Vi bygger och underhåller några av de mest komplexa IT-infrastrukturerna i Europa

Ledande experter på säker IT-infrastruktur

Vi designar och implementerar lösningar för säker IT-infrastruktur – med senaste tekniken, säkraste införandet, bästa stödet. Allt med 100% fokus på ett fåtal utvalda partners. Allt för att fundamentet i en verksamhet ska bli så effektiv och säker som möjligt. Allt för kunden.

Det finns ingen bättre partner när det gäller Ciscos lösningar. Vi är ett sammanlänkat ”Network of knowledge” med hela Conscias samlade erfarenheter. Conscia ligger bakom några av Europas mest kritiska IT-infrastrukturer i branscher där IT är helt avgörande för ekonomi, samhälle och hälsa. Conscias utvalda partners är världsledande inom IT-innovation. Vi samlar hela tiden nya erfarenheter och lär av varandra och bygger ny kunskap.

De som väljer oss som partner gör det tack vare:

  • Den ledande tekniska kompetensen på Cisco samt andra utvalda partners.
  • Högre kvalitet – snabbare och mindre fel.
  • Nätverk med närhet till våra partners – vi fokuserar fullt ut på de få vi valt.
  • Vår världsledande serviceportal – som ger unik automatiserad ordning och reda, transparens och kontroll på compliance och säkerhet.
  • Vår ärlighet – vi är mer rådgivare än säljare.

Vi tar dessutom ett större helhetsansvar: ”We are conscious of our responsibility, we are Conscia”.

Allt Conscia gör kretsar kring att utmana och granska hur nätverk kan fungera.

Vår historia

Det svenska Conscia startade under namnet Netsafe International år 1997, och förvärvades 2015 av Conscia. Gemensamt för alla bolag inom Conscia Group är att vi valt att arbeta med Cisco och i Sverige har vi varit Guldpartner med dem sedan 2013. Flera av våra konsulter har även haft Ciscos högsta tekniska certifiering Cisco Certified Internet Expert (CCIE) i över tio år, och några har varit med starten av Netsafe. Inom Sverige har vi både den mest certifierade konsulten och den högsta certifieringsgraden för konsulter inom Cisco.

Conscia Sverige ingår i Conscia Group, med en stark närvaro i Europa och med ett starkt samarbete mellan länderna. Huvudägare av Conscia Group är Nordic Capital.

Vår målsättning framåt är att förvalta vår historia och vårt partnerskap inom gruppen för att bli ännu bättre och ge våra kunder bästa möjliga upplevelse. Vi arbetar för detta varje dag genom att göra följande:

  • Bygga den ledande europeiska leverantören av säker och tillförlitlig IT-infrastruktur, baserat på lösningar från Cisco och med stöd från andra marknadsledare.
  • Bli den bästa partnern för din uppdragskritiska IT-infrastruktur genom hela livscykeln.
  • Ge dig en unik och värdeökande kundupplevelse via vår egenutvecklade programvara CNS Serviceportal (Digital Service Delivery Platform).
  • Vara den mest eftersökta och omtyckta arbetsplatsen för talangfulla IT-infrastrukturspecialister med stor teknisk expertis

 

Har du frågor?

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h