Cisco FSO:

7 IT-superkrafter med hjälp av observerbarhet

I en värld där digital transformation ständigt driver företagen ut från kontoret måste IT hålla koll. Observerbarhet och monitorering, eller på engelska observability and monitoring blir en allt viktigare. Eftersom IT-teamet står inför utmaningen att optimera kundupplevelser och samtidigt ha översikt och hantera ett komplext tekniklandskap. Observerbarhet i hela IT-miljön blir nyckeln till framgång. Insikter om applikationers prestanda direkt påverkar företagets förmåga att möta användarnas behov.

Cisco har börjat prata om Full Stack Observability, FSO. FSO ger IT insyn i hela IT-miljön och ger dem möjlighet att felsöka och optimera. ”With great observability comes great powers.” Låt oss titta på vilka superkrafter observerbarhet ger en IT-avdelning.

Observerbarhet IT hero Guy

Superkraft 1: Observerbarhet hjälper dig hitta rotorsaken snabbare

I dag är det avgörande att snabbt kunna identifiera och åtgärda rotorsaker till IT-relaterade problem. Med överblick över hela IT-infrastrukturen kan IT snabbt isolera och åtgärda underliggande orsaker till prestandaproblem. Detta banar väg för bättre samverkan mellan avdelningar och minskar onödiga IT-stillestånd. Denna superkraft förvandlar utmaningen med att hantera komplexa IT-miljöer till en möjlighet att stärka företagets digitala hållbarhet.

Superkraft 2: Observability – förstå applikationsberoenden i en komplex IT-miljö

Applikationer och tjänster blir allt mer sammanflätade och förståelsen för deras inbördes beroenden är kritisk. Genom att använda verktyg för observability kan beslutsfattare så väl som IT få en helhetsbild av hur applikationer interagerar med varandra. Men också deras beroenden på den underliggande infrastrukturen. Detta underlättar inte bara felsökning och prestandaoptimering utan också strategisk planering och innovation. Genom att ha koll på applikationsberoenden kan företag agera proaktivt istället för reaktivt samt säkerställa smidig drift.

Läs om Utvecklingen av nätverksövervakning

Superkraft 3: Övervaka resurser som du inte äger

Det nya digitala landskapet har skapat ett ökat beroende av externa tjänster och infrastruktur. Observerbarhet ger insikter i prestanda för tjänster utanför företagets direkta kontroll. Som till exempel molntjänster och SaaS-applikationer. Genom att implementera strategier för observerbarhet kan IT effektivt övervaka dessa resurser. Men också förstå deras inverkan på den totala applikationsupplevelsen. Och tack vare detta kan IT säkerställa en obruten och kvalitativ användarupplevelse.

Superkraft 4: Implementera modern övervakning av applikationer

Observability-verktyg möjliggör djupare insikter i applikationsprestanda, användarupplevelser och säkerhet på ett sätt som traditionella verktyg inte kan matcha. Genom att investera i modern övervakning kan företag snabbt identifiera och åtgärda flaskhalsar, optimera resursanvändning och förbättra användarupplevelsen. Detta tack vare moderna övervakningsverktyg som är anpassade för dagens dynamiska och distribuerade applikationslandskap.

Superkraft 5: Se dina applikationer genom dina användares ögon

I den digitalt drivna affärsvärlden är användarupplevelsen avgörande. Modern observerbarhet erbjuder en unik insikt i IT-miljön genom att se applikationerna från användarnas perspektiv. Förmågan att analysera användardata i realtid, som plats, enhetstyp och beteende, möjliggör snabba förbättringar av den digitala upplevelsen. Men också möjligheten att identifiera och åtgärda problem kan IT effektivt förbättra kundresan, stärka kundlojaliteten och skydda ert varumärke.

Observerberhet superpower

Superkraft 6: Optimera kostnaden för leverans av applikationer

I företag med komplexa IT-miljöer är kostnadseffektiv applikationsleverans kritisk. Observability-verktyg ger beslutsfattare insikter för att korrelera applikationsprestanda med infrastrukturbehov. Men också insikter om vilka resurser som påverkar användarupplevelsen. Och genom att identifiera resursintensiva områden kan IT och ledningen ta informerade beslut om resurshantering. Vilket optimerar både prestanda och kostnadseffektivitet i applikationsleveransen.

Superkraft 7: Koppla prestanda för applikationer till affärsresultat

IT-leveransen är ofta avgörande för affärsmål. Kopplingen mellan applikationsprestanda och affärsresultat är stark. Observerbarhet låter IT associera prestandadata till affärsmål. Samarbetet mellan IT och ledning underlättas genom att tekniska mätetal till relateras till affärsutfall. Full Stack Observability, FSO, hjälper företag med optimering av investeringar och digital innovation, samtidigt som problem kan åtgärdas innan de påverkar användarna.

Se vårt webinar om ThousandEyes

Vad är Cisco Full Stack Observability?

Cisco Full Stack Observability (FSO) är en revolutionerande kraft inom IT. Med sin överblick förvandlas komplexa dataflöden till klarsynta insikter. Ett viktigt verktyg för att få observerbarhet över IT-stacken är Cisco ThousandEyes. Genom att erbjuda en oöverträffad panoramavy över applikationsleveranskedjan, utrustar Cisco FSO organisationer med dessa sju superkrafter. Krafter som omfattar allt från att avslöja dolda problem till att smidigt navigera genom digitala dimmor. Vilket möjliggör för er att inte bara överleva utan att blomstra i en alltmer komplex IT-miljö.

 

Vill du veta mer om vad som händer inom infrastruktur, cybersäkerhet och automation? Vill du bli inbjuden till webinar som hålls av experter inom IT?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss!
Svar inom 24h