Vår egenutvecklade serviceportal CNS stöttar ditt företag effektivt genom hela livscykeln

Med CNS kan du ta ett samlat grepp om hela företagets installerade bas och arbeta mot full ”service compliance”.

Med ”Service Compliance” menar vi på Conscia en nivå av kontroll där ni som företag kan se så att alla har en aktiv livscykel samt har ett fullgott och åter-tecknat serviceavtal, där det även finns möjlighet att åtgärda problem och sårbarheter.

Logga in på serviceportalen CNS

Conscia Network Services (CNS) är en unik serviceportal som innehåller verktyg och tjänster som är tillgängliga för Er som kund genom ett och samma gränssnitt.

CNS har utvecklats för att ge Er som kund enkel tillgång till samlad information gällande service, support och livscykelinformation för hela er Cisco infrastruktur. CNS har sedan utvidgas till att ge Er även ett operationellt stöd som hjälper er säkerställa en stabil drift samt stötta er i Er långsiktiga planering.

I basmodulen av CNS kan ni enkelt se vilka enheter och komponenter ni har i nätverket, vilken servicenivå ni har och när serviceavtalen löper ut, samt att ni enkelt kan se om en enhet närmar sig slutet av sin livscykel.

I tilläggsmodulen ”Best Practices” erbjuder vi Er utökad livscykelinformation, budgetplaneringsstöd och ett viktigt operationell verktyg där våra egna experter sammanställer sina egna rekommendationer av mjukvara för era enheter samt ger er ett unikt stöd gällande arbete med PSIRT (Product Security Incident Response Team) i er installerade bas.

CNS är utvecklad som Er ”samlade fönsterruta” mot samarbetet med oss på Conscia. Vårt fokus är att göra information tillgänglig för Er och har därför byggt in kraftfulla möjligheter till export av information på alla nivåer samt ett API (Application programming interface) där ni kan hämta data via ett REST API.

Boka en demo

Se hur CNS ger dig insikter om hur företaget mildrar risker och samtidigt placeras i täten.

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h