Datacenternätverk
Nätverk för datacenter – en mjukvarustyrd plattform som ger insikt, säkerhet och kontroll för ditt företag.

Ett datacenternätverk sköter om mer än enbart nätverk. Det är en helt mjukvarustyrd plattform som ger insikt och kontroll.

Och det sträcker sig utanför datacentret, ända till molnet. Det ger inte bara modern funktionalitet, utan är en nödvändig baskomponent.

I ett modernt datacenter flödar kommunikationen åt alla håll: till och från molnet, användare och partners datacenter. Och inte minst inom datacentret, mellan applikationer och infrastrukturkomponenter. Kraven är höga, både för att säkerställa prestanda och för att hantera en komplexitet som ständigt ökar.

Det behövs ett mjukvarudefinierat nätverk (SDN, software-defined networking) för att hantera och få information om status för virtuella instanser, hybridmoln, gamla hederliga servrar, switchar, routrar, samt applikationer, databaser och annan mjukvara.

Cisco Partner


Cisco ACI (Application Centric Infrastructure)

Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) är den ledande SDN-lösningen.

Fördelarna är många:

  • Hanterar alla IT-resurser i ett datacenter i ett användargränssnitt.
  • Hela datacentret, inklusive nätverk, hanteras som en enhet (kallas ”fabric”)
  • Automatiserar många arbetsuppgifter.
  • Erbjuder självbetjäning som är tillgänglig även för personal som inte är experter.
  • Gör det enklare att bygga moderna skalbara arkitekturer.
  • Sätter applikationer i centrum och ger stora möjligheter att styra och hantera nätverkstrafiken.
  • Skalar enkelt till valfritt moln via ACI Anywhere.

Conscia har mångårig erfarenhet av projekt och migrationer till mjukvarudefinierade lösningar med Cisco ACI inom branscher som bank och finans, tillverkning och IT. Vi hjälper er att bygga en modern datacenterlösning, hela vägen från designstadiet till produktionssättning.

Mer om Cisco ACI

Kundcase: Elastx

Läs om hur vi byggde Sveriges modernaste moln Elastx med Cisco ACI.

Frågor och svar om datacenternätverk

 

Relaterad datacenterteknik

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Organisationer som vill lyckas hantera allt mer komplexa IT-situationer bör hålla koll på automatisering.

Det börjar bli allt mer vanligt med affärsapplikationer som har resurser i både molntjänster och privata datacenter.

Förenad övervakning och en sammanfattning av allt som finns i din serverpark, både i den aggregerade kontrollpanelen och i detaljerade listvyer.

Ciscos Network Assurance Engine (NAE) omvandlar datacenterdriften till en mer proaktiv modell. NAE verifierar att allt är korrekt via nätverket, vilket ger en bekräftelse på att operatörernas nätverk fungerar konsekvent och som de ska.

Med Unified Fabric får datacentret tillgång till massiv skalbarhet och tålighet genom skapandet av stora mängder virtualiserade nätverksresurser som kan flyttas och återetableras snabbt och enkelt.

Dagens organisationer bör kräva mer av sina serverplattformar än bara kapacitet och prestanda.

Från traditionell disklagring till serverbaserad lagring och molnlagring: Det finns många olika alternativ att välja bland, men inga företag bör ta några risker när de fattar sina beslut.

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h