Livscykelhantering & CX

Se till att du alltid får ut mesta möjliga från dina teknikinvesteringar.

Proaktiv service genom hela livscykeln

För att säkerställa proaktiv och förstklassig service använder vi oss av en  livscykelapproach som definierar alla aktiviteter som krävs för varje fas av din IT-infrastrukturs livscykel.

Tekniska lösningar och IT-infrastruktur har en begränsad livslängd. För att få ut mesta möjliga effekt räcker det inte att definiera framgångsparametrar i samband med en investering, man måste också anpassa sina insatser under den tänkta livstiden för lösningen, och i tid och kontrollerat fasa över till nästa generations lösning när den stunden är inne.

Tillsammans med våra kunder samarbetar våra erfarna konsulter genom hela livscykeln, i ett ramverk av koordinerade och anpassade aktiviteter. Dessa omfattar exempelvis behovsanalys och definition av framgångskriterier innan investering, installation och utbildning när den nya lösningen etableras, eller uppföljning och optimering i förvaltningsfasen. Med hjälp av vår unika serviceportal CNS får våra kunder kontroll på sin IT-miljö och kan planera skiften av teknik proaktivt och på bästa sätt.

”Customer Success ger nöjda kunder”

Införande av nya tekniska lösningar där tydligt definierade mätpunkter för vilken affärsnytta eller effektmål man avser hämta hem bygger på ett strukturerat arbete. Vårt ramverk inom Customer Experience hjälper kunder att nå målen.

Conscia har valt att erbjuda färdiga Customer Success-paket i tre olika nivåer, från den enklaste formen där vi stöttar med våra erfarenheter och rekommendationer avseende lämpliga mål och mätmetoder till ett långgående samarbete med ständiga optimeringar över hela den tekniska lösningens livslängd.

Med hjälp av våra konsulter, väl definierat innehåll i de olika momenten samt data från vår unika serviceportal CNS planerar och genomför vi arbetet tillsammans, och kan mäta och bekräfta att våra kunder når de mål man föresatte sig innan projektet startade – eller längre.

Kontakta oss!
Svar inom 24h