Moln- och driftstjänster

Moderna nätverks- och säkerhetstjänster i en molnbaserad IT-leverans

Stabil och högkvalitativ leverans

Conscias övertygelse är att den mobila arbetsplatsen i kombination med en molnbaserad IT leverans där tjänster konsumeras från olika typer av plattformar, leverantörer och partners är den grund som ska styra hur verksamhetens kommunikation och säkerhetslösningar ska designas, implementeras och hanteras för att stödja det verksamheten behöver.

Rätt åtkomst till applikationer oavsett plats, enhet eller användare, med starkt fokus på kvalitet och säkerhet inom alla delar av lösningen och leveransen.

Conscias olika moln- och driftstjänster garanterar en stabil och högkvalitativ leverans av verksamhetens applikationer, med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet, prestanda, flexibilitet, kostnadskontroll och enkel drift. Det uppnås med sammanlagt sju molnbaserade tjänsteerbjudanden som med fördel kan nyttjas i kombination med varandra eller som fristående tjänster. Allt detta blir möjligt tack vare Conscia Cloud, Conscia Connect och automatisering i kombination med en leverans som hanteras av experter.

Dedikerade medarbetare med djup kompetens i kombination med modern teknik hjälper dig som kund med rådgivning, design, leverans och support för att möta en modern IT-leverans.

Conscia Cloud och Conscia Connect

Portalen Conscia Cloud och mobilappen Conscia Connect utgör tillsammans kundens gränssnitt som visualiserar alla åtaganden och ger full kontroll över alla nätverks- och säkerhetstjänster. Förutom all kommunikation som berör support, ärenden, avtal, analyser, rapporter och enkla beställningar tillhandahålls också moderna funktioner för att installera fysiska nätverksenheter.

Goda möjligheter till anpassningar och, framför allt, automatiserad felsökning stärker bilden av Conscia Cloud och Conscia Connect som den nya moderna metoden att leverera Conscias nätverks- och säkerhetstjänster i en molnbaserad applikationsleverans.

Läs mer om Conscia Connect

Conscia Support

Conscias unika support hanteras av högutbildade experter som är en del av leveransen, det i kombination med en API driven automatiserad felsökning ger en unik kundupplevelse som fokuserar på verksamhetens behov och ger en garanti för en kvalitativ leverans och korta ledtider.

Läs mer om vår Conscia Support

Nätverkstjänster

SD-WAN as a service

En molnbaserad tjänst som gör dagens moderna IT-miljöer enhetliga och hanterliga. Optimerade trafikflöden och enhetlig anslutning, oberoende av metod, stärker användarnas upplevelser av applikationer och tjänster i en molnbaserad IT-leverans.

Läs mer om SD-WAN as a Service

LAN as a service

En molnbaserad tjänst för att implementera och hantera lokala nätverk, både kabelbaserade och trådlösa. Förutom grundläggande nätverksfunktionalitet fokuserar tjänsten på säkerhet, kvalitet, visibilitet och full spårbarhet för att säkerställa att samtliga enheter och användare ges en kvalitativ anslutning till nätverket.

Läs mer om LAN as a Service

Säkerhetstjänster

Firewall as a service

En modern brandväggstjänst som inte bara ger skydd mot oönskad nätverkstrafik, den är också en plattform för att hantera alla krypterade förbindelser, både inom och utom företaget samt är anpassad för att fungera i miljöer som har högre krav på segmentering och filtrering.

Läs mer om Firewall as a Service

Global network

Cloud Edge as a Service

En molnbaserad säkerhetstjänst som ger säker kommunikation oberoende av var den mobila användaren finns och vilka enheter som används. Fungerar på kontoret, i hemmet eller på resa. Tjänsten ger ett modernt skydd som ger säker och effektiv kommunikation till företagets IT-resurser samt ger insyn och kontroll över vilka applikationer som används.

Läs mer om Cloud Edge as a Service

Secure Endpoint as a Service

Secure Endpoint as a Service

En molnbaserad säkerhetstjänst för den mobila klienten som kontinuerligt övervakar och analyserar aktiviteter som berör filer och datorers interna processer. Tjänsten förhindrar, upptäcker och åtgärdar skadlig kod på klienten med hjälp av avancerade analysmetoder.

Läs mer om Secure Endpoint as a Service

Secure Access as a service

En molnbaserad tjänst för multifaktorautentisering. En förstärkning av användarautentisering där ytterligare parametrar adderas vid inloggning till verksamhetskritiska applikationer, data och system för att säkra åtkomsten i en molnbaserad applikation leverans. Tjänsten kan appliceras på lokala resurser, molntjänster och kan skräddarsys per applikation.

Läs mer om Secure Access as a Service

Secure Email as a Service

En molnbaserad tjänst för säker e-post som bygger på en webbaserad analystjänst som hanterar information om farliga domäner och säkerhetsrisker. Förutom skydd mot attacker, skadliga filer och skadliga program bjuder tjänsten även på enkel hantering och rapportering. Innovativa lösningar med höga prestanda för sökning efter virus och andra kontroller ger hög kapacitet för att kontrollera inkommande och utgående e-post.

Läs mer om Secure Email as a Service

Kontakta oss!
Svar inom 24h