Ramavtal Datacenter 2021
Nätverk och Säkerhet

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Statens Inköpscentral har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

Conscia ramavtal Datacenter 2021 - Nätverk och Säkerhet Kammarkollegiet Statens Inköpscentral

Ramavtal: Datacenter 2021 – Nätverk och Säkerhet

Avtalsnummer 23.3-2771-21:009
Avtalstid: 2022-10-19 – 2026-10-19

Datacenter 2021 – nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud.

För information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop och tips om utformning av avropet, se ”Vägledning” på avropa.se.

 

Conscia - Network of knowledge

 

 

Om Conscia

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. Conscia är en expertrådgivare fokuserad på ett fåtal ledande partners och koncernens över 400 konsulter har idag över 100 Cisco expertcertifieringar. För närvarande har Conscia Group cirka 1000 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien).

Conscia ramavtal för Datacenter 2021 – Nätverk och Säkerhet

Conscia ramavtal för Datacenter 2021 – Nätverk och Säkerhet tilldelades Conscia Sverige i februari, 2022 och efter att samtliga ansökningar om överprövning avslagits fastställdes i oktober 2022 att Conscia Sverige som en av sju utvalda leverantörer får konkurrera om offentliga avrop inom ramavtalets delområde nätverk och säkerhet under fyra år framåt.

Kontakta oss!
Svar inom 24h