Radboud Universiteit Nijmegen

Cisco Dual 5GHz maakt digitaal examineren mogelijk.

Radboud Universiteit

De vraag lijkt zo eenvoudig: ‘een draadloos netwerk installeren in een sporthal, zodat ongeveer 350 studenten er examen kunnen doen’. De Radboud Universiteit heeft behoefte aan een omgeving waarin op grote schaal examens zijn af te nemen. Maar uiteindelijk blijkt het te gaan om 500 plekken. ICT-dienstverlener Conscia is gevraagd het project te ondersteunen. Een zoektocht naar de grens van wat technisch mogelijk is.

Patrick Renkens, netwerkbeheerder met ‘Wireless’ als expertisegebied, en Nardus Platenkamp, Teamleider Netwerken & Telefonie, vertellen hoe zij uiteindelijk hun collega’s ter wille hebben kunnen zijn. Zij werken bij het ICT Servicecentrum (ISC) van de universiteit in Nijmegen.

Het project is uitgevoerd in het kader van het programma ICT in het Onderwijs. Dit programma omvat vernieuwingen die vanuit en onderwijs en onderzoek worden ingegeven. Onder andere de mogelijkheid om een groot aantal studenten tegelijkertijd met Chromebooks examen te laten doen.

We weten allemaal dat het zweten en zwoegen is om een toets af te leggen. Ook Renkens en Platenkamp hebben menig zweetdruppel van het voorhoofd gewist vooraleer de leergierigen hun proeve van bekwaamheid kunnen doen.

Gezien het grote aantal kandidaten bleek alleen de sporthal op de campus geschikt om als toetslokaal te dienen. “De hal wordt veel gebruikt. Dit betekent dat examenfaciliteiten na afloop weer moeten worden opgeruimd. Een vast/bedraad netwerk is niet mogelijk. Dan kom je uit op een draadloos netwerk. Er is op de campus al een Wireless netwerk (Eduroam), maar gezien de gevoeligheid van examens is besloten hier een apart netwerk voor in te richten”, vertelt het duo.

Ook video

Het is de bedoeling dat meerdere faculteiten de mogelijkheid om de examens af te nemen, gaan benutten. “Door het gebruik van verschillende toetssoftware zijn de eisen aan het netwerk ook afwijkend. De specificaties waren niet meteen duidelijk bij de faculteiten. Het was echt doorvragen om de functionele specificaties boven water te krijgen.”, zegt Platenkamp.

“Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een voorziening voor 500 cursisten. Terwijl het aanvankelijk om 350 gebruikers ging. Dan heb je het over veertig procent meer dan de initiële vraag. Dat maakt nog wel wat uit”, vult Renkens aan. Zij wisten zich evenwel gesteund door de medewerkers van Conscia Arjan Kievits, Technisch Consultant Wi-Fi en Wi-Fi-engineer Niels van der Hulst. “Wat het ingewikkelder maakte, is dat de software die wordt gebruikt om de examens af te nemen op verschillende manieren werkt. De ene keer draait de programmatuur ergens bij een cloudprovider, de andere keer op een lokale server. Voor sommige examenvragen worden video’s ingezet. Bewegend beeld stelt nogal wat eisen aan het netwerk, zeker als zoveel mensen vrijwel tegelijkertijd de video afspelen”, vertelt Kievits.

Er is voor gekozen om alle situaties te specificeren en volledig te testen. “Dat betekent heel vaak Chromebooks opzetten en veel meten. Door de tijdsdruk zijn hier onder meer de nachtelijke uren gebruikt”, aldus Renkens en Platenkamp.

Kooi

“Er wordt volop gesport, dus moet je ervoor zorgen dat sporters de access points niet kunnen beschadigen. Een draadkooi rond het access point, zoals bij de klok in de hal, is uit den boze. Het ijzerwerk zou het signaal direct afschermen”, vertelt Kievits.

De oplossing bleek een Cisco Aironet 2800E. Dit access point heeft zelf geen antennes, die moeten er apart bij worden geplaatst. Het voordeel is dat je dan kunt kiezen welke het beste past voor een omgeving. De gekozen antennes zelf zijn vrij plat, zodat ze makkelijk op de balken van het plafond (op zo’n zeven meter hoogte) zijn te schroeven. Een bal ketst daar op af zonder schade te berokkenen. Zo kregen de access points een eigen kooitje.

Geen mobieltjes

De inrichting van deze infrastructuur bleek een volgende uitdaging. Van bovenaf stralen, is de enige mogelijkheid. “Als je de access points aan de zijkanten monteert, dan moet het signaal door heel veel lichamen heen om de Chromebooks te bereiken. Mensen zitten vol water; verstoring verzekerd”, weet Kievits. Conscia heeft aan de hand van de plattegrond het draadloze netwerk becijferd en ontworpen. Zo kostenefficiënt mogelijk. Tien access points (en twintig antennes) sieren nu de balken in de sporthal. Inmiddels is besloten de tweede sporthal met dezelfde techniek uit te rusten.

Tijdens het proces, dat ongeveer vier maanden in beslag nam, is de oplossing in eerste instantie getest in een collegezaal; zij het met zeventig Chromebooks in plaats van vijfhonderd. De resultaten zijn gebruikt voor finetuning. Zo blijkt dat er cellen zijn te maken om de groep studenten in de sporthal te bedienen.

De eerste keer ging het helaas – na toch wel uitvoerige studie – fout. De studenten mochten hun mobieltjes meenemen. “Al die telefoons hebben zelf 4G, Wi-Fi en Bluetooth aan boord, en kunnen als hot spot functioneren. Dit heeft invloed op de werking van het draadloze netwerk”, zeggen de ISC’ers. “Nu is besloten dat voortaan geen mobieltjes meer mee mogen de examenhal in. Dat is de enige mogelijkheid om de werking te garanderen.”

Effect op hele keten

Testen bleek eveneens niet eenvoudig, omdat de sporthal voortdurend bezet is. Om echt te kunnen testen, moet het aantal Chromebooks representatief zijn. “Het valt logistiek nog niet mee om mensen te krijgen die tegelijk al de Chromebooks aanzetten en gebruiken”, vertelt Renkens. “Toch is het gelukt. We hebben meerdere grootschalige testen uitgevoerd. Dat moest soms in de nacht. Uiteindelijke een volledige test met 501 apparaten. Om te zien of het werkt, zijn de Chromebooks zo ingericht dat een groene rand oplicht bij de juiste verbinding, paars bij bufferen en rood als het niet werkt. Binnen een minuut zag het overal groen. Een prachtig gezicht hoe de een na de ander groen oplichtte!”

Toch werkte het niet helemaal. Het bleek dat de clouddienstverlener die plotselinge vraag naar applicatieverbindingen niet aankon. “Aan onze kant ging het goed, maar bij de cloudprovider niet. Deze kon de vraag niet aan en ging plat”, grinnikt Kievits. Om eraan toe te voegen dat de clouddienstverlener het wel aan kan, als hij maar op tijd weet hoeveel ruimte hij moet reserveren. “Want zo’n project heeft natuurlijk effect op de hele keten. Dat hebben we ook in kaart gebracht; wat het betekent voor de switches, de routers? Alles grijpt in elkaar”, vult Platenkamp aan.

Het project is succesvol afgerond. Er zijn inmiddels al meerdere examens afgenomen zonder enige technische beperking.
Ook de tweede sporthal wordt met dezelfde apparatuur ingericht. Uiteindelijk moet er genoeg capaciteit zijn om met 1000 Chromebooks examens af te nemen. “We zijn erg tevreden over wat we met Conscia hebben kunnen realiseren”, aldus Platenkamp.