgestemd met Cisco. Het testtraject omvatte ook het draaien van de ziekenhuisapplicaties in de SDA-omgeving. Met Conscia is gekeken naar de performance en uptime van het netwerk. De eisen die gesteld werden aan de proof of concept werden voldaan.  Het netwerk is flexibel op en af te schalen en biedt te allen tijde voldoende performance voor het ziekenhuis-informatiesysteem. Doel is om ook  de beheerlast van het netwerk omlaag te brengen; de komende periode zal hiermee ervaring worden opgedaan.

Nico Lautenbach: “De uitkomsten van de proof of concept waren positief, al kwamen we daarmee niet meteen in het walhalla, zogezegd. Dat komt omdat we op onderdelen zelf nog het nodige moeten leren. Zo krijgen de beheerders te maken met een heel andere omgeving. Onze beheerders zijn gewend om op commandoniveau het netwerk te configureren en te beheren. Maar het SDA-netwerk heeft een grafische interface en een dashboard dat de beheerder afschermt van de onderliggende complexiteit. Dat is bijvoorbeeld nog even wennen. We moeten het nieuwe netwerk leren vertrouwen, en er bijvoorbeeld zeker van kunnen zijn dat issues echt op tijd gesignaleerd worden. Saxenburgh heeft een relatief kleine IT-afdeling van 10 man, onder wie twee netwerk- en twee systeembeheerders, waardoor er ook behoefte is aan een goede beheerpartij. Wij onderzoeken nu de juiste balans tussen zelf beheren en uitbesteden.”

Complex
Conscia helpt Saxenburgh ook met implementatie van WiFi 6 en het bekabelde netwerk in de locaties voor ouderenzorg. Het netwerk is grondig getest voor medische doeleinden zoals telemetrie (hartbewaking), verpleegoproep en andere medische alarmen. Het signaal mag vanzelfsprekend nooit wegvallen. De software-issues die tijdens de test aan het licht kwamen zijn inmiddels opgelost. Dit bewijst weer eens hoe complex IT is, en hoe essentieel het is dat alle schakels in de keten getest en ijzersterk zijn.

Vast Conscia-team voor Saxenburgh
Conscia heeft voor Saxenburgh een team van vaste consultants en engineers samengesteld om snel en adequaat in te kunnen spelen op aanvragen voor support en begeleiding van diverse projecten. Nico Lautenbach: “Onze samenwerking met Conscia op het gebied van beheer en het meedenken over het bredere perspectief is prima verlopen. Dat meedenken gebeurde al in de beginfase over de inrichting van het Cisco SDA-netwerk, met als resultaat dat we een goede basis hebben. Conscia is steeds bij de opbouw betrokken. De klik met de mensen is prima, ze weten van de hoed en de rand en dat helpt heel erg om alles voor elkaar te krijgen.”

Ziekenhuis van nu en de toekomst
Nico Lautenbach: “Ik denk dat we het komende jaar nog nodig hebben om zelf de benodigde ervaring op te doen met het netwerk. Veel dingen zijn nieuw voor ons. Steeds meer (medische) apparatuur wordt aangesloten op de nieuwe netwerkinfrastructuur. De uitdaging is daarbij toch steeds om dit veilig en goed mogelijk in te richten.”

De nieuwe omgeving moet zo’n 5 tot 7 jaar meekunnen. Het netwerk is een stevige investering voor het ziekenhuis. De exploitatiekosten zijn hoger dan ze waren, ook al kan het ziekenhuis nu betalen op basis van daadwerkelijk gebruik. Daar staat tegenover dat Saxenburgh nu over een volledig vernieuwde en toekomstvaste IT-omgeving beschikt;  de basis voor het ziekenhuis van nu en de toekomst.

“We bevinden ons nu nog in de migratie naar de nieuwe omgeving, en de uitfasering van het oude netwerk. Het is een grote verhuizing van ICT infrastructuur onderdelen waarvan de eerste fase erg goed is verlopen. Komende tijd zullen we ons kunnen gaan richten op het optimaliseren van het nieuwe netwerk. Maar eerst moeten de oude systemen worden afgebroken. Dit kunnen we echter pas doen als de verhuizing helemaal achter de rug is. Maar we merken nu al dat we een veel solidere omgeving hebben die veel betrouwbaarder is en meer mogelijkheden biedt”, besluit Lautenbach

Nico Lautenbach, Manager ICT Saxenburgh