Hogeschool Leiden

 

Managed Services voor op NetApp gebaseerde dataopslag via SURF

Hogeschool Leiden maakt gebruik van Managed Services voor op NetApp gebaseerde dataopslag via SURF

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in haar aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren.

De uitdaging
De digitalisering van het onderwijs zorgt ervoor dat de hoeveelheid data groeit. Deze data moet veilig en hoog beschikbaar worden opgeslagen, maar wel altijd en overal toegankelijk zijn. Dat vergt een robuuste en toekomstbestendige infrastructuur die de implementatie van nieuwe technologie op duurzame wijze ondersteunt.

Voor haar data gebruikt Hogeschool Leiden twee typen storage op locatie: haar primaire storage voor een hoge retentie en secundaire storage met gemiddelde retentie. Hogeschool Leiden had de wens om voor deze storage een back-up in te regelen.

Als onderwijsinstelling maakt Hogeschool Leiden gebruik van een SURF-verbinding. SURF is een organisatie die het nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerk van Nederland onderhoudt, implementeert en ontwikkelt. Het was van belang voor Hogeschool Leiden om een IT-partner te vinden die nauw kan samenwerken met SURF.

Daarnaast zocht Hogeschool Leiden een partner voor het beheren van haar NetApp infrastructuur.

Hogeschool Leiden koos uiteindelijk voor Damecon, in de zomer van 2020 overgenomen door Conscia.

“Het heeft ons moeite gekost om een betrouwbare en capabele partner te vinden voor het veiligstellen van onze data. Damecon heeft deze rol volledig waargemaakt” aldus Hubert van Aalderen, IT manager van Hogeschool Leiden.

De oplossing
Naar aanleiding van de uitdagingen en wensen van Hogeschool Leiden verzorgt Damecon, nu Conscia, de dataopslag voor haar primaire storage op basis van all flash SSD. Daarnaast maakt de hogeschool inmiddels gebruik van een ‘derde’ off-site kopie van haar data, voor back-up replicatie van de NetApp omgeving. Deze back-up kan tevens gebruikt kan worden voor disaster recovery in het geval er een calamiteit plaatsvindt. De hogeschool kiest voor het driedubbel opslaan van haar data in verband met veiligheidsredenen. Dankzij het opslaan van de data op meerdere plekken met verschillende retenties kan de back-up worden ingezet tegen ransomware.

Voor het verzorgen van de off site back-up heeft Hogeschool Leiden gekozen voor Damecon, nu Conscia, omdat zij via SURF een data replicatie systeem heeft opgezet binnen de NetApp omgeving van Hogeschool Leiden. Dankzij het netwerk van SURF wordt de derde kopie van de actieve data en Snapshots, automatisch vanuit het NetApp opslagsysteem, via de encrypted verbinding opgeslagen in de Conscia Managed Cloud. De data staat binnen de Conscia Managed Cloud opgeslagen op een virtuele NetApp omgeving met behulp van SnapMirror. Hogeschool Leiden slaat ook haar jaar back-ups op in de Conscia  Managed Cloud.

Om te voldoen aan de uitdaging van Hogeschool Leiden voor het beheren van de NetApp infrastructuur biedt Conscia Managed Services op de drie verschillende data opslag systemen. Dit houdt in dat Conscia alle updates, upgrades, wijzigingen en het oplossen van incidenten uitvoert tegen een vast bedrag per maand. Hogeschool Leiden ontvangt hierover een maandelijkse rapportage waarin de Managed Services activiteiten worden bijgehouden. Conscia is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor calamiteiten en verzorgt het technisch en operationeel beheer op de storage omgeving van Hogeschool Leiden.

Het resultaat

  • De secundaire dataopslag van Hogeschool Leiden staat op de Conscia Managed Cloud in Equinix te Amsterdam. Deze data oplossing is als off site back-up, indien nodig, geschikt voor disaster recovery.
  • De off site back-up verloopt via de vertrouwde, volledig encrypte SURF-verbinding voor Hogeschool Leiden.
  • Vanwege de diverse ingezette NetApp-oplossingen is de informatie van Hogeschool Leiden hoog beschikbaar waardoor de kans op uitval en dataverlies drastisch wordt verkleind.

Dowload hier de complete referentie:

DOWNLOADEN