Gemeente Emmen breidt online dienstverlening verder uit met nieuwe diensten

Tot voor kort was het regelen van gemeentezaken een inwoners tijdrovend proces. De meeste gemeenten werken op afspraak binnen kantooruren. Als het product (zoals rijbewijs, paspoort of VOG) dan klaar is, moet de inwoner opnieuw een afspraak maken. Een eenvoudige verlenging kostte de inwoner daardoor flink wat tijd.

De Gemeente Emmen is een goed voorbeeld van hoe dit efficiënter kan; de online dienstverlening van de gemeente wordt dan ook in rap tempo uitgebreid. Dit vraagt om een stevige IT-infrastructuur waarbij beschikbaarheid, gebruikerstoegang en veiligheid optimaal geregeld zijn. Om dit te realiseren heeft de grootste gemeente van Drenthe Conscia ingeschakeld.

Toename van online dienstverlening

De gemeente telt meer dan 100.000 inwoners en is daarnaast ook nog serviceprovider voor de randgemeenten Coevorden en Borger-Odoorn en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Inwoners regelen veel van hun burgerzaken online. Voor bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs, het doorgeven van een verhuizing of de aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag hoeven ze niet meer naar het gemeentehuis. Voor de zaken waarvoor dit nog wel nodig is, kan de afspraak vaak online gemaakt worden. Om deze aanvragen soepel te laten verlopen, is het voor gemeente en inwoners van groot belang dat de systemen van de gemeente de toenemende vraag aankunnen. Dit geldt zowel voor de gebruikerservaring als voor de beveiliging; persoonlijke gegevens moeten uiteraard goed afgeschermd blijven.

Hetzelfde geldt voor de 2500 medewerkers waarvoor de gemeente serviceprovider is. Zij werken in toenemende mate vanuit huis, en moeten zowel van hun werkplek op kantoor als vanuit huis toegang hebben tot dossiers en systemen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Gezien de gevoelige, vaak persoonlijke informatie waarmee gewerkt wordt, is veiligheid ook hier een belangrijk speerpunt voor de gemeente.

Keuze voor partner Conscia

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden werd IT-partner Conscia ingeschakeld. De Gemeente Emmen en Conscia zijn al meer dan 15 jaar partners van elkaar en hebben vele gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo is Conscia ook verantwoordelijk voor de netwerkinfrastructuur bij de gemeente. Vanuit die sterke samenwerking werd Conscia gevraagd mee te denken over drie uitdagingen:

● Het veilig en snel aanbieden van (online) diensten
● Het mogelijk maken van toegang op afstand, inclusief rechtenbeheer en toegangsbeveiliging
● Het beveiligen van applicaties

Technologie met een sterk track record

In overleg met Conscia koos de gemeente Emmen voor de BIG-IP suite van leverancier F5. Richard van der Graaf, Security Consultant bij Conscia, legt uit: “De F5 BIG-IP suite heeft een enorm track record bij verschillende gemeenten in Nederland. Wij zien dat gemeenten die ons benaderen vaak al een sterke voorkeur hebben om gebruik te maken van deze technologie. Het is onze verantwoordelijkheid om met de vragen en eisen van een gemeente te onderzoeken of het ook daadwerkelijk de beste oplossing is. Bij de gemeente Emmen bleek dat volledig het geval te zijn. De services die nu zijn toegevoegd, vormen een ideale aanvulling op de solide basis die nu al bij de gemeente aanwezig is.”

De gemeente Emmen maakt gebruik van drie modules uit de F5 BIG-IP suite, LTM, APM en WAF. Deze drie modules werken optimaal samen met elkaar, zodat de diensten van de gemeente veilig, betrouwbaar en efficiënt worden aangeboden.

Load balancing en traffic management

De Load Traffic Manager (LTM) zorgt ervoor dat de de gemeentelijke diensten altijd toegankelijk zijn. Zonder dat de gebruiker het merkt wordt het netwerkverkeer geoptimaliseerd en kunnen piekbelastingen goed worden opgevangen. Zo kunnen de inwoners altijd soepel hun gemeentezaken online regelen, ongeacht de drukte aan het digitale loket.

Toegangsbeheer

Om alleen toegang te krijgen tot de gegevens en systemen waar iemand rechten voor heeft, is gekozen voor Access Policy Manager (APM). Hiermee kunnen medewerkers zowel op het gemeentehuis als thuis veilig inloggen, en hebben zij altijd toegang tot applicaties die voor hun werkzaamheden nodig zijn.

Applicatiebeveiliging met een Web Firewall

Omdat veiligheid een belangrijk thema is voor de gemeente, en omdat de eisen vanuit de Rijksoverheid steeds strenger worden, werkt Conscia samen met de gemeente aan de implementatie van een Web Application Firewall (WAF). Jaap Rozendaal, Network Engineer bij de gemeente Emmen, legt uit waarom dit belangrijk is: “Voor het regelen van je burgerzaken moet je vaak inloggen met je DigiD. Dit zijn zeer persoonlijke en privacygevoelige gegevens. Met zo’n applicatie firewall zijn we in staat om proactief te monitoren op bedreigingen en wordt beveiliging voor nieuwe kwetsbaarheden vaak al binnen het uur toegevoegd. Dat is met het doorvoeren van patches simpelweg onmogelijk. Zo kunnen we de persoonlijke gegevens van onze burgers optimaal beschermen.”

Lokale systemen zijn vaak gekoppeld met landelijke systemen, zodat burgers veel zaken zelf kunnen regelen vanuit huis. Dit internetverkeer is vaak versleuteld SSL-verkeer om de koppelingen veilig te houden, en de burgers een veilige én soepele verbinding te bieden. Hiervoor wordt een combinatie van F5-toepassingen en Check Point security-oplossingen ingezet om het verkeer goede banen te leiden.

Zijn collega Rémon Oukes, eveneens System Network Engineer, hierover: “Het klinkt misschien vreemd, maar we kunnen zeggen dat we het goed doen als de gebruiker zo min mogelijk merkt van de uitrol van dit pakket. Onze dienstverlening blijft altijd toegankelijk, thuiswerkers kunnen eenvoudig en snel aan de slag met de bestanden en applicaties die zij nodig hebben en mogelijke aanvallen en dreigingen worden bij de eerste detectie direct in de kiem gesmoord, nog voordat ze een gevaar opleveren. Zo hebben wij als gemeente een solide basis om onze dienstverlening buiten het gemeentehuis nóg verder te versterken.”