Cisco ACI

EFFEKTIVITET GENOM MJUKVARUDEFINIERADE DATACENTERNÄT
Conscia erbjuder en komplett Cisco ACI-lösning med design, projektgenomförande och dokumentation.

Cisco ACI är nyckeln till nästa generations datacenter – ett modernt datacenter med effektiv transport och automation.

En helt SDN-baserad miljö ger stora fördelar när det kommer till programmerbarhet, nätverkssäkerhet och kontroll och insyn i hur trafiken fungerar i nätverket.  Cisco ACI har redan levererats till tusentals kunder i världen och Nexus 9000 som hårdvaruplattform har ett ännu större fotavtryck. I Sverige har Conscia genomfört att antal installationer inom flera olika typer av kundsegment.

Detta gör Cisco ACI

Ciscos mjukvarudefinierade nätverksplattform ACI kopplar ihop och integrerar virtuella miljöer som ESX, Hyper-V och KVM med rent fysiska serverplattfomar. Cisco ACI styrs i en och samma plattform med samma gränssnitt.

Cisco ACI kan hanteras via inbyggda verktyg i form av både GUI (Graphical User Interface) och CLI (Command Line Interface) men mest naturligt är att integrera med API (Application Programming Interface) mot exempelvis orkestreringsverktyg såsom VMware vRealize, Microsoft SCCM och Cisco UCS Fabric Manager för att kunna komma längre med automation. Utöver dessa verktyg finns även en hel flora av ytterligare integrationspartners till Cisco ACI.

 

Cisco ACI från Conscia

Conscia erbjuder en komplett Cisco ACI-lösning med design, projektgenomförande och dokumentation. Till detta kan ett flertal tillval och optioner adderas. Erbjudandet innehåller allt som behövs för att komma igång – implementerat och dokumenterat.

Det går till såhär:

 • Utifrån vår dokumenterade erfarenhet av att sätta upp ACI-miljöer presenterar vi en övergripande design för er ACI-miljö.
 • I genomförandefas installeras och konfigureras alla ACI-komponenter i er ACI-miljö.
 • Slutligen dokumenterar vi er ACI-miljö och för över all information till er.

 

Fördelarna med Conscia

Conscia ger er en komplett lösning med alla delar som krävs för en redundant och väl presterande Cisco ACI-miljö.

Vi har flest certifierade Cisco design-experter utanför Cisco själva – i världen. Det innebär en trygg resa till att börja jobba med en komplex och utmanande miljö som Cisco ACI. Vi har helt enkelt gjort det här förut och garanterar er ett tryggt och beprövat införande.

Conscias ACI-erbjudande

Startlösning

 • Komplett fullt redundant ACI-lösning för en fabric.
 • Två stycken Spine (stamnoder), Nexus 9336PQ med 36portar 40G QSFP.
 • Två stycken Leaf (lövnoder), Nexus 93180YC med 48 portar 10/25 Gbps och 6 x 40/100 Gbps (QSFP28).
 • Tre stycken APIC (Application Policy Infrastructure Controller).
 • Inkluderad optik 40G Multimode (fiber och kopparkablage tillkommer).

 

Driftsättning och migrering

För en smidig migrering är det vanligaste tillvägagångssättet att sätta upp miljön parallellt och sedan ansluta nivå2-kommunikation. Därefter sker en successiv migrering av nivå3-kommunikation. Det är också vanligt att befintliga nätstrukturer till en början behålls för att inte påverka existerande driftsmiljöer.

För att stödja er på bästa sätt har Conscia också en egenutvecklad designprocess som säkerställer att lösningen verkligen motsvarar de krav som sätts upp.

I vår designprocess ingår

 • Kravspecifikation.
 • HLD (High Level Design).
 • LLD (Low Level Design).
 • Dokumentation.
 • Driftsättning och utbildning.

 

Utbildning

Vi erbjuder två olika typer av utbildning, dels en heldagsutbildning speciellt anpassad för er där vi går igenom en komplett ACI-miljö och dels en regelrätt 5-dagars utbildning via Global Knowledge.


Vill du veta mer om Cisco ACI?

Lämna dina uppgifter så berättar vi mer om Cisco ACI.

Kontakta oss!
Svar inom 24h