Cisco ACI

EFFEKTIVITET GENOM MJUKVARUDEFINIERADE DATACENTERNÄT
Conscia erbjuder en komplett Cisco ACI-lösning med design, projektgenomförande och dokumentation.

Cisco ACI är nyckeln till nästa generations datacenter – ett modernt datacenter med effektiv transport och automation.

En helt SDN-baserad miljö ger stora fördelar när det kommer till programmerbarhet, nätverkssäkerhet och kontroll och insyn i hur trafiken fungerar i nätverket.  Cisco ACI har redan levererats till tusentals kunder i världen och Nexus 9000 som hårdvaruplattform har ett ännu större fotavtryck. I Sverige har Conscia genomfört att antal installationer inom flera olika typer av kundsegment.

Detta gör Cisco ACI

Ciscos mjukvarudefinierade nätverksplattform ACI kopplar ihop och integrerar virtuella miljöer som Nutanix, ESX, Hyper-V och KVM med rent fysiska serverplattfomar. Cisco ACI styrs i en och samma plattform med samma gränssnitt.

Cisco ACI kan hanteras via inbyggda verktyg i form av både GUI (Graphical User Interface) och CLI (Command Line Interface) men mest naturligt är att integrera med API (Application Programming Interface) mot exempelvis orkestreringsverktyg såsom VMware vRealize, Microsoft SCCM och Cisco Intersight Infrastructure Service för att kunna komma längre med automation. Utöver dessa verktyg finns även en hel flora av ytterligare integrationspartners till Cisco ACI.

Normaliserar

Fysiska och virtuella maskiner, containrar och molnresurser. Alla behandlas lika enligt Zero Trust-principen. Bestäm själv vilken trafik som skall tillåtas och vilken som skall tvingas genom en brandvägg.

Visualiserar

Oavsett var trafiken kommer ifrån och var den är på väg behöver du kunna följa den och dess väg genom ditt fysiska, virtuella eller molnbaserade nätverk.

Integrerar

ACI är programmerbart vilket innebär att du idag eller imorgon kan bygga egna integrationer och anpassa nätet efter er verksamhet och era processer. Utöver möjligheten att göra anpassningar så finns redan färdiga integrationer mot flera populära tillverkare och deras respektive tekniker.  Det handlar om brandväggar, lastbalanserare, VMware, OpenStack, Kubernetes och OpenShift.

Automatiserar

ACI byggdes från början utan varken CLI eller GUI, endast ett API. Dessa har senare lagts till men varje kommando eller klick motsvarar ett API-anrop i bakkant. Istället för som med traditionella plattformar där API:er är påklistrade i efterhand är alltså ACI konstruerat med automation och API:er från grunden. Det här gör att plattformen passar som handen i handsken om du tänkt ägna dig åt automation och infrastruktur som kod.

Cisco ACI från Conscia

Conscia erbjuder en komplett Cisco ACI-lösning med design, projektgenomförande och dokumentation. Till detta kan ett flertal tillval och optioner adderas. Erbjudandet innehåller allt som behövs för att komma igång – implementerat och dokumenterat.

Det går till såhär:

  • Utifrån vår dokumenterade erfarenhet av att sätta upp ACI-miljöer presenterar vi en övergripande design för er ACI-miljö.
  • I genomförandefas installeras och konfigureras alla ACI-komponenter i er ACI-miljö.
  • Slutligen dokumenterar vi er ACI-miljö och för över all information till er.

 

Fördelarna med Conscia

Conscia ger er en komplett lösning med alla delar som krävs för en redundant och väl presterande Cisco ACI-miljö.

Vi har flest certifierade Cisco design-experter utanför Cisco själva – i världen. Det innebär en trygg resa till att börja jobba med en komplex och utmanande miljö som Cisco ACI. Vi har helt enkelt gjort det här förut och garanterar er ett tryggt och beprövat införande.

Varför ACI?

Digitalisering

Alla företag behöver hitta nya sätt att differentiera sig. Det kräver en infrastruktur som är redo för framtiden men fungerar med din befintliga miljö.

Mjukvarudefinierat

Plattformen är byggd med syftet att stötta affärsverksamheten och har därför även automationen som krävs för att sjösätta nya applikationer och servrar i snabb takt, förmågan att bygga säkerhetspolicies direkt knutna till applikationer samt ge dig visibilitet, analys, spårbarhet och försäkran om hur och att nätverket fungerar som det ska.

Applikationerna styr

Rörligheten och snabbheten som krävs i ett modernt datacenter är drivet av applikationerna och affärsnyttan. Vem som helst ska snabbt kunna provisionera nya resurser på samma sätt som i det publika molnet. Nätverksteknikerna hanterar, säkrar  och utvecklar nätet men lägger mindre tid på repetitiva åtgärder. ACI möjliggör detta.

Multicloud

De flesta företag har numera en multicloud-strategi, oavsett om det varit ett aktivt beslut eller inte. Man använder Office365, Salesforce, Google, Dropbox eller andra SaaS-tjänster, ibland utan IT-avdelningens kännedom. Utvecklingsteam har hittat nyttan med Azure eller Amazon. Samtidigt sitter IT-avdelningen med uppgiften att hålla ihop helheten med ett lokalt datacenter, några tjänster i Amazon och ett team som vill jobba i Azure och ett uppköpt bolag som alltid kört GCP, Google Cloud Platform. Med ACI Anywhere får du ett enhetligt nätverk som spänner över ditt egna datacenter, ditt moln eller dina enstaka servrar på ett fjärrkontor.

Driftsättning och migrering

För en smidig migrering är det vanligaste tillvägagångssättet att sätta upp miljön parallellt och sedan ansluta nivå2-kommunikation. Därefter sker en successiv migrering av nivå3-kommunikation. Det är också vanligt att befintliga nätstrukturer till en början behålls för att inte påverka existerande driftsmiljöer.

För att stödja er på bästa sätt har Conscia också en egenutvecklad designprocess som säkerställer att lösningen verkligen motsvarar de krav som sätts upp.

I vår designprocess ingår

  • Kravspecifikation.
  • HLD (High Level Design).
  • LLD (Low Level Design).
  • Dokumentation.
  • Driftsättning och utbildning.

 

Utbildning

Vi erbjuder två olika typer av utbildning, dels en heldagsutbildning speciellt anpassad för er där vi går igenom en komplett ACI-miljö och dels en regelrätt 5-dagars utbildning via Global Knowledge.


Vill du veta mer om Cisco ACI?

Lämna dina uppgifter så berättar vi mer om Cisco ACI.

Kontakta oss!
Svar inom 24h