Conscia Cloud och Connect

Portal och mobilapp ger dig översikt och kontroll

Portal och mobilapp som ger full kontroll över Conscias nätverk och säkerhetstjänster.

Med Conscia Cloud och Conscia Connect kan du sköta all kommunikation som behövs kring Conscias molnbaserade tjänster och dessutom installera nätverksenheter.

Verktygen innefattar support, ärenden, avtal, analyser och rapporter.

För att den fulla potentialen för moderna nätverkstjänster som SD-WAN och LAN ska kunna nyttjas krävs det moderna verktyg för kommunikation mellan användarföretag och tjänsteleverantör. Det är precis vad man får med webbportalen Conscia Cloud och mobilappen Conscia Connect.

Portalen och mobilappen förenklar inte bara för kunden, utan även för Conscia. De gör det möjligt att automatisera en stor del av arbetet med nätverkstjänsterna. Det här gör att den första linjens support kan tas bort och supportärenden hanteras av experter direkt. Det gör inte bara att supporten blir väsentligt snabbare, utan även bättre. Kunden slipper förklara sitt ärende för en första linjens supporttekniker, som till slut ändå bara skickar ärendet vidare till en expert.


Conscia Cloud Portal Connect App

Conscia Cloud och mobilappen Conscia Connect

Portalen Conscia Cloud och mobilappen Conscia Connect bjuder på följande grundfunktioner:

 • Support
 • Ärende och incidenthantering
 • Se och ha kontroll över avtal för avtalade tjänster
 • Ta del av analyser och rapporter
 • Beställningar
 • Visibilitet och anslutning till samtliga tjänster
 • API-driven automatiserad felsökning
 • Samverkansytor för gemensamt arbete

För både iOS och Android

Mobilappen Conscia Connect, som finns för både iOS och Android, tillför dessutom följande:

 • Funktioner för att installera olika typer av nätverksutrustning, till exempel switchar, accesspunkter och SD-WAN gateway
 • Installationsfrihet, ingen lokal specialistkompetens behövs
 • Mobiliteten via mobilapp tar bort behovet av geografisk fysisk närvaro

Med Conscia Cloud och Conscia Connect ges inte bara smidigast möjliga hantering av näverk och säkerhetstjänster för både kunder och Conscia, Conscia Cloud och Conscia Connect utgör den naturliga förlängningen av moderna, flexibla och automatiserade molnbaserade tjänster. De ger effektiva och överblickbara sätt att kommunicera om tjänsterna, och med Conscia Connect uppnås mobilitet och geografisk frihet.

Med ett modernt leveranssätt som nyttjar molntjänster och programmerbarhet säkerställs en framtidssäker leverans som fokuserar på kvalitet, automatisering och korta ledtider i kombination med en support som hanteras av experter, allt för att leverera en unik kundupplevelse i en molnbaserad applikationsleverans som fokuserar på verksamhetens behov.

Kontakta oss!
Svar inom 24h