Backup & säkerhetskopiering
Conscia levererar backuplösningar som baseras på teknik från Cisco kompletterade av partners som Cohesity, Rubrik och Veeam.

När backup behövs är den livsviktig

Som om inte backup vore svårt nog i sig: det är återställningen av data som egentligen är viktigast. Som tur är finns det flera olika alternativ att välja mellan för backup i dag. Och det finns möjligheter att verifiera möjligheten till återställning automatiskt.

Arbetet med backup, eller säkerhetskopiering, av data har traditionellt varit fokuserat på att se till och kontrollera att kopieringen blir gjord. Det har inte sällan inbegripit ett pussel med korta tidsfönster då data är tillgängliga för säkerhetskopiering.

Många är historierna om företag varit nitiska med sina backuper, bara för att upptäcka att kopierade data inte gick att återställa när det behövdes, efter en katastrof. Kort sagt, för lite fokus har lagts på att verifiera skicket för kopierade data och processen för återställning (eller recovery).

Läs mer om Conscias backup-partners:

Cohesity          Rubrik          Veeam


Säkra processer för hantering av backup

En möjlig metod för att förbättra hela processen, från kopiering till återställning, är att utgå från 3-2-1-0-modellen:

  • Man ska ha minst tre (3) kopior av alla data.
  • Minst två (2) av kopiorna ska finnas på olika lagringsmedia.
  • Minst en (1) av kopiorna ska placeras på annan plats än de andra två.
  • Noll (0) står för att en återställning ska vara helt utan fel.

Numera kan 3-2-1-0-modellen realiseras med olika metoder, från klassisk backup till disk, till nya möjligheter med objektsbaserad lagring och lagring i molnet.

För att få till nollan erbjuder moderna lösningar för backup stora möjligheter till automatiska schemalagda tester av kopierade data och möjligheterna att återställa dem. Det inbegriper allt från enskilda datapunkter, till mer komplexa samband där flera datapunkter måste verifieras tillsammans som en enhet. Det gör att det går att ta fram rapporter om möjligheten att återställa kompletta IT-miljöer.

 

 

 

Vanliga frågor och svar om backup

Kontakta oss!
Svar inom 24h