Service & support

Vi stöttar med snabb tillgång till våra experter och rätt stöd till kritiska miljöer.

Dagens IT-miljöer ställer höga krav på att tillgänglighet och driftsäkerhet är garanterade. Verksamhet och användare förväntar sig snabbt och effektivt stöd oavsett tid och plats.

Plattformar och tjänster är idag generellt sett mer komplexa system med fler beroenden vilket kan göra det svårare att lösa problem. Det pågår samtidigt en förskjutning från traditionell supporthantering som var främst hårdvarufokuserad till en mer modern och mer avancerad supporthantering med stundtals mer diffusa problemställningar och inte minst mer hantering av buggar och sårbarheter i mjukvara.

Vi på Conscia har ett erbjudande av supporttjänster som tar fasta på behovet av experter även för support. Vår service och support bygger mycket på att vi är ett kunskapsföretag, där samma experter som designar lösningar även har hand om avancerade supportärenden.

Global network planet

IT-underhåll – Grunden för en trygg infrastruktur

Ett väl fungerande supportupplägg startar alltid med ordning och reda, i förutsägbar och rätt service och support som anpassas för just Er respektive utrustning och plattform, allt beroende på hur kritisk Er miljö är. Vår långa erfarenhet och expertis kring service och support för kritiska infrastrukturer hjälper er att välja rätt supporttjänst för just Er miljö. Vi erbjuder flertalet olika supporttjänster med tillgång hela dygnet för såväl mindre miljöer som för större internationella miljöer med utrustning över flera världsdelar och tidszoner.

Vi erbjuder flera typer av supporttjänster som givetvis kan kombineras för att passa er bäst. Våra supporttjänster erbjuds i många olika valmöjligheter med olika SLA och ansvar.

Vår utgångspunkt är vår egen Conscia supporttjänst kallad ”Conscia Care” som ger er direkt tillgång till våra experter och där vi hjälper er hela vägen från felsökning till slutlig lösning. Vid fel på produkt så ansvara vi för att eskalera och driva fel vidare till leverantör.

Vi erbjuder också direktsupport mot leverantör med tjänsten ”Cisco Smart Net Total Care” där ni som kund får direkt kontakt med tillverkaren som assisterar er med felsökning och vidare lösning.

Som ett rekommenderat tillval till Smart Net erbjuds tjänsten ”Solution Support”. Solution Support passar extra väl till avancerade plattformar där det är mycket integration och olika samverkande delar samt att Ni som kund får ett samordningsansvar från en och samma leverantör där eskalering mot 3e parts tillverkare sköts genom samma tjänst vilket besparar er från att behöva driva flera ärenden parallellt mot fler tillverkare.

Gemensamt för alla våra tjänster är att tillgång till vår Serviceportal CNS alltid ingår vilket ger er all service och support från en och samma ställe.

CONSCIA SERVICE FULL COVERAGE (SWEEPS)

I vissa situationer är tiden en bristvara, antal enheter är många och spridda över världen och möjligheten att skräddarsy supportlösningar enhet för enhet svårt att mäkta med.

I de situationerna rekommenderar vi framförallt ett Conscia Service Full Coverage (Cisco SWEEPS) avtal. Genom detta avtal säkras hela er miljö från dag ett hel-inkluderat supportupplägg med en fast kostnad över en gemensam avtalstid. Det är ett snabbt och effektivt sätt att trygga sin miljö och säkerställa service och support och möjlighet till uppdatering av mjukvara på enheter samt utbytesenheter.

Tillkommande service för adderade enheter beräknas dessutom först i efterhand vilket ger er mer tid att välja supportnivåer.

Conscia ger er unika mervärden genom vårt etablerade arbetssätt för Cisco Sweeps, tillsammans med att ni får tillgång till vår serviceportal CNS ihop med Cisco Collector som hjälper att följa upp och planera er service och support. Detta är särskild viktigt i ett hel-inkluderat supportupplägg där Kunden ansvarar för att godkänna tillägg eller avveckling av utrustning.

Conscia 360 – Expertsupport & rådgivning

Med vår tillgänglighetstjänst Conscia 360, garanterar vi en tillgång till expertsupport som inte är kopplad till en specifik produkt utan till hela Er arkitektur. Vi erbjuder en unik tjänst med tillgänglighet till en CCIE certifierad support inom 5 minuter dagtid för kritiska incidenter.

När IT-infrastrukturen ligger nere och verksamheten står still, vill man som kund slippa krångla sig igenom förstalinjens och andralinjens support innan man får tillgång till kompetens och riktig hjälp.
Som kunden får Ni också en utpekad konsult som får till uppgift att lära känna Er miljö väl och ansvara för att uppdatera dokumentation. Alla IT-miljöer behöver dessutom gå på regelbunden hälsokontroll ibland – därför inkluderar vi en årlig översikt av hela infrastrukturen där vi kan stämma av design och konfigurationer samt rådgivning gällande livscykelhantering.

Inkluderat i tjänsten är också 15 minuter per ärende av fri rådgivning och tekniskt stöd, så som frågor kring produktval, kvalitetssäkring av konfigurationer, val av mjukvaruversion eller vilka tekniska frågor kunden än kan ha.

Conscia 360 kan levereras enligt önskad servicetid, exempelvis 8-17 vardagar eller 24x7x365.

En unik service- och supportmodell

För att kunna leva upp till kraven i ett affärskritiskt nätverk krävs en beredskapsplan för hela nätverket. Planen måste säkerställa omedelbar åtkomst till kvalificerad hjälp ifall en incident skulle inträffa, samt stödja förberedelserna för långsiktiga planer för hantering av nätverksenheter.

Om en incident inträffar garanterar vi snabb och direkt åtkomst till vår tekniska kompetens, samt åtkomst till stöd och uppdateringar av verksamhetens nätverksenheter. Som kund hos Conscia kommer du att tilldelas ett team bestående av en kontochef, en primär teknisk konsult och en servicechef.

  • Den primära tekniska konsulten har ingående kunskap in din infrastruktur, vilket säkerställer stabil drift och minimerar nedtiden ifall en incident skulle inträffa.
  • Servicechefen ansvarar för kundnöjdheten och det dagliga driftsamarbetet, inklusive Conscias grundläggande leveranser, förberedelser av en servicehandbok och analyser av kritiska incidenter.
  • Kontochefen sköter den dagliga kundkontakten.

CNS – Prisbelönt serviceportal

Vår egenutvecklade serviceportal CNS är en plattform som utgör navet i vår serviceorganisation. CNS håller reda på våra kunders enheter ner på komponentnivå och mappar dessa mot Cisco service på ett helt unikt sätt.

Tilläggsmodulen Best Practices möjliggör att våra kunder kan vara proaktiva i sin drift och att underhålla sin infrastruktur enligt bästa praxis. Våra CCIE experter går regelbundet igenom annonserade sårbarheter och produktvarningar, samt publicerar kortfattade rekommendationer på åtgärder som kunden kan eller bör ta. Via CNS ser kunden vilka av deras produkter som innefattas av dessa rekommendationer.

 
Läs mer om vår CNS serviceportal

Vill du veta hur du kan få ett försprång gentemot andra företag

… genom att dra nytta av vår erfarenhet och kärnkompetens

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h