Datacenternätverk

Nätverk för datacenter – en mjukvarustyrd plattform som ger insikt, säkerhet och kontroll för ditt företag.

Ett datacenternätverk sköter om mer än enbart nätverk. Det är en helt mjukvarustyrd plattform som ger insikt och kontroll.

Och det sträcker sig utanför datacentret, ända till molnet. Det ger inte bara modern funktionalitet, utan är en nödvändig baskomponent.

I ett modernt datacenter flödar kommunikationen åt alla håll: till och från molnet, användare och partners datacenter. Och inte minst inom datacentret, mellan applikationer och infrastrukturkomponenter. Kraven är höga, både för att säkerställa prestanda och för att hantera en komplexitet som ständigt ökar.

Det behövs ett mjukvarudefinierat nätverk (SDN, software-defined networking) för att hantera och få information om status för virtuella instanser, hybridmoln, gamla hederliga servrar, switchar, routrar, samt applikationer, databaser och annan mjukvara.

Cisco Partner


Cisco ACI (Application Centric Infrastructure)

Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) är den ledande SDN-lösningen.

Fördelarna är många:

  • Hanterar alla IT-resurser i ett datacenter i ett användargränssnitt.
  • Hela datacentret, inklusive nätverk, hanteras som en enhet (kallas ”fabric”)
  • Automatiserar många arbetsuppgifter.
  • Erbjuder självbetjäning som är tillgänglig även för personal som inte är experter.
  • Gör det enklare att bygga moderna skalbara arkitekturer.
  • Sätter applikationer i centrum och ger stora möjligheter att styra och hantera nätverkstrafiken.
  • Skalar enkelt till valfritt moln via ACI Anywhere.

Conscia har mångårig erfarenhet av projekt och migrationer till mjukvarudefinierade lösningar med Cisco ACI inom branscher som bank och finans, tillverkning och IT. Vi hjälper er att bygga en modern datacenterlösning, hela vägen från designstadiet till produktionssättning.

Mer om Cisco ACI

Kundcase: Elastx

Läs om hur vi byggde Sveriges modernaste moln Elastx med Cisco ACI.

Frågor och svar om datacenternätverk

Komplexiteten i ett datacenter blir oöverstiglig utan ett datacenternätverk, med utebliven flexibilitet, agilitet och skalbarhet, samt dåliga prestanda, som följd.

SDN står för software-defined networking. Ett mjukvarudefinierat nätverk är en SDN-lösning. SDN-lösningar gör det möjligt att övervaka, kontrollera och styra alla resurser, mjukvara och hårdvara, i ett datacenter med ett enda verktyg, med ett användargränssnitt.

Fabric syftar på att alla resurser (mjukvara, hårdvara, lagring, nätverkskomponenter, etcetera) i en IT-miljö som ett datacenter hanteras som en enhet. Ordet fabric användas både för att beteckna en sådan konsoliderad enhet och som en benämning på den typen av arkitektur.

 

Nätverket är ryggraden i ett datacenter och ska kunna uppfylla mycket högt ställda krav. Nätverket i ett datacenter ska ge högsta möjliga tillgänglighet och prestanda i komplexa IT-miljöer med applikationer och infrastrukturkomponenter, nätverket sträcker sig inom datacenter, mellan datacenter och vidare ända upp till molnet.

Ett modernt datacenternätverk har stöd för gränssnitt med högsta möjliga kapacitet såsom 25G, 40G & 100G. Ett datacenternätverk ger en förutsägbar kapacitet och låg fördröjning för applikationer, både inom och utifrån datacenter. Ett modernt datacenter erbjuder en hög grad av automatisering och innehåller verktyg för att hanteras som en samlad enhet, en så kallad ”fabric”.
Ett modernt nätverk i datacenter har automatiserat mycket av arbetet med installation och enklare konfiguration. Istället läggs främsta fokus på att definiera parametrar och automatisera. Graden av automation avgör den tid det tar att implementera.

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h