Våra partners

Conscia levererar avancerade lösningar inom cybersäkerhet, infrastruktur och automation i nära samarbete med våra partners.

Vår kunders komplexa, affärskritiska IT-infrastruktur ska alltid vara säker och tillgänglig. Detta kräver pålitliga partners, som är mer än en leverantör, med den bästa tekniken och supporten inom områdena nätverk, cybersäkerhet och hybridmoln.

Ekosystem

På Conscia har vi ett noggrant utvalt ekosystem av leverantörer som vi har ett strategiskt partnerskap med. Leverantörer med varsin specialitet som tillsammans levererar en komplett portfölj. Partners som vi har arbetat strategiskt med under lång tid, så vi kan deras teknik utan och innan. Detta ekosystem gör att vi alltid kan förse våra kunder med lämplig IT.

Betrodd rådgivare

Vad är bäst för våra kunder? Detta tänkesätt utgör grunden för vår relevans som strategisk partner för våra kunder. Eftersom vi på Conscia har partnerskap med flera leverantörer, inklusive partners med samma teknologi, kan vi alltid ge våra kunder objektiva råd.

Teknologiska partners

Cohesity

Cohesity löser fragmentering av massdata genom att konsolidera företagsdata till en webbplattform över lokala, moln- och klientmiljöer. Det möjliggör enklare säkerhetskopiering och dataanalys. Cohesity, en CNBC Disruptor och teknikpionjär enligt World Economic Forum, introducerar en ny era inom datahantering.

KnowBe4

KnowBe4 är ledande inom utbildning för säkerhetsmedvetenhet och simulerat nätfiske. De strävar efter att bygga starka säkerhetskulturer hos sina kunder genom att stärka de anställdas beslutsskicklighet och skapa en stark ”mänsklig brandvägg”. KnowBe4 hjälper användare att effektivt hantera social engineering-attacker.

Netgraph

Netgraph är ledande inom datakommunikation och erbjuder innovativa gäst-WiFi-lösningar för alla verksamheter. Genom att använda det unika ’service gateway’-designmönstret kan Netgraph Connect integreras på alla befintliga nätverk utan att ersätta infrastrukturen.

Nutanix

Nutanix är en global leverantör av molninfrastruktur och hyperkonvergens och erbjuder en innovativ plattform för mjukvarudefinierad infrastruktur. Genom att kombinera beräkning, lagring, virtualisering, containerisering och nätverk möjliggör de smidig, skalbar och kostnadseffektiv IT-hantering.

Pure Storage

Pure Storages datalösningar gör det möjligt för leverantörer av SaaS-tjänster, molntjänster samt andra företag och offentlig sektor att leverera korrekt data i realtid. Det möjliggör drift av affärskritiska verksamhet, DevOps och moderna analysmiljöer i en multi-cloudmiljö.

Rubrik

Rubrik förenklar säkerhetskopiering och återställning för hybridmolnmiljöer. Det tar bort komplexiteten i säkerhetskopiering genom att integrera dataorkestrering, kataloghantering och kontinuerligt dataskydd i en enda programvaruplattform.

Smartoptics

Smartoptics tillhandahåller innovativa, optiska nätverkslösningar baserade på xWDM för användning i olika kommunikationsnät. Portföljen inkluderar ett brett utbud av fiberoptiska produkter inklusive öppna linjesystem, transpondrar, passiva optiska nätverk och en komplett portfölj av optiska transceivrar.

Splunk

Splunk är ledande inom SIEM (Security Information and Event Management), cybersäkerhet och observabilitet och spelar en kritisk roll för många företag i att möta dagens ökande regelkrav och allt mer komplexa digitala hotbild.  

Läs mer

VMware

VMware erbjuder programvara och teknologier som möjliggör effektivare resursanvändning, minskar driftskostnader och ger flexibilitet genom att skapa virtuella miljöer. Företaget har en stark närvaro inom molninfrastruktur och erbjuder lösningar för att bygga och hantera molnplattformar samt stödja moderna applikationer och digital transformation.

Kontakta oss!
Svar inom 24h