Datacenter och moln

Conscia bygger och underhåller några av Europas mest komplexa datacenter.

Datacenter blir programmerbara och hybrida

Datacenter genomgår en stor transformation till att bli mer virtualiserade, mer anpassningsbara och för att stödja nya konsumtionsmodeller där privata och hybrida moln är naturligt integrerade i applikationsleveransen. Det klassiska datacentret centrerades kring att lagring & backup, nätverk och säkerhet var helt skilda silos med skilda tekniska lösningar som inte hängde ihop och där konsumtionsmodeller kunde vara radikalt annorlunda.

Historiskt sett var datatrafiken i datacentret också relativ lättöverskådlig och den var fokuserad på norr-syd kommunikation där data till största del gick in eller ut från datacentret till användaren.

Idag ser verkligheten annorlunda ut, mikrotjänster samspelar med varandra och integrationer mellan applikationer och funktioner är API-baserade och virtuella servrar och containers kan spinna upp och ner på ett ögonblick. Det gör att det ställs helt andra krav på insikt och nätverket får inte bli en flaskhals – det förväntas kunna agera lika snabbt. Allt måste vara programmerbart och klara att skala till en hybrid molnleverans.

Den digitala eran ställer dessutom krav på ständig tillgång till de resurser som finns i datacentret. Under åren har vi tyvärr upptäckt att många datacenter inte är byggda för det ändamålet, så att ett fel i en del av nätverket kan sprida sig vidare och orsaka stora störningar.

Ett modernt och skalbart datacenter som möter förväntningarna på ett säkert och stabilt sätt oavsett var resurserna finns är ett konkurrensmedel för dagens företag och verksamheter. Conscia har dokumenterad och lång erfarenhet av att hjälpa företag dra nytta av den konkurrensmöjligheten.

Datacenternätverk

Ett datacenternätverk är nödvändigt för att ett modernt datacenter ska fungera effektivt.

Det är en mjukvarudefinierad så kallad SDN-lösning som samlar övervakning och hantering av många viktiga IT-resurser, till exempel nätverksresurser, i ett enda användargränssnitt. Cisco ACI är den ledande produkten för att hantera datacenternätverk enligt fabric-modellen.

Mer om datacenternätverk

Server

Numera är det inte bara kapacitet och prestanda som är viktiga för servrar.

Hela datacentret, alla servrar tillsammans med all annan utrustning, måste fungera bra. Ciscos plattform UCS ökar chansen att lyckas. Servrar, lagring, samt utrustning och mjukvara för nätverk hanteras som en konvergerad infrastruktur, med stöd för virtualisering och containrar.

Mer om våra serverplattformar

Lastbalansering

Lastbalansering har blivit allt mer komplex och inbegriper i dag även säkerhet.

Det fungerar i dagens komplexa IT-miljöer tack vare mjukvarubaserade lösningar, i stället för gårdagens hårdvarubaserade. Applikationers tillgänglighet och säkerhet ombesörjs i IT-miljöer där gränserna mellan fysiska servrar, privata moln, hybridmoln och containrar har suddats ut.

Mer om lastbalansering

Lagring

I dag är inte bara kapacitet och prestanda viktiga för lagring.

Det ställs lika höga krav på förutsägbarhet och insyn i hur lagring hanteras, samt till att ta hänsyn till skärpt lagstiftning. Det gäller att välja rätt lagringslösning för varje tillämpning och att sedan hantera de olika lösningarna i en enda IT-miljö. Och det ska vara kostnadseffektivitet.

 
Mer om lagring

Backup

Backup är livsviktig och återställning av data är minst lika viktig.

Med moderna lösningar finns det möjligheter att verifiera möjligheten till återställning automatiskt. Det gör att ett företag slipper upptäcka att säkerhetskopierade data inte går att återställa, när de behövs efter en katastrof. Vad gäller teknikval är alternativen fler än någonsin.

 
Mer om våra backuplösningar

Hantering & orkestrering

Smart hantering av ett datacenter är kritiskt för att undvika nedtid

System som med hjälp av AI stöttar dig i det dagliga arbetet kring att optimera resursutnyttjande, orkestrera nya resurser och att övervaka är avgörande för att du skall kunna fokusera på värdeskapande uppgifter och samtidigt maximera upptiden i datacentret.

 
Mer om hantering & orkestrering

Kontakta oss!
Svar inom 24h