LAN as a service

En molnbaserad tjänst för att implementera och hantera lokala nätverk, både kabelbaserade och trådlösa

Förenklar och säkrar det lokala nätverket med kvalitet och visibilitet.

LAN as a Service är en molnbaserad tjänst för att implementera och hantera lokala nätverk, både kabelbaserade och trådlösa.
Förutom grundläggande nätverksfunktionalitet fokuserar tjänsten på säkerhet, kvalitet, visibilitet och full spårbarhet för att säkerställa att samtliga enheter och användare ges en kvalitativ anslutning till nätverket.

Med LAN som tjänst säkerställs en optimal uppkoppling för verksamhetens samtliga enheter inom verksamhetens lokaler och platser, till exempel för kontor, butiker och lagerlokaler.

Tjänsten säkerställer en säker och stabil funktion och förenklar installation, utbyggnad och utbyte av switchar och accesspunkter samtidigt som tjänsten säkerställer att samtliga enheter och användare ges en kvalitativ anslutning till nätverket.


Molnbaserad LAN tjänst

Exempel på mervärden i en molnbaserad LAN tjänst:

 • Fast månadskostnad baserat på aktiva enheter i portalen
 • Fördela kostnaden över avtalsperioden, inga stora engångsinvesteringar
 • Flexibelt innehåll för verksamhetens behov
 • Övervakning 24/7/365
 • Automatisk felsökning
 • Service och support
 • Standardiserade och anpassad statistik och rapporter
 • Tillgång till hög kompetens för design, drift och felsökning
 • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknikförändringar

 

 

 • Enkelt att utöka och minska lösningen
 • Enkel och snabb implementering eller utbyte av enheter via APP (Conscia Connect)
 • Enhetliga policys för alla olika anslutningsmetoder
 • Ingen lokal nätverkskompetens behövs

 

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner Logo

Lan as a service

Hybrid IT lösning

Tjänsten är en så kallad hybrid IT lösning som innebär att aktiv utrustning finns på plats hos kunden och hanteras och övervakas via Conscias Cloud portal För kunden är denna lösning en garanti för en fungerande, uppdaterad och säker nätverkslösning med högsta kvalitet.

Conscia har valt att bygga tjänsten med bästa möjliga teknik från Cisco Meraki. I kombination med att högutbildade experter sköter tjänsten ger det den bästa möjliga användarupplevelsen i praktiken

LAN tjänsten kan med fördel användas tillsammans med Conscias övriga tjänster, till exempel molnbaserade säkerhetstjänster. LAN tjänsten är anpassad för att användas tillsammans med tjänsten SD-WAN för en komplett tjänst, men kan även användas fristående.

Gratis Brief: LAN as a Service

Förenklar och säkrar det lokala nätverket

Vanliga frågor och svar

Ett LAN (local area network), eller lokalt nätverk, är ett nätverk för att koppla samman klientdatorer, servrar och annan utrustning inom ett begränsat område, som ett kontor, en butik eller ett lager.
Förutom behovet av kommunikation mellan datorer och annan utrustning inom ett begränsat område ger ett LAN (lokalt nätverk) också möjligheter för effektiv anslutning till internet, och därigenom till webben och molntjänster.
Ett WLAN (trådlöst lokalt nätverk) är ett LAN som baseras på trådlös kommunikation. I praktiken blandas trådlösa och kabelbaserade lösningar ofta inom ramen för ett lokalt nätverk.

 

LAN as a service innebär att design, implementation och drift av ett lokalt nätverk tillhandahålls som en tjänst. Det innebär fördelar vad gäller kostnader, skalbarhet, med flera aspekter.
Tjänsten LAN as a service bjuder förutom grundläggande funktionalitet för ett lokalt nätverk i form av en tjänst framför allt på hög kvalitet för nätverkskommunikationen. Lägg till det enkel skalbarhet, samt funktioner för insyn i nätverket och för spårbarhet.
Tjänsten LAN as a service ger enkel, effektiv och flexibel hantering av lokala nätverk. Det medför bättre användarupplevelser.

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h