Datacenter och moln

Conscia bygger och underhåller några av Europas mest komplexa datacenter.

Datacentret är affärskritiskt för dig och dina kunder. Vi har kunskapen och erfarenheten att bygga komplexa och driftsäkra datacenter.

Exempel på erbjudanden:

Cisco Hyperflex datacenter

HyperFlex är en stabil plattform byggd på Cisco UCS (Unified Computing System). Hyperkonvergerat, skalbart och effektivt datacenter.

 
Läs mer om Cisco Hyperflex

Cisco ACI SDN-datacenternät

Ciscos mjukvarudefinierade nätverksplattform ACI kopplar ihop och integrerar virtuella miljöer som ESX, Hyper-V och KVM med rent fysiska serverplattfomar.

 
Läs mer om Cisco ACI

Datacenter blir programmerbara och hybrida

Datacenter genomgår en stor transformation till att bli mer virtualiserade, mer anpassningsbara och för att stödja nya konsumtionsmodeller där privata och hybrida moln är naturligt integrerade i applikationsleveransen. Det klassiska datacentret centrerades kring att lagring & backup, nätverk och säkerhet var helt skilda silos med skilda tekniska lösningar som inte hängde ihop och där konsumtionsmodeller kunde vara radikalt annorlunda.

Historiskt sett var datatrafiken i datacentret också relativ lättöverskådlig och den var fokuserad på norr-syd kommunikation där data till största del gick in eller ut från datacentret till användaren.

Idag ser verkligheten annorlunda ut, mikrotjänster samspelar med varandra och integrationer mellan applikationer och funktioner är API-baserade och virtuella servrar och containers kan spinna upp och ner på ett ögonblick. Det gör att det ställs helt andra krav på insikt och nätverket får inte bli en flaskhals – det förväntas kunna agera lika snabbt. Allt måste vara programmerbart och klara att skala till en hybrid molnleverans.

Den digitala eran ställer dessutom krav på ständig tillgång till de resurser som finns i datacentret. Under åren har vi tyvärr upptäckt att många datacenter inte är byggda för det ändamålet, så att ett fel i en del av nätverket kan sprida sig vidare och orsaka stora störningar.

Ett modernt och skalbart datacenter som möter förväntningarna på ett säkert och stabilt sätt oavsett var resurserna finns är ett konkurrensmedel för dagens företag och verksamheter. Conscia har dokumenterad och lång erfarenhet av att hjälpa företag dra nytta av den konkurrensmöjligheten.

Datacenternätverk

Datacenternätverket knyter ihop alla delar i Ert datacenter handlar om mycket mer än enbart kommunikation och nätverksgränssnitt. Det är en helt mjukvarustyrd plattform för insikt och kontroll som ger omfattande möjligheter som sträcker sig även ut till molnet.

Kraven på den underliggande nätverksinfrastrukturen i datacentret är mycket höga. Prestandan ska hindra alla flaskhalsar av trafikflödet, samtidigt som moderna applikationer gör att kommunikationen flödar mycket i öst-västlig riktning där integrationer bygger den totala slutprodukten. Resurser och virtuella instanser sprids på olika enheter inom det egna datacentret och i hybrida moln samtidigt som verksamheterna kräver vetskap om applikationernas status. Självbetjäning kortar ner utvecklingstiden och tiden från idé till verklighet.
Conscia är experter på Ciscos SDN-lösning för mjukvarudefinierade datacenternätverk, ACI- (Application Centric Infrastructure. I denna lösning står applikationen i centrum för hur trafiken styrs och hanteras, med en infrastruktur byggd på en skalbar så kallad Spine & Leaf-arkitektur med kraftfulla Nexus switchar från Cisco för att realisera visibilitet och närmast oändlig skalbarhet och prestanda. Hela nätet hanteras som en och samma enhet – ”fabric”, med ett interface för styrning och integration, och skalar enkelt via ACI Anywhere till valfritt moln.
Conscia har mångårig erfarenhet av projekt och migrationer till mjukvarudefinierade lösningar med Cisco ACI inom branscher som bank & finans, tillverkning och IT. Vi hjälper er att nå en modern datacenterlösning, hela vägen från designstadiet till produktionssättning.

 
Kontakta oss för mer information

Server

Där tidigare fokus enbart låg på serverkapacitet och serverprestanda talar man idag om hantering. En serverplattform ska inte bara vara driftsäker utan bör vara skalbar och integrerad i nätverket.

En serverplattform har idag stora krav på sig, den ska inte bara vara driftsäker och leverera prestanda, utan behöver även vara enkel att skala upp på ett förutsägbart sätt. Den måste vara integrerad med både nätverk, lagringsplattformar och virtualisering. Utöver det förväntas plattformen dessutom att vara enkel att administrera.

Tillsammans med Cisco och plattformen UCS (Unified Computing System) kan vi hjälpa er att lyfta datacentret till en helt ny nivå!

Conscia har mångårig erfarenhet av projekt med Cisco UCS. I allt från vanliga datacenter till rent samhällskritiska plattformar. Vi hjälper er hela vägen från designstadiet till produktionssättning av integrerade lösningar.

Speciellt aktuellt just nu är ännu mer konvergerade lösningar där ni som kund får plattformar som är testade, validerade och integrerade i en och samma plattform.

 
Kontakta oss för mer information

LASTBALANSERING

Dagens applikationer består ofta av flera lager och det är en utmaning att säkerställa kapacitet och tillgänglighet i hybrida miljöer, särskilt utan visibilitet

Lastbalansering, även kallat ADC (Application Delivery Controller) syftar till att säkra våra applikationer genom att skapa skalbarhet och förutsägbarhet.
Klassisk lastbalansering bestod oftast av dedikerad hårdvara som placerades framför applikationer för att skydda dem och möjliggöra skalbarhet genom att gömma de verkliga servrarna bakom en virtuell IP-adress som representerade applikationen. Klassisk lastbalansering var oftast låst till en given plats i IT-miljön och det var svårt att utnyttja det effektivt i många olika applikationer.
Lastbalansering har utvecklats till idag också innehålla omfattande säkerhetsfunktioner, från grundläggande SSL-terminering och filtreringsmöjligheter upp till kompletta brandväggar för webbapplikationer (WAF).
Med hjälp av dagens möjligheter med mjukvarudefinerade lastbalanserare kan applikationer säkras på helt nya sätt och gränserna mellan fysiska servrar, privata och hybrida moln och containers har suddats ut helt. En modern lastbalanserare är har en distribuerad arkitektur, den är ren mjukvara och den har full automation inbyggd.
En modern lastbalanserare är också elastiskt och kan automatiskt skala upp och ner såväl sig själv som sina applikationer.
En mycket stor skillnad finns idag också kring visibilitet kring hur applikationer mår. Är det ett lokalt fel i applikationen eller är det ett klientproblem? Hur har min applikations svarstid utvecklat sig?
Conscia levererar lösningar baserade på Cisco-teknologier, kompletterade av partners såsom AVI-Networks.

Kontakta oss för mer information

Lagring

Från att ha varit en diskussion om kapacitet och prestanda så är fokus inom lagring idag mer inriktat om att ge förutsägbarhet och insyn i hur lagring hanteras.

Lagring är ofta en punkt i datacentret där man behöver hantera ett ständigt ökande krav på kapacitet och prestanda men med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet. Idag erbjuds många olika lagringstyper med sina olika respektive upp och nedsidor. Det pratas idag mycket om flashbaserad lagring – men vad det egentligen handlar om är att välja rätt lagringslösning för rätt ändamål. Conscia hjälper er att hitta rätt lagringslösningar som möter Er organisations behov av kapacitet, prestanda och aktiv-aktiv åtkomst till data på bästa möjliga sätt.

Idag finns det många starka alternativ för att leverera lagring: modern helt flash-baserad lagring, serverbaserad lagring med konvergerad och hyperkonvergerad teknik, den traditionella diskbaserade lagringen, och inte minst lagring i molnet. Det är dock viktigt att göra sina förberedelser ordentligt och välja en plattform som motsvarar organisationens nuvarande och kommande behov utan inlåsningseffekter.

Conscia levererar lösningar baserade på Cisco-teknologier, kompletterade av partners såsom Pure Storage.

 
Kontakta oss för mer information

Backup

Information behöver kunna skyddas överallt och återställning måste vara lika enkel och snabb oavsett var data befinner sig

Backup har traditionellt sett haft sitt huvudsakliga fokus på att säkra data men haft alltför lite fokus varit på att verkligen verifiera skicket på data samt att säkerställa att återställning går smidigt.
Backup tar ofta sin början i den klassiska 3-2-1 modellen som säger att man ska ha minst tre (3) kopior av allt data och att minst två (2) av dem ska finnas på olika lagringsmedia och där minst en (1) ska placeras på annan plats. I tillägg till detta finns också siffran noll (0) som säger att en återställning ska vara helt utan fel.
3-2-1-0-modellen kan idag realiseras på nya, flexibla sätt med hjälp av fler tillgängliga alternativ för att säkra data. Från klassisk backup till disk och media till nya möjligheter med objektsbaserad lagring och lagring i molnet.
Det finns idag stora möjligheter med automatisk schemalagd test av återläst data, från enskilda punkter av data till mer komplexa samband, där flera punkter av data måste verifieras tillsammans som en enhet för att kunna ge en rapport om en komplett plattforms möjlighet till återställning.
Det är viktigt att göra sina förberedelser ordentligt och välja en plattform som motsvarar organisationens nuvarande och kommande behov av RPO och RTO utan inlåsningseffekter.
Conscia levererar lösningar baserade på Cisco-teknologier, kompletterade av partners såsom VEEAM.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss!
Svar inom 24h
Du har väl inte missat vår kostnadsfria guide om Cisco HyperFlex?

Läs mer och ladda ner PDF
close-image